NIJE SVE U PROFITU, IMA NEŠTO I U KEŠU. Đorđe Milinković, Controlling menadžer, Peštan.

NIJE SVE U PROFITU, IMA NEŠTO I U KEŠU. Đorđe Milinković, Controlling menadžer, Peštan.

DSC_0200

 

DSC_0200

Đorđe Milinković, Controlling menadžer, Peštan.

 

Upravljanje potraživanjima kao uloga controllinga

 

Upravljanje potraživanjima i kreditnim rizikom nije značajnije zastupljeno u aktuelnim temama controllinga, a potencijalni uzroci mogu se tražiti u stepenu razvoja ove oblasti, insource ili outsource organizaciji ovih aktivnosti, delatnostima kompanija ili fokusu controllinga na profitabilnost. Uz svo poštovanje i značajnost ostvarenog profita, realizacije budžeta, odstupanja u ceni koštanja, kompanijsku snagu čini i redovan priliv kako dinarskih tako i deviznih priliva, brz obrt sredstva, nizak nivo spornih potraživanja, upravljanje rizikom, pa sa tim ciljem zaposleni u sektoru controllinga u kompaniji Peštan nastupaju u svom radu, i obezbeđuju kontinuiran, što brži i nesporan priliv sredstava u naplati kupaca.

 

U kompaniji kao što je Peštan, koja je proizvodne delatnosti, ima veliki broj stalnih kupaca – partnera, širok spektar delatnosti, rizika i tržišta, a sve to u kombinaciji sa stalnim rastom obima posla, prihoda i kupaca – strategija menadžmenta je da se oblast upravljanja potraživanja interno organizuje i da odgovornost za upravljanje potraživanjima preuzme controlling. Početak mog angažovanja u kompaniji je bilo uvođenje sistema za upravljanje potraživanja kupaca, ali i danas, dugo godina nakon implementacije, uz proširenje obima posla i pomeranja fokusa nа druge oblasti, upravljanje potraživanjima je visokoprioritetna aktivnost controllinga, tako da se prva jutarnja kafa pije uz izvode iz banaka i pregled priliva kupaca.

 

U celom sistemu upravljanja rizikom i potraživanjima, informaciona osnova predstavlja najznačajniju komponentu i bazu uspešnog sistema, te uz ostale elemente – jasnu politiku menadžmenta na kojima počivaju principi i kriterijumi rada controllinga, zatim razne tehnike upravljanja, definisanje i upravljanje kreditnim limitima, povratnu vezu sa prodajom po pitanju davanja informacija o plaćanju, upozoravanja na kritične događaje, provere bonitetnih informacija, blokada i dr. Formira ceo sistem koji ima za cilj da potraživanja – primarno dug van valute bude kontrolisan i da se njima maksimalno upravlja, da prilivi budu redovni i predvidi, rizik minimalan, bez ugrožavanja ciljeva prodaje tj. u partnerstvu i zajedničkoj odgovornosti sa prodajom i menadžmentom, što često predstavlja hodanje po tankoj žici.

 

Informaciona osnova i izveštavanje

 

Jedna od značajnijih uloga controllera u upravljanju potraživanjima jeste prijem, obrada, i pružanje informacija bitnih za upravljanje potraživanjima. Podaci i informacije su mnogobrojni, sa različitih izvora, mnogi kvantitativni ali i kvalitativni. Controller kreditnog rizika treba brzo, tačno i sveobuhvatno da sagleda podatke i saopšti kvalitetnu informaciju, donese ili predloži odluku. Na slici su prikazani tokovi informacija sa svim interesnim grupama.

 

Untitled

 

SAP ERP nam obezbeđuje sve primarne podatke a kreiranje korisničkih izveštaja omogućava da se podaci sistematizuju po određenim kategorijama (tržištima, grupama kupaca, komercijalistima…), i kao takvi dalje upotrebljavaju. SAP ERP ima ulogu da u obliku baze eksportuje sve podatke o potraživanjima koju kasnije obrađujemo u Excelu zbog dodavanja soft informacija. SAP pruža informacije o stanju duga na dan, kašnjenju po vremenskim intervalima, dospećima u narednom periodu, ukupnim iznosima prometa i priliva i sl.

 

Adekvatno podešavanje vremenskih intervala kašnjenja u skladu sa kompanijskom politikom naplate, svakako je bitno kako bi se saglasno terminu kašnjenja preduzele adekvatne akcije. Naši intervali kašnjenja u svim izveštajima su 5-15-30-60 dana kašnjenja, tako da se pregledom izveštaja istovremeno može sagledati slika stanja i, u zavisnosti od situacije, preduzeti akcije ukoliko je potraživanje tek dospelo ili je u većem kašnjenju.

 

Pored intervala kašnjenja, bitna informacija za upravljanje potraživanjima jeste iznos dospeća u narednom periodu kako bi se proaktivno delovalo i perspektiva upravljanja pomerila na budućnost. U tekućim nedeljnim izveštajima daje se informacija o ukupnim dospećima za narednu nedelju tako da su poznati svi podaci o trenutnom stanju duga, kao i to šta će još izaći iz valute u narednoj nedelji.

 

Pored SAP ERP-a i SAP Business Intelligence BOBJ alat je dobio svoju ulogu u upravljanju potraživanjima ravnopravno sa ostalim oblastima. Kreirana je posebna OLAP kocka koja podatke dobija iz svih kartica svih kupaca, tako da su objedinjeni svi podaci o prometima, uplatama, valutama, stanjima u valuti, van valute, kako za kreiranje KPI izveštaja tako i za ad hoc upite u vezi istorije plaćanja kupaca i stanja potraživanja. Pored toga, u kocki su kreirane i dodatne vrednosti –mere koje nisu postojale u ERP-u a najznačajnije među njima su pokazatelji prosečnih vrednosti valute i dana do naplate koje su obračunate ponderisanjem vrednosti fakture (udeo u ukupnoj vrednosti faktura) tako da se na nivou kupca, tržišta dobija realna vrednost trajanja do naplate.

 

Untitled111

 

Kada se navedeni pokazatelj obračuna na nivou godine, i primeni na kupca, grupu kupaca ili tržište, on značajno govori o uspešnosti naplate. Na narednoj slici je dat primer izveštaja iz OLAP kocke na nivou kupca o prosečnim vrednostima valute, kašnjenja i dr. koji daju kompletnu sliku njegove istorije plaćanja kroz godine, u ovom primeru kupca koji je unapredio svoje plaćanje, i sa prosečeno 34 dana kašnjenja sveo na 1,8 dan tj. plaćanje u valuti, što se vidi i na prosečnoj vrednosti stanja van valute, uz istovremeno povećanje prometa

.

04

 

U OLAP kocki dani dospeća kupaca su prevedeni u mere za duži vremenski interval – mesec, tako da uz BI alat kreiranja izveštaja o stanju duga i dospećima u narednih mesec dana po nedeljama i njihovo automatsko izvršavanje i elektronsku dostavu direktno kupcu u predefinisano vreme, omogućava stalnu komunikaciju i dostavu potrebnih informacija kako bi planirali svoje obaveze u narednih mesec dana.

 

Pored podataka iz ERP-a, upravljanje potraživanja nije moguće bez soft informacija iz prodaje o obećanjima o plaćanju kupaca i zaključaka sa sastanaka o preduzetim akcijama. Sve navedene informacije predstavljaju kvalitetnu bazu za brzo sagledavanje slike kupca (trenutno stanje duga, da li je u velikom kašnjenju ili ne, da li je u prethodnom periodu plaćao, koliko prosečno plaća po nedeljama, šta je obećao, šta je ispunio, koje su mu navike prethodnih godina).

 

03

 

Izlazne informacije – izveštaji, predlozi odluka ka prodaji i menadžmentu i sl. rezultat su ulaznih informacija, trenutne situacije – zahteva i obrade – mišljenja controllinga. Izveštaji sadrže dovoljno jasne informacije o globalnom stanju potraživanja i uspešnosti naplate, i svakako su kontrolna tabla – kako za menadžment tako i za controlling.

 

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #14. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku.

Još zanimljivih tekstova možete pročitati na ovom linku.

Autor

Đorđe  Milinković

Šef odeljenja controllinga

Peštan


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina