OTKLJUČAJTE SVOJ LIDERSKI POTENCIJAL. Žaklina Teofilović, HR direktor, SR Technics. 

OTKLJUČAJTE SVOJ LIDERSKI POTENCIJAL. Žaklina Teofilović, HR direktor, SR Technics. 

Žaklina Teofilović

 

Nepisano pravilo kaže da se od lidera očekuje da koučuje i mentoriše svoje ljude kako bi svi zajedno ostvarili najbolji mogući rezultat. Treba da im pomogne da donesu prave odluke, da rešavaju probleme, da stiču nove veštine i da u svakom smislu napreduju u svojoj karijeri. Ali, u današnjem užurbanom poslovnom svetu, naći vreme za izgradnju kvalitetnih mentorskih i koučing odnosa veliki je izazov za lidere. Pomaganje manje iskusnim zaposlenima da upravljaju svojom karijerom, da se snalaze u organizacionim politikama i budu uspešni, često nije visoko na listi prioriteta iskusnih lidera. Zato je važno da HR ponudi strukturu, alate i podršku liderima kako bi bili uspešniji u ulozi kouča i mentora. Hajde da vidimo kako uvođenje strukturiranih programa koučinga i mentorstva može da podrži lidere, zaposlene i celu organizaciju u ostvarivanju poslovnih rezultata.

 

 

Najnovija istraživanja pokazuju da je koučing koji rade linijski menadžeri jedna od tri najčešće korišćene i najefikasnije L&D prakse. Koučing može da unapredi učinak pojedinaca, timova i cele organizacije. Može da se koristi za razvoj top menadžmenta, tako što će se fokusirati na unapređenje njihove sposobnosti da strateški razmišljaju i upravljaju drugima. Sa druge strane, ukoliko su ciljevi mentorskog programa usaglašeni sa poslovnim ciljevima, mentorstvo može da posluži kompanijama kao moćan alat za postizanje konkurentske prednosti. Kada se koristi u sklopu širih L&D inicijativa, kao što su upravljanje talentima ili sukcesija, mentorstvo može da pomogne kompanijama da razviju zaposlene sa visokim potencijalom i dobiju spremne naslednike za ključne pozicije.

 

Koučing i mentorstvo imaju svoje sličnosti, ali se suštinski radi o različitim intervencijama. Kada kompanije odlučuju da li da koriste koučing ili mentorstvo za ostvarivanje specifičnog cilja ili rešavanje problema, važno je da prepoznaju i uzmu u obzir sličnosti i razlike. Na primer, koučing je orijentisan na zadatak i uglavnom se radi o kratkoročnoj intervenciji. Mentorstvo se bazira na izgradnji odnosa i dugoročno je orijentisano. Koučing se vezuje za rezultat i može da se primenjuje prema potrebi. Ne zahteva poseban okvir i unapred pripremljenu strukturu. Mentorstvo se fokusira na razvoj, i zahteva pripremljen dizajn i strukturiran pristup da bi bilo uspešno.

 

Da bi se koučing i mentorstvo uspešno uveli u organizaciju, potrebno je da razmotrimo nekoliko važnih faktora:

 • Šta nam je cilj, šta želimo da postignemo koučingom i mentorstvom? Šta su kratkoročni a šta dugoročni prioriteti kompanije? Kako koučing može da podrži efikasno ostvarivanje ovih prioriteta? Šta tačno kompanija želi da postigne ovim intervencijama? Da li želimo da razvijemo konkretne kompetencije određene grupe zaposlenih ili da menjamo organizacionu kulturu? Da li nam je potreban koučing za unapređenje performansi članova tima Ili koučing za liderski tim koji će im pomoći da iskoriste svoj puni potencijal i optimizuju lične i profesionalne performanse na poslu.
 • Da li postoji usaglašenost sa organizacionim vrednostima, strukturom i kulturom?
 • Kako se koučing i mentorstvo uklapaju sa L&D strategijom i postojećim L&D inicijativama?
 • Koje su uloge i ko će ih preuzeti? Da li će proces voditi HR ili viši menadžment? Ko će biti sponzor procesa? Kakva je trenutna uloga linijskih menadžera u L&D inicijativama? Kakva će biti njihova uloga u implementaciji koučinga i mentorstva?

 

Žaklina Teofilović

 

Uloga linijskih menadžera je veoma važna za uspešno uvođenje koučinga i mentorstva. Doprinos linijskih menadžera je najpotrebnija u identifikovanju potreba za koučingom i mentorstvom kod članova tima, definisanju ciljeva i evaluaciji efekata. Linijski menadžeri mogu da koriste koučing kao način za upravljanje timom. Tu su da preuzmu ulogu kouča u internim koučing programima. Kada linijski menadžeri primenjuju koučing kao stil upravljanja, oni razvijaju veštine zaposlenih, i ohrabruju ih da samostalno donose odluke i rešavaju probleme. Na taj način im ostaje više vremena za druge menadžerske aktivnosti kao što je, na primer, planiranje.

 

I na kraju, ukoliko želimo da razumemo šta smo postigli uvođenjem koučinga i mentorstva, treba da izmerimo rezultat. HR bi trebalo da razvije procese i tehnike evaluacije kako bi se videlo šta se tačno promenilo u široj organizaciji kao rezultat uvođenja koučinga i mentorstva. Kratkoročan rezultat koučinga kod unapređenja performansi može da bude vidljiv već nakon šest meseci. Može se ispratiti kroz ocenu performansi zaposlenog, ili na primer kroz unapređenje kvaliteta usluge pružene klijentima. Zadovoljstvo pojedinaca i menadžera koučingom i mentorstvom takođe može biti način da se dobije povratna informacija o efektima. I na kraju, najvažnije je ispratiti u kojoj meri smo ostvarili ciljeve koje smo postavili na samom početku procesa uvođenja koučinga i mentorstva.

 

 • Kako smo mi to uradili u SR Technics?

 

Kompanija SR Technics, sa sedištem u Cirihu, otvorila je Shared Service Centar u Beogradu 2014. godine. Odluka da se investira u Srbiji doneta je na osnovu procene da je poslovna klima povoljna i da pruža razvojne mogućnosti za našu kompaniju. Inicijalni plan je bio da se prebace administrativne pozicije. Budući da je prvi rezultat bio pozitivan, doneta je odluka da se i deo tehničkih procesa prebaci iz Ciriha u Beograd. Za našu mladu organizaciju jačanje organizacione kulture u kojoj se vrednuju visoki rezultati, inovacije i stalno unapređenje je važan cilj. Duboko verujemo da uvođenje koučinga i mentorstva može da nam pomogne u ostvarivanju ovog cilja. Zbog toga smo u 2017. godini uveli dve važne razvojne inicijative koje se odnose na koučing i mentorstvo:

 • Osnažili smo kapacitet naših lidera da koriste koučing kao stil vođenja. Cilj ove inicijative je da naši menadžeri usvoje i dodatno razviju veštine potrebne za uspešan razvoj tima i ostvarivanje visokih rezultata;
 • Pokrenuli smo mentorski program kako bismo priuštili vođeno mentorsko iskustvo našem timu, koje će pomoći i mentorima i mentijima da razviju funkcionalne i interpersonalne veštine potrebne za razvoj liderskog potencijala. Tokom 9 meseci, kroz tri stadijuma, program se oslanja na realno iskustvo naših lidera i talenata. Mentori i mentiji se spajaju kako bi delili znanje, razmenjivali ideje i zajedno razmatrali i rešavali izazovne situacije. Podršku pruža HR tim koji daje strukturu i različite alate za optimizovanje celokupnog mentorskog iskustva.

 

Mentroskim programom u SR Technics želimo da:

 

 • Pozitivno utičemo na angažovanost i zadržavanje zaposlenih. Mentorstvo pruža mentijima vid karijernog savetovanja i osećaj da kompanija vrednuje kulturu podrške i učenja, i na taj način utiče na zadovoljstvo poslom i angažovanost zaposlenih. Mentorstvo vodi ka većem zadržavanju talenata koji prepoznaju posvećenost starijih lidera njihovom karijernom razvoju;
 • Omogućimo povezivanje senior lidera i talenata sa različitih lokacija i iz različitih poslovnih jedinica, što vodi ka osnaživanju saradnje, deljenju najboljih praksi i iskustava u celoj organizaciji;
 • Povećamo performanse zaposlenih. Mentori i mentiji koriste svoj odnos za adresiranje, razmatranje i efikasno rešavanje poslovnih situacija i izazova, što upravo vodi ka povećanju ukupnih performansi.

 

Mentori takođe dobijaju dosta od programa. Bivaju prepoznati širom organizacije kao nosioci razvoja ljudi. Mentorstvo im pomaže da unaprede veštine motivisanja, inspirisanja drugih i rešavanja njihovih problema, i unapređuje njihove performanse. Mentorisanje im pomaže da razumeju šta se dešava u drugim delovima kompanije i da adekvatnije odgovore na poslovne izazove.

 

Ponosni smo na naš liderski tim jer je pokazao posvećenost deljenju znanja i snažno podržao razvoj svojih mentija. Učešće višeg menadžmenta iz sedišta kompanije u Cirihu je pomoglo razvoj i integraciju lokalnih talenata u okviru globalne kompanije. Podrška generalnog menadžera Milene Gajović Shrestha je bila kritična za uspeh programa.

 

U ovom trenutku 50 mentorskih parova uspešno leti na krilima mentorstva. Ono što preostaje je da HR tim uradi završnu evaluaciju, sakupi fidbek i integriše poboljšanja u sledećem ciklusu koji se planira za 2018. godinu.

 

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #14. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku.

Još zanimljivih tekstova možete pročitati na ovom linku.

Autor

Žaklina  Teofilović


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina