- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

ODE I MICROSOFT U OBLAKE!

7.CFO Controlling kongres 137

MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

Microsoft Dynamics 365 Business Central je vrlo moćno poslovno rešenje namenjeno za rad malih i srednjih preduzeća s akcentom na automatizaciji i pojednostavljenju poslovnih procesa. Veoma prilagodljiv i bogat funkcijama, Business Central omogućava kompanijama da efikasno upravljaju svojim poslovanjem, dajući zaposlenima, prema nivou pristupa, izvanredan uvid u detalje i savršenu kontrolu u svim segmentima poslovanja.

Pokrenut u proleće 2018. godine, Business Central je prvobitno nazvan „NAV u oblakuˮ, jer je to bila prva potpuno obogaćena Cloud verzija programa Dynamics NAV (prethodno NAVISION). Šta je bio cilj? Snažno pozicionirati Microsoft u računovodstvenom softveru i na ERP tržištu za mala i srednja preduzeća jer kompanije prelaze na korišćenje finansijskog softvera zasnovanog na oblaku.

7. CFO & CONTROLLING KONGRES_2598

Business Central ima pregršt funkcionalnosti koje u jedinstvenu celinu povezuju sve delove organizacije. BC uključuje finansije, proizvodnju, prodaju i distribuciju, špediciju, nabavku i logistiku, upravljanje projektima, zalihe i upravljanje skladištem, ljudske resurse, upravljanje uslugama, osnovna sredstva, praćenje poslova i projekata, izveštavanje i poslovnu inteligenciju, obračun zarada i drugo. Snaga i upotrebljivost ovog poslovnog rešenja se ogledaju u lakoći dodavanja funkcionalnosti koje su važne za poslovanje kompanije, prilagođavajući ga da podrži čak visoko specijalizovane industrije. Jedna od ključnih prednosti je brza implementacija i relativno laka konfiguracija u cilju da se jednostavno vode inovacije u dizajnu proizvoda, razvoju, implementaciji i upotrebljivosti.

DSC_2547

Dynamics 365 Business Central omogućava računovođama da lako i kvalitetno obavljaju svoj posao, da imaju brz pristup svim finansijama vaše kompanije. Dodavanje novih računa u glavnu knjigu je privremeno, a novi troškovi dnevnika mogu se uneti u sistem putem direktne integracije s Excelom. Možda je najvažnije od svega to što korišćenje ERP-a kao što je Dynamics 365 Business Central omogućava računovodstvenim profesionalcima da pravilno analiziraju sve račune u okviru organizacije kako bi proverili doslednost i potencijalne greške.

Prilikom pokretanja programa Business Central, sve počinje od RoleTailored klijenta, tj. početne stranice, koja u stvari predstavlja stranicu prilagođenu korisniku prema njegovoj ulozi i privilegijama u sistemu. Ova početna stranica dolazi s određenim podrazumevanim pristupnim tačkama, uključujući finansije, izveštaje, upravljanje gotovinom, novčane tokove i još mnogo toga – ali je takođe potpuno prilagodljiva, tj. konfigurabilna, kako bi odgovarala potrebama organizacije.

7. CFO & CONTROLLING KONGRES_2365

Napredni finansijski menadžment u Microsoft Dynamics 365 Business Central uključuje sledeće:

7.CFO Controlling kongres 195

Osnovne funkcije finansijskog upravljanja u programu Microsoft Dynamics 365 Business Central uključuju: glavnu knjigu, alokacije, rasporede računa, konsolidacije, bazni XBR, promenu dnevnika, osnovna sredstva, osiguranje, održavanje, reklasifikacije, upravljanje bankovnim računima, elektronsko plaćanje / direktno zaduženje (u zavisnosti od zemlje), usklađivanje bankovnog računa, višestruke valute, rad s više firmi i drugo.