- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

ODE SVE U … OBLAK!

40_sastanak_kluba_controllera_3912

ZAŠTO I KAKO MIGRIRATI SVOJE PERFORMANCE MANAGEMENT APLIKACIJE U CLOUD

Poznato je da cloud poslovne IT aplikacije donose sa sobom brojne prednosti kad ih upoređujemo s tradicionalnim On-Premise IT aplikacijama. I pored tih prednosti, zagovornici cloud rešenja ponekad imaju puno posla kada žele pokrenuti migraciju svojih postojećih sistema u moderna cloud rešenja. Ponekad je uzrok tome problem kako jasno artikulisati razloge za promenu tj. napraviti business case. Ponekad neki ljudi u organizaciji imaju potrebu da promenu vide i kao nepotreban rizik postojećem – stabilnom stanju.

Na primer, neki korisnici aplikacije Oracle Hyperion razumeju da bi im korišćenje Oracle EPM Cloud rešenja na kratak rok donelo dugoročne koristi, ali imaju poteškoće kako strukture koje odlučuju uveriti u promenu.

40_sastanak_kluba_controllera_3753

U takvim primerima jedan od dobrih izvora konteksta kako izgraditi business case jeste kolektivno iskustvo hiljada Hyperion-ovih korisnika koji su već prošli migracije na Oracle EPM Cloud. Ne samo da te organizacije štede novac tom promenom nego su i uspele transformisati poslovne procese u smeru veće agilnosti, fleksibilnosti i uključenjem najboljih poslovnih praksi i najnovijih tehnologija.

Iskustvo tih organizacija pokazuje da promena nije tako teška kao što neki zamišljaju, zbog toga što je Oracle EPM Cloud razvijen i dizajniran kao evolucija Hyperion rešenja prema jedinstvenoj, unificiranoj platformi za područje Enteprise Performance Management procesa. Na primer, rešenje za planiranje u Oracle EPM Cloud-u deli DNK s Hyperion Planning rešenjem. Funkcionalnosti na koje su se korisnici navikli, kao što je Smart View, ostaju i zbog toga se smanjuje potreba za dodatnim školovanjem prilikom promene i time je sam proces migracije manje kompleksan.


40_sastanak_kluba_controllera_3730

EPM Cloud – koristi iza uštede na licencama

Mnogi ljudi pogrešno misle da je glavni razlog zbog kojeg organizacije migriraju svoje finansijske aplikacije u cloud ušteda IT troškova. Niži TCO (Total Cost of Ownership) svakako je velika korist, ali prema mišljenju korisnika, cloud EPM rešenja mogu pre svega doneti važna poboljšanja procesa iz područja planiranja, finansijske konsolidacije i izveštavanja.

TCO kalkulacije ponekad ne odražavaju tačne koristi iz tih područja, zbog toga što TCO predstavlja upoređivanje On-Premise i cloud IT rešenja, koja su ponekad izračunata pogrešno. Greška se nalazi u tome da ne smemo samo jednostavno uporediti troškove On-Premise licenci i trošak tehničke podrške na jednoj, i pretplatu na cloud na drugoj strani. Kod pripreme business case kalkulacije za migraciju na cloud, moramo u kalkulaciju uneti i sledeće koristi:

Cloud EPM eliminiše potrebu za velikim početnim investicijama – troškovima tehničke opreme (hardware), što smanjuje TCO preko razdoblja od više godina. Čak i hardware koji je već plaćen nosi sa sobom visoke troškove održavanja i periodičnih unapređenja.

Ponekad se dešava da su troškovi IT usluga vezanih za održavanje i unapređenje tehničke opreme i aplikacija obračunati natrag u finansije.

Troškovi vezani za unapređenje mogu biti značajni i mogu uključivati troškove stručnjaka/konsultanata za implementaciju.

Takođe treba uzeti u obzir da On-Premise aplikacije mogu biti barijera kod unapređenja i inovacije procesa. To se u TCO kalkulaciji ne vidi kao linija troška/uštede, ali svakako utiče na performanse i efektivnost organizacije.

Na kraju, velika korist cloud apliakcija je i ta da su nove funkcionalnosti na raspolaganju korisniku svaka tri meseca. Kod On-Premise aplikacija taj period je duži i često je primer da između dva funkcionalna unapređenja On-Premise aplikacije može proći više godina.

40_sastanak_kluba_controllera_3751

Kreirajte agilniju organizaciju

Jedna od najvećih koristi Oracle EPM Cloud aplikacija je agilnost finansijskih i operativnih EPM procesa, koja u velikom delu dolazi od toga da su Oracle EPM Cloud aplikacije korisnicima na raspolaganju kao jedinstvena integrisana platforma.

Hyperion On-Premise aplikacije su se dokazale kao jako uspešne za hiljade organizacija na globalnom nivou. Njihove dve najvažnije funkcionalne komponente su:

40_sastanak_kluba_controllera_3782

Oracle EPM Cloud u tom području donosi velike iskorake i dozvoljava korisnicima da dizajniraju poslovne procese koji su podržani integrisanom platformom i multifunkcionalnom navigacijom. Kako procesni tokovi (workflow) rade na osnovu unificiranih i tekućih podataka, odluke se mogu primati brže i na osnovu uvida u oba poslovna područja.

Ta agilnost je važna nova sposobnost, koju moramo uzeti u obzir kod pripreme business case-a zbog toga što organizacije u modernom globalnom poslovnom okruženju moraju biti u mogućnosti da brzo reaguju na pretnje iz poslovne okoline, kao i na poslovne prilike.

Korišćenje Oracle EPM Cloud-a

Oracle EPM Cloud nije samo zamena za Hyperion On-Premise aplikacije nego je u pitanju i promena paradigme uz sposobnosti Cloud aplikacije vezane za automatizaciju finansijskih funkcija. Automatizacijom, koja je ugrađena u Cloud aplikacije i u delovima poduprta AI i ML tehnologijama, korisnici dobijaju sposobnost aplikacije da samostalno odrađuje delove procesa koji ne donose vrednost. To korisnicima donosi vrednost i novi kvalitet IT aplikacije, što dalje povećava njihov interes za novom aplikacijom i zadovoljstvo onim što dobijaju od nje.

Drugi element na koji treba obratiti pažnju jeste to da li želimo u Cloud preneti procese kakve koristimo danas, ili je bolje da preuzmemo procese najboljih poslovnih praksi, koje su ugrađene u EPM Cloud aplikacije. Na kraju, važno je razumeti da ne moramo migrirati sve Hyperion aplikacije u Cloud EPM odjednom. Mnogi korisnici počinju migraciju od područja planiranja i budžetiranja. Arhitektura EPM Cloud rešenja dozvoljava efikasnu integraciju s On-Premise aplikacijama, čime korisnici dobijaju mogućnost interoperativnosti s postojećim On-Premise rešenjima.

Pronađite više podataka za pripremu svog business case-a

Potencijal i moguće koristi migracije na Cloud aplikacije prevazilaze jedan tekst. Ako vas zanimaju dublje informacije kako uspešno migrirati Hyperion na Oracle EPM Cloud, predlažemo vam da pogledate e-knjigu „Reimagine Your Financial Processes in the Cloud”.