ODE SVE U … OBLAK!

ODE SVE U … OBLAK!

40_sastanak_kluba_controllera_3730

40_sastanak_kluba_controllera_3912

ZAŠTO I KAKO MIGRIRATI SVOJE PERFORMANCE MANAGEMENT APLIKACIJE U CLOUD

Poznato je da cloud poslovne IT aplikacije donose sa sobom brojne prednosti kad ih upoređujemo s tradicionalnim On-Premise IT aplikacijama. I pored tih prednosti, zagovornici cloud rešenja ponekad imaju puno posla kada žele pokrenuti migraciju svojih postojećih sistema u moderna cloud rešenja. Ponekad je uzrok tome problem kako jasno artikulisati razloge za promenu tj. napraviti business case. Ponekad neki ljudi u organizaciji imaju potrebu da promenu vide i kao nepotreban rizik postojećem – stabilnom stanju.

Na primer, neki korisnici aplikacije Oracle Hyperion razumeju da bi im korišćenje Oracle EPM Cloud rešenja na kratak rok donelo dugoročne koristi, ali imaju poteškoće kako strukture koje odlučuju uveriti u promenu.

40_sastanak_kluba_controllera_3753

U takvim primerima jedan od dobrih izvora konteksta kako izgraditi business case jeste kolektivno iskustvo hiljada Hyperion-ovih korisnika koji su već prošli migracije na Oracle EPM Cloud. Ne samo da te organizacije štede novac tom promenom nego su i uspele transformisati poslovne procese u smeru veće agilnosti, fleksibilnosti i uključenjem najboljih poslovnih praksi i najnovijih tehnologija.

Iskustvo tih organizacija pokazuje da promena nije tako teška kao što neki zamišljaju, zbog toga što je Oracle EPM Cloud razvijen i dizajniran kao evolucija Hyperion rešenja prema jedinstvenoj, unificiranoj platformi za područje Enteprise Performance Management procesa. Na primer, rešenje za planiranje u Oracle EPM Cloud-u deli DNK s Hyperion Planning rešenjem. Funkcionalnosti na koje su se korisnici navikli, kao što je Smart View, ostaju i zbog toga se smanjuje potreba za dodatnim školovanjem prilikom promene i time je sam proces migracije manje kompleksan.


40_sastanak_kluba_controllera_3730

EPM Cloud – koristi iza uštede na licencama

Mnogi ljudi pogrešno misle da je glavni razlog zbog kojeg organizacije migriraju svoje finansijske aplikacije u cloud ušteda IT troškova. Niži TCO (Total Cost of Ownership) svakako je velika korist, ali prema mišljenju korisnika, cloud EPM rešenja mogu pre svega doneti važna poboljšanja procesa iz područja planiranja, finansijske konsolidacije i izveštavanja.

TCO kalkulacije ponekad ne odražavaju tačne koristi iz tih područja, zbog toga što TCO predstavlja upoređivanje On-Premise i cloud IT rešenja, koja su ponekad izračunata pogrešno. Greška se nalazi u tome da ne smemo samo jednostavno uporediti troškove On-Premise licenci i trošak tehničke podrške na jednoj, i pretplatu na cloud na drugoj strani. Kod pripreme business case kalkulacije za migraciju na cloud, moramo u kalkulaciju uneti i sledeće koristi:

 • Hardware

Cloud EPM eliminiše potrebu za velikim početnim investicijama – troškovima tehničke opreme (hardware), što smanjuje TCO preko razdoblja od više godina. Čak i hardware koji je već plaćen nosi sa sobom visoke troškove održavanja i periodičnih unapređenja.

 • Troškovi IT usluga

Ponekad se dešava da su troškovi IT usluga vezanih za održavanje i unapređenje tehničke opreme i aplikacija obračunati natrag u finansije.

 • Unapređenje

Troškovi vezani za unapređenje mogu biti značajni i mogu uključivati troškove stručnjaka/konsultanata za implementaciju.

 • Unapređenje i inovacije procesa

Takođe treba uzeti u obzir da On-Premise aplikacije mogu biti barijera kod unapređenja i inovacije procesa. To se u TCO kalkulaciji ne vidi kao linija troška/uštede, ali svakako utiče na performanse i efektivnost organizacije.

Na kraju, velika korist cloud apliakcija je i ta da su nove funkcionalnosti na raspolaganju korisniku svaka tri meseca. Kod On-Premise aplikacija taj period je duži i često je primer da između dva funkcionalna unapređenja On-Premise aplikacije može proći više godina.

40_sastanak_kluba_controllera_3751

Kreirajte agilniju organizaciju

Jedna od najvećih koristi Oracle EPM Cloud aplikacija je agilnost finansijskih i operativnih EPM procesa, koja u velikom delu dolazi od toga da su Oracle EPM Cloud aplikacije korisnicima na raspolaganju kao jedinstvena integrisana platforma.

Hyperion On-Premise aplikacije su se dokazale kao jako uspešne za hiljade organizacija na globalnom nivou. Njihove dve najvažnije funkcionalne komponente su:

 • rešenje za planiranje i budžetiranje i rešenje za finansijsku konsolidaciju
 • zasnivaju se na dve različite tehničke platforme.

40_sastanak_kluba_controllera_3782

Oracle EPM Cloud u tom području donosi velike iskorake i dozvoljava korisnicima da dizajniraju poslovne procese koji su podržani integrisanom platformom i multifunkcionalnom navigacijom. Kako procesni tokovi (workflow) rade na osnovu unificiranih i tekućih podataka, odluke se mogu primati brže i na osnovu uvida u oba poslovna područja.

Ta agilnost je važna nova sposobnost, koju moramo uzeti u obzir kod pripreme business case-a zbog toga što organizacije u modernom globalnom poslovnom okruženju moraju biti u mogućnosti da brzo reaguju na pretnje iz poslovne okoline, kao i na poslovne prilike.

Korišćenje Oracle EPM Cloud-a

Oracle EPM Cloud nije samo zamena za Hyperion On-Premise aplikacije nego je u pitanju i promena paradigme uz sposobnosti Cloud aplikacije vezane za automatizaciju finansijskih funkcija. Automatizacijom, koja je ugrađena u Cloud aplikacije i u delovima poduprta AI i ML tehnologijama, korisnici dobijaju sposobnost aplikacije da samostalno odrađuje delove procesa koji ne donose vrednost. To korisnicima donosi vrednost i novi kvalitet IT aplikacije, što dalje povećava njihov interes za novom aplikacijom i zadovoljstvo onim što dobijaju od nje.

Drugi element na koji treba obratiti pažnju jeste to da li želimo u Cloud preneti procese kakve koristimo danas, ili je bolje da preuzmemo procese najboljih poslovnih praksi, koje su ugrađene u EPM Cloud aplikacije. Na kraju, važno je razumeti da ne moramo migrirati sve Hyperion aplikacije u Cloud EPM odjednom. Mnogi korisnici počinju migraciju od područja planiranja i budžetiranja. Arhitektura EPM Cloud rešenja dozvoljava efikasnu integraciju s On-Premise aplikacijama, čime korisnici dobijaju mogućnost interoperativnosti s postojećim On-Premise rešenjima.

Pronađite više podataka za pripremu svog business case-a

Potencijal i moguće koristi migracije na Cloud aplikacije prevazilaze jedan tekst. Ako vas zanimaju dublje informacije kako uspešno migrirati Hyperion na Oracle EPM Cloud, predlažemo vam da pogledate e-knjigu „Reimagine Your Financial Processes in the Cloud”.

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina