Nepoželjna pošta – Otpuštanje zaposlenih SMS-om I E-Porukom

Nepoželjna pošta – Otpuštanje zaposlenih SMS-om I E-Porukom

fired

 

 

Poslodavci u svetu sve se češće koriste novim medijama za saopštavanje zaposlenima vesti o otkazu. Tako izbegavaju direktan razgovor i sve dokumentiraju.

 

MCB - Human Resource 2 

 

Biti šef, makar mali, s barem jednim podre­đenim, životna je ambicija mnogih, uglavnom zato što tu ulogu zamišljaju u romantičnim verzijama u kojima su pošteni, pravedni i podređeni ih vole i poštuju. Ipak, pre ili posle šefovanje će uključiti ne tako zabavne ili popularne poteze sa kojima se niko, osim možda pokojega poremećenog pojedinca, ne bi hteo baviti. Među takvim odgovornostima visoko kotira, možda i najviše, davanje otkaza radniku. Do tog trenutka sve je izvrsno, no reći nekome da više nije po­željan u firmi, većini pokvari medeni mesec na mestu šefa. U svetu razvijenog kapitalizma  razvilo se znanje o problemu otpu­štanja, odnosno pravilnim i nepravilnim načinima pri­ saopštavanju “srećne” vesti dobitniku otkaza. Savremeno doba i rapidan tehnološki napredak doneli su neke novosti i na tom području.

 

Američka praksa

Izbegavanje direktne komunikacije u korist impresionalnih oblika, među ostalim, omogućilo je pre spo­menutom šefu da, ako ima manjka hrabrosti i karak­tera, osetno ublaži potencijalno vrlo neugodnu situa­ciju korišćenjem nekom od blagodati današnjih tehno­loških čudesa. Štaviše, veliki je izbor sredstava koji se mogu iskoristiti u tu svrhu. . Slučajevi uportrebe društvenih mreža poput Facebooka iii Twittera zasad nisu zabeleženi, ali može se verovati kako će um ta­kvih šefova, kreativan kad je reč o maksimalnom sma­njenju vlastite boli i griže savesti, pre iii posle po­segnuti i za najnovijim komunikacijskim kanalom. Biće uistinu zabavno ulogovati se na Facebook, primer, i na svom ‘zidu’ saznati da ne moraš na posao taj dan. IIi bilo koji drugi.

 

 MCB-otkaz

Jedan od najrazvikanijih slučajeva takve maštovite uporabe tehnologije bio je onaj od pre četiri godine kad je RadioShack, američki lanac maloprodaje elek­troničke robe, otpustio 400tinak ljudi u skupnoj E-poruci. Povratna reakcija javnosti očekivano biće negativna, ljudi su se zgrozili, no kako to već biva, vreme je pokazalo da je r o novom trendu , nečemu što je u sledećih nekoliko godina mnogima postala sa­svim normalno. Iza takvog ponašanja stoji logika koja se pita zašto ne bi bilo prihvatljivo otpustiti ljude u E-poruci iii SMS-u ako je sasvim prihvatljivo na taj način, recimo, raskinuti sa svojom boljom ili lošijom polovinom. Razlog sve veće popularnosti novih’ načina otpuštanja ljudi, naravno, u izbegavanju je često vrlo nezgodnih situacija u kojima otpušteni ljudi reaguju, blago re­čeno, nepredvidljivo. A kad tome dodate da su upravo otpušteni, pa nemaju šta izgubiti, lako je shvatiti zašto mnoga ‘starinska’ otpuštanja završe opštim lomom. Čovek barem tada maže sebi dati oduška. Uz to šefovi sve više preferiraju E-poruke i SMS jer je to jednostavno, lako, brzo i dokumentirano. Verovatno je sasvim suvišno preispitivati moralnoetičke dimenzije takvog po­našanja, o tome nema dvoboja. Bio zaposlen kriv za takav razvoj događaja iii ne bio, vreme i trud ulo­ženi u posao, odnosno kompaniju , daju mu pravo na barem pet minuta razgovara licem u lice.  U pitanju je , ako nista drugo, minimum poštovanja koje se duguje čoveku ako je negde radio.

MCB-otkaz

 

Nepoštovanje zaposlenih

Ima, jasno, i sasvim suprotnih primera, poput Ric­ harda Hlave,  direktora i osnivača kompa­nije HlavCo, koji je napisao i celu knjigu o pisanju efi­kasnih E-poruka . Među ostalim pozabavio se slanjem otkaza radnicima utvrdivši da voli ljude i da ga stoga boli deliti otkaze. Svestan da o nekima od njih zavise cele porodice, iii barem lokalna trgovina alkoholom i pornografijom, emotivni Hlava savetuje kako otpustiti radnika u E-poruci s poštovanjem, ukusom i dostojanstvom. Dragoj se budali, piše u njegovom primeru E poruke, zahvaljuje na nedavnim projektima kojih se sada ne moze setiti, podseća da se oni nikad ne bi mogli završiti dok ne bi naišli na nekog drugog da ih završi, radnika zatim obaveštava da su se odlučili na pro­mene u njegovom odeljenju i da je ta promena,  te da mu je u tu svrhu pripremljena otprernnina u vrednosti dvodnevne plate, dan više nego što dobiju drugi. Čo­vek je sasvim ozbiljan, inače. Ne nedostaje ni sluča­jeva otpuštanja SMS-om, lako moguće najprizemnije i neukusne prakse davanja otkaza.

 

 MCB-Otkaz

Loša reklama za poslodavca

Ima tu, naglašavaju, i neželjenih posledica za poslo­davca. Izuzev očajnog PR-a moral i entuzijazam pre­ ostalih zaposlenika pašće zbog takvog manjka pošto­vanja, a i teže će se naići novi judi. Naime, mnogi tra­ženi radnici koji mogu birati poslodavca verovatno neće izabrati onog koji otpušta E-poštom ili SMSom. Želite li biti mudar i osećajan šef, i imate tu mogućnost, pre delenja otkaza objasnite situaciju zapo­slenicima i pitajte ima li onih koji žele dobrovoljno otići, skratiti svoje radno vreme ili otići u penziju. Katkad se tako moze izbeći podela otkaza. Saveta kako uručiti ili ne uručiti otkaz zaista je mnogo, no teško je naići na stručnjaka koji bi preporučio ili odobrio davanje otkaza bilo kako osim osobno, licem u lice. Ko­liko god primamljivo zvučalo šefovima izbeći direktnu konfrontaciju , uručiti otkaz E-poštom, SMS-om ili te­lefonom nije moralno, bezobrazno je i ne može se opravdati. Ostavlja dojam hladnoće, nezainteresovanosti i nepoštovanja prema radnicima, alii šteti ugledu kompanije. U nekim je zemljama, uostalom, i protiv zakonito. Najbolje je zato to napraviti u osobnom raz­govoru i pritom imati na umu da je osobi s druge strane stola sasvim sigurno te nego vama.

 

Autor

Gost 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (352)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje