Planinarenje i/ili planiranje, Leo Pandžić, Direktor odeljenja za strateško planiranje, menadžment kontrolu i izveštavanja, DDOR Novi Sad

Planinarenje i/ili planiranje, Leo Pandžić, Direktor odeljenja za strateško planiranje, menadžment kontrolu i izveštavanja, DDOR Novi Sad

LEO PANDŽIĆ, DIREKTOR ODELJENJA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, MENADŽMENT KONTROLU I IZVEŠTAVANJE, DDOR NOVI SAD

Leo Pandžić je Direktor odeljenja za strateško planiranje, menadžment kontrolu i izveštavanje u DDOR Novi Sad na figurativan i praktičan način će nam objasniti ulogu  i značaj za naše preduzeće.

LEO PANDŽIĆ, DIREKTOR ODELJENJA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, MENADŽMENT KONTROLU I IZVEŠTAVANJE, DDOR NOVI SAD

LEO PANDŽIĆ, Direktor odeljenja za strateško planiranje, menadžment kontrolu i izveštavanje, DDOR NOVI SAD

 

Nesvakidašnjim rečnikom ravničara koji živi u podnožju Fruške Gore, povezaću dve meni omiljene teme: planinarenje i planiranje. Veliki broj planinara uživa da planira svoj izlet,isto  koliko i da uživa u samom planinarenju. Misliti o izazovima snalaženja ili preživljavanja, kako se opremiti i kakve izazove očekivati – to je skoro kao da govorimo o poslovnom planiranju.

Predviđanje tempa hoda do sledeće pauze asocira na kvartalna očekivanja, a uvek morate da budete spremni i fleksibilni za neke promene. Računajte da ćete, ako neko iz tima samo ugane zglob, izgubiti najmanje 2-3 sata. A koliko bi to bilo u knjigovodstvenim mesecima ako se neka procena planske aktivnosti ne ostvari?

 

 

LEO PANDŽIĆ, DIREKTOR ODELJENJA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, MENADŽMENT KONTROLU I IZVEŠTAVANJE, DDOR NOVI SAD

LEO PANDŽIĆ,  Direktor odeljenja za strateško planiranje, mendžment kontrolu i izveštavanje, DDOR NOVI SAD

Deo velike Grupe i aktivnosti planning / controlling funkcije

DDOR tokom cele godine prati sprovođenje plana u svim kategorijama poslovanja, koje kao krajnji rezultat iskazuje profit Društva. Biti deo velike i moćne “Unipol grupe” donosi prednost u sinergiji aktivnosti i prenosu znanja. Da bi sve bilo još složenije, osim internog controllinga tekućeg rezultata poslovanja i ostvarenja planova, Društvu se nameće i velika obaveza da kroz zahteve Grupe, koja u svojim kalendarima redovnog izveštavanja zahteva ažuriranje poslovnih planova i drugih izlaza koje koristi za konsolidaciju.

Planer se u tom slučaju susreće i sa dodatnim izazovima poznavanja raznih modela poslovanja Grupe, odnosno, prepoznavanjem i uvezivanjem lokalnog standarda sa eksternim (u krajnjem slučaju rečeno: ‘local GAAP vs. IFRS’). Nisu tu samo u pitanju računovodstvene kategorije, već i usklađivanje sa čitavim setom pravila ‘core biznisa’, kao što su drugačije klasifikacije vrsta osiguranja i rizika, grupisanja overhead elemenata troškova, praćenje investicionih plasmana i drugo. Takođe, primena Solvency II Sistema menja poslovanje iz korena.

Strategija

Da bi Društvo postiglo svoje ciljeve, neophodna je odgovarajuća strategija. Ona započinje sa stvarnim svetom oko sebe, izvorima korisnosti Društva – tržištem i investicijama. Potom na red dolaze sredstva kojima će da se ostvari interakcija sa izvorima: ljudi i organizacija. Na kraju, tu su i ultimativni ciljevi: profitabilnost i upravljanje rizicima. Ako se pozovemo na poslovicu „Tablica govori hiljadu reči“, to bi izgledalo ovako:

Tabela 1 – Ciljevi strategije

Tabela 1 – Ciljevi strategije

Akcije i plan

Akcije nadležnih funkcija, kao što su prodaja, preuzimanje rizika osiguranja ili likvidacija šteta i njihovi učinci, određuju koliko će plan da bude adaptiran i prilagođen novonastaloj situaciji. Naravno, značajniji rebalansi se tokom godine rade u slučajevima kada se planski ciljevi ne poklapaju sa tekućom realizacijom. Jedini siguran način da se poveća uspešnost izabranih strateških akcija jeste kontinuirano preispitivanje logike. Kako bi akcije imale smisla, potrebno je da se ostvari korelacija sa onim što očekujemo od reakcija: klijent, evolucija tržišta, kontramera konkurencije i sopstvenih mogućnosti. Ključno je da se daju odgovori na ova pitanja. Kada se akcije uporede sa realizovanim, menadžment brzo može da uoči kako i zašto neka strategija ne donosi očekivani rezultat, pa korekcija može da bude brža i efikasnija.

 

Tradicionalni postulati planiranja sve češće su pod lupom kritike. Standardi poput oslanjanja na eksploataciju istorijskih rezultata, primene metoda proporcija, učešća i stopa rasta u kreiranju plana na poslovnim kategorijama, sve manje predstavljaju osnovne postupke u izradi plana. “DDOR Novi Sad” u svom planskom procesu teži da se rukovodi logikom kvantitaivno i kvalitativno merljivih akcija, i to ne samo osnovnih funkcija poslovanja već i ostalih oblasti podrške, kao što su: Finansije, ITS, Nabavka i logistika, Upravljanja objektima, HR…

Tabela 2 – Pojednostavljena kalkulacija efekta akcije

Tabela 2 – Pojednostavljena kalkulacija efekta akcije

Problem je što nosioci ovih akcija veoma često nisu svesni koji njihovi delovi mogu da utiču na finansijski rezultat, pa se neretko dešava da informacije o nekim aspektima nisu našle put do controllinga. Zato je veoma važno da controlleri, osim temeljnog poznavanja poslovanja i organizacije Društva, budu u kontinuiranoj komunikaciji sa ključnim nosiocima akcija. Zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji Društva, kao i internim standardima Grupe, formalno regulisani vidovi komunikacije omogućavaju adekvatan protok informacija. S druge strane, i controller mora kontinuirano da edukuje nosioce funkcija, koristeći svaku priliku, koliko je to u njegovoj moći. Kada pričamo o ovakom vidu edukacije, iz sopstvenog iskustva mogu da kažem da menadžeri sektora koji nisu iz oblasti finansija, najbolje razumeju jezik konkretnih, praktičnih primera.

Drugi problem u ovakvom pristupu procesu planiranja jeste kvantifikovanje efekata pojedinih akcija. Nijedna pojedinačna akcija nije izolovan sistem, već je integrisana i isprepletena sa nizom drugih aktivnosti, a koje se paralelno dešavaju. U rešavanju ovog problema, osim poznavanja poslovanja i načina njegovog preslikavanja u brojeve, veoma je važno da se znaju koristiti i da se iskoriste sve mogućnosti različitih aplikacija i softverskih alata.

Još jedna od nezaobilaznih aktivnosti svakog planera i controllera jeste provera indikatora ključnih perfomansi svih funkcija Društva. “DDOR Novi Sad” ima definisan sistem indikatora (kvantitaivnih i kvalitativnih) uspešnosti (ili neuspešnosti), koji podržavaju poslovnu strategiju Društva i odražavaju uspešnost poslovanja.

Uspon do cilja

Planiranje, analiza poslovanja, cost management, izveštavanje i analiza profitabilnosti čine jedan neprekidan niz cikličnih aktivnosti tokom poslovne godine. Kada se na kraju planskog perioda profitabilnost i akcije sretnu, tu nije kraj – nastavlja se sa pogledom u budućnost.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #12. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku. 

Autor

Leo  Pandžić


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Najviše komentara Najnoviji komentari
Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (516)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina