NEPRIJATELJI ILI SAVEZNICI? Kaizen™ knjiga, Masaaki Imai

NEPRIJATELJI ILI SAVEZNICI? Kaizen™ knjiga, Masaaki Imai

Kaizen korice1

Nedavno sam imao priliku da razgovaram sa japanskim biznismenom, povratnikom iz Evrope. Tamo je bio izvršni direktor ogranka japanske firme sa pedeset zaposlenih. Radilo se o administrativnom osoblju, regrutovanom iz redova lokalnog stanovništva. Ponašao se kao tipični japanski direktor. Obilazio je osoblje na radnim mestima i pričao sa njima o porodici i hobijima. Imao je „otvorenu“ kancelariju. To znači da su zaposleni mogli da ga posete u svako doba. Tokom pregovora o zaradama objašnjavao je opštu ekonomsku klimu i uslove tržišne konkurencije da bi pomogao zaposlenima da shvate i prihvate novi nivo plata.

 

Prvi korak njegovog naslednika, Evropljanina, bio je propisivanje procedure za zakazivanje sastanaka. Zaposleni zainteresovani za sastanak sa njim su od sada morali da ga zakažu uz pomoć njegove sekretarice. Novi menadžer je odluku o povišicama prikačio na oglasnu tablu. Bez upozorenja je otpustio nekoliko zaposlenih, ocenivši da su višak radne snage.

 

www.oggiespatrio.it-receptionist

 

Svet postaje sve manji. Sve više ljudi različitih nacionalnosti, etničkog porekla i kulturnog nasleđa rade zajedno. Postoji sve izraženija potreba za „međukulturalnim razumevanjem i komunikacijom“. Pažljiv pogled na unutrašnjost kompanije pokazuje da je menadžerska klasa ona kojoj je učenje tih komunikacionih veština najpotrebnije. Većina menadžera kao da ne zna kako da vodi i upravlja radnicima. Činjenica da govore istim jezikom nije garant uspešne komunikacije. U stvari, možda bi bilo bolje da menadžeri posmatraju svoje radnike kao ljude iz sasvim drugačijeg kulturnog miljea, zato što, ako ćemo pošteno, radnička klasa neguje drugačije vrednosti i aspiracije od menadžerske. Ne dopustite da vas zavara činjenica da i jedni i drugi govore istim jezikom.

 

Možda na Zapadu menadžeri ne razumeju ili ne žele da razumeju radničke aspiracije zbog psihološke podele između radništva i menadžmenta. Ovaj problem je još izraženiji tamo gde radnici doslovce ne govore istim jezikom kao menadžment. Menadžeri su u takvoj situaciji istinski suočeni sa potrebom da razviju međukulturalne veštine, pored veština neophodnih za olakšanje komunikacije sa zemljacima.

 

44128388-set-of-full-body-diverse-business-people-different-nationalities-and-dress-styles-character-cartoon-

 

Kako se čovek ponaša pri prvom susretu sa pripadnikom strane kulture o kojoj malo zna? Povlačenje prijateljskog gesta je prihvaćena praksa (da bi se druga strana uverila da nemate neprijateljske namere), da dobro pazite na nijanse u njegovom ponašanju i da strpljivo čekate dok ne shvatite postupke druge strane.

 

Tipični zapadni menadžer je otelotvorena noćna mora svakog kulturnogantropologa. Ponaša se sasvim drugačije od osobe od koje se očekuje da uspostavi odnos sa strancima. Pošto menadžer radno mesto posmatra kao opasnu džunglu, njegova kancelarija je dobro utvrđeni raskošni istureni položaj, u koji se sa zadovoljstvom zavlači, izbegavajući komunikaciju. Ako do komunikacije uopšte dođe, ona je, u najboljem slučaju, jednosmerna. Menadžer se oseća bezbedno iza zidova koje je izgradio između sebe i radnika. Često maše statusom pred sudbinski manje privilegovanim kolegama.

 

Nedavno sam čuo da u Evropi postoji fabrika u kojoj proizvodni radnici nose plave košulje, tehničari žute, a administrativci i menadžeri bele košulje. Proizvodni radnici i administrativci na Zapadu često jedu u odvojenim kantinama. Rečeno mi je da su u nekadašnjem Sovjetskom ministarstvu spoljne trgovine postojale četiri kantine, u kojima su obedovala četiri birokratska staleža. Očigledno je da sklonost ka podeli ljudi u različite klase nije monopol zapadnjačkog kapitalizma.

 

estrutura

 

 

Od boje košulja koju nose, pa do različitih prostorija za ručavanje, radnike stalno podsećaju da su drugačija „životinjska“ vrsta. To današnje menadžere ne sprečava da sa žarom govore o idejama poput ličnog ispunjenja i kvaliteta radnog okruženja! U Japanu nije neuobičajeno da svi nose iste uniforme, niti da svi jedu u isto vreme u zajedničkoj kantini.

 

Postoje mesta na kojima se efikasnost poslovođe meri brojem kazni izrečenih radnicima, po principu, što više to bolje. Ta vrsta ponašanja je svetlosnim godinama udaljena od proklamovanog cilja, uspostavljanja međukulturalne komunikacije i razumevanja između dve grupe.

 

Među japanskim prednostima je homogenost tamošnjeg društva i postojanje izuzetno motivisanih radnika. To nikako ne znači da japanski menadžeri nisu morali da razviju komunikacione veštine. JNR (Japanese National Railways) predstavlja dobar primer mesta na kom menadžment nije uspeo da izgradi funkcionalne odnose sa radnicima. Taj neuspeh je izrodio duboko ukorenjeni antagonizam. Odsustvovanje sa posla u nekim delovima kompanije dostiže i 40%. Menadžment je u većini japanskih kompanija uspeo da izgradi dvosmernu komunikaciju i da se nametne kao podrška radnicima.

 

Obe strane moraju biti spremne da izmene ponašanje ako žele da promene odnos između radnika i menadžmenta. Menadžment, na primer, mora da razvije otvoreniji stil, usmeren ka pružanju podrške. Iako se do promene ne stiže lako, moguće je uvesti programe koji primoravaju obe strane da rade zajedno i uče jedna od druge.

 

Pored QC krugova i drugih aktivnosti malih grupa za ohrabrenje radničkog učešća, japanske kompanije razvijaju raznovrsne programe za poboljšanje komunikacije sa radnicima i njihovim porodicama. Evo nekih primera:

 

 • obilasci fabrike za članove porodica
 • izdavačke aktivnosti o kompaniji usmerene ka porodicama
 • podela kompanijskih bedževa radnicima
 • pohvale za izuzetna ostvarenja, dugu službu, održavanje bezbednosti i slično
 • takmičenja unutar odeljenja
 • zabave dobrodošlice za nove zaposlene
 • posete drugim fabrikama u kompaniji
 • kompanijski časopisi i fabričke novine
 • slušanje vesti preko radija
 • poruka predsednika kompanije u platnoj koverti
 • izleti
 • sastavljanje kompanijske „Ginisove knjige rekorda“, i
 • redovni sastanci sa top menadžmentom.

 

Ako u kompaniji izostane svesni, energični napor na neutralizovanju statusnih razlika među zaposlenima, klasni antagonizam će zatrovati atmosferu i upropastiti i najpametnije planove. Prvi posao menadžera je da nauči da komunicira sa zaposlenima, tako da radnici i kompanija ostvare zajednički cilj.

 

Ovaj tekst je preuzet iz knjige “Kaizen”, Masaaki Imaija. Masaaki Imai je najveći svetski ekspert za implementaciju kaizena, kao i osnivač Kaizen Instituta koji posluje u preko 60 zemalja sveta, a od 2015.godine i u Srbiji. Knjigu možete naručiti preko ovog linka. 

Kaizen knjiga

Autor

Gost 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Najviše komentara Najnoviji komentari
Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (516)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina