OTKADA SU FENIČANI IZMISLILI NOVAC… Novac i motivacija SVETOZAR ŠIJAČIĆ, Član Izvršnog odbora, Rukovodilac HR, CREDIT AGRICOLE SRBIJA

OTKADA SU FENIČANI IZMISLILI NOVAC… Novac i motivacija SVETOZAR ŠIJAČIĆ, Član Izvršnog odbora, Rukovodilac HR, CREDIT AGRICOLE SRBIJA

svetozar

Tekst je preuzet iz  HRM magazina broj 3.

Reč motiv ili motivacija potiče od latinskih reči motus, moves, movere – što znači kretanje, kretati se, i u osnovi je engleskih reči motion, momentum, ali i reči emotion.

Veliki broj teoretičara motivaciju shvata kao pokretačku snagu pojedinca, koja podstiče na kretanje, na delanje, koja izaziva određeno ponašanje i koja to ponašanje održava i usmerava ka nekom cilju. Emocije igraju značajnu ulogu u procesu pokretanja ljudi i delovanja na njihove potencijale.

Jedna od bazičnih funkcija upravljanja ljudskim resursima jeste usklađivanje ličnih i profesionalnih interesa pojedinaca s ciljevima organizacije u kojoj rade. Ako postavljanje ciljeva posmatramo kao deo planiranja u menadžmentu, motivacija je osnovni instrument vođenja ljudi u ostvarivanju tih ciljeva. U savremenom menadžmentu, motivaciji se prilazi iz aspekta mogućnosti zadovoljenja ličnih i profesionalnih ciljeva pojedinca uz istovremeno zadovoljavanje ciljeva organizacije.

svetozar

U osnovi motivacije je zadovoljenje određenih potreba zaposlenih, te emocije koje se time izazivaju. Postoji čitav niz teorija koje se bave ovom tematikom. Od klasičnih, kao što su Maslovljeva teorija potreba i Herzbergova dvofaktorska teorija, do teorije postignuća, teorije atribucije novijeg doba. Veoma je važno napomenuti da teorijski pristup razlikuje potrebe tzv. nižeg reda i potrebe višeg reda.

 • Potrebe nižeg reda kod Maslova su egzistencijalne, dok ih Herzberg posmatra kao „higijenske” potrebe.
 • Potrebe višeg reda su u vezi s poslom: priroda posla, mogućnost napredovanja, mogućnost za razvoj i postizanje uspeha.

Na sadašnjem stepenu tehnološkog razvoja, potrebe tzv. nižeg reda se često zanemaruju i smatraju nečim što se podrazumeva, a pažnja menadžera je usmerena na popravljanje radne klime, organizacione kulture, definisanje
korporativnih vrednosti, komunikaciju, davanje povratnih informacija i slično. Ideja ovakvih aktivnosti je da se upravo zadovolje potrebe višeg reda zaposlenih kako bi bili motivisani i dali pun doprinos ostvarenju ličnih i kompanijskih ciljeva.14

Mnogobrojni su pristupi ovoj temi: tako se govori o pronalaženju smisla kao osnovnom pokretaču čoveka kroz ostvarenje vrednosti ideje, ljubavi i verovanja; zadovoljstvo poslom, pojedinim aspektima posla, nagrađivanjem,
rukovodiocima i rukovođenjem; zadovoljstvo međuljudskim odnosima; zadovoljstvo mogućnošću napredovanja i slično. Vrlo smo skloni da minimiziramo značaj starog dobrog materijalnog nagrađivanja.

Kada se razmišlja o modelima motivacije zaposlenih, neophodno je objediniti teorijske pristupe i zahteve same organizacije sa svim njenim specifičnostima. Jedno je sigurno – ne postoje gotovi recepti koji vode do sigurnog uspeha. Potrebno je učenje na sopstvenom iskustvu i iskustvu drugih. Ako bismo, ipak, želeli da damo recept za siguran uspeh, sažeto u jednoj rečenici on bi bio: „Ne potcenjujte snagu novca“.

Novac je fenomen sadašnjosti. On nije samo instrument materijalnog nagrađivanja niti sredstvo za puko zadovoljenje higijenskih, egzistencijalnih potreba.

Uvođenjem modela varijabilnog nagrađivanja u prodaji proizvoda ili usluga za masovnu potrošnju novac može predstavljati snažan instrument rasta prodaje i kompanije, s jedne strane, a s druge strane kroz sistem varijabilnog
novčanog nagrađivanja jasno se saopštavaju ciljevi koje kompanija želi ostvariti na kratak ili na dugi rok. Spoznaju se vrednosti kompanije i njena doslednost u raspodeli. Međusobnim poređenjem zaposleni razvijaju takmičarski duh
i dobijaju veoma jasnu povratnu informaciju o svom uspehu ili neuspehu, rangiranju i slično.

Pravilno implementiran model varijabilnog nagrađivanja u zavisnosti od rezultata prodaje, koji kombinuje grupne i individualne ciljeve, nezamenjiv je alat u tako teškim i složenim oblastima rada kao što je masovna prodaja, a pogotovo prodaja usluga. Ukoliko se modeli implementiraju pogrešno, moguće su negativne posledice kao što su:

 • zanemarivanje interesa potrošača,
 • buđenje pohlepe kod prodavaca i
 • stvaranje kulture u kojoj je i za najmanju aktivnost potrebna materijalna nagrada.

Ipak, ovo su sve minorne posledice u odnosu na rast i lične mogućnosti koje ovakva praksa obezbeđuje.

Neke preporuke za kreiranje pravilnog modela:

 1. ciljevi moraju biti veoma merljivi (broj komada, iznos, procenat i slično) i jednostavni,
 2. moraju biti jasno i unapred obrazloženi,
 3. zaposleni moraju biti dobro obavešteni o iznosu varijabilne nagrade za svaki cilj,
 4. mora biti obezbeđeno praćenje njihovog ostvarenja,
 5. obezbeđena transparentnost u obaveštavanju (putem intraneta, na oglasnim tablama i slično),
 6. isplata varijabilne naknade mora biti javno saopštena u pozitivnom tonu,
 7. varijabilni deo mora predstavljati značajan deo zarade (15–30%).

Poslednjih godina s rastom konzumerizma i zaštite potrošača sve više se ide ka napuštanju funkcionalne veze obima prodaje i varijabilnog dela zarade. U fokus je postavljeno zadovoljstvo potrošača. Na ovaj način ušli smo u eru merenja zadovoljstva potrošača raznim metodama. Kako je istina da postoji velika korelacija između zadovoljstva zaposlenih i zadovoljstva klijenata, otvaraju se mogućnosti za nove modele materijalne i nematerijalne motivacije zaposlenih u zavisnosti od rezultata istraživanja zadovoljstva klijenata. Sigurno je da će novac i dalje igrati važnu ulogu u ovim modelima u vremenu koje je pred nama.

„Motivacija i nadahnuće daju ljudima energiju, ne tako da se kontrolnim mehanizmima usmeri u ispravnom smeru, nego tako da se zadovolje njihove osnovne ljudske potrebe za postignućem, osećaj pripadnosti, osećaj kontrole nad vlastitim životom i sposobnost da se živi u skladu s vlastitim idealima.“

Autor je Svetozar Šijačić, Član Izvršnog odbora, Rukovodilac HR, CREDIT AGRICOLE SRBIJA

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Najviše komentara Najnoviji komentari
Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (516)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina