- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Motivacija zaposlenih: Da li je plata dovoljna?

Motivacija je moćna sila koja stoji u osnovi brojnih stvari koje radimo (ili ne radimo). U toku dana, nedelje, meseca, godine ili života, uvek smo u potrazi za nečim što bi nas podstaklo, pokrenulo, nadahnulo da idemo ka svom cilju.

h

motivacija

h

Stvari postaju još komplikovanije kada je potrebno da motivišete druge ljude, kao njihov rukovodilac i kao neko ko bi trebalo da vodi računa o tome kako ljudi pristupaju izvršavanju svog posla.

Jedna od najčešćih zabluda kada je u pitanju motivacija jeste da je, u kontekstu posla, sve što je potrebno dati radniku – dobra plata. Tu mogu da spadaju i neke druge stvari, kao što su plaćanje prevoza, topli obrok, službeni telefon ili vozilo, pa i uslovi rada, ali sve te stvari dolaze naknadno. Plata se, nekako, postavlja na prvo mesto i skloni smo da verujemo da ako zaposlenom damo dobru platu, onda smo učinili najvažniju stvar.

h

novac

h

U realnosti, međutim, plata jeste veoma važan motivator, ali nije jedini. Često nije čak ni presudan. Ona može biti nužan faktor motivisanosti, ali nikako nije jedini. Razmislite i sami – da li biste radili posao koji ne volite, u ekipi koja vam ne odgovara, pateći svakodnevno i akumulirajući nezadovoljstvo i stres, i sve to za stvarno veliku platu? Ova „ponuda“ može se činiti privlačnom, za neke ona bi to sigurno i bila, ali u većini slučajeva, ljudi se ne bi prihvatili takvog posla. To je zato što plata ne može da kompenzuje druge, veoma važne stvari do kojima je ljudima stalo na radnom mestu.

h

Motivisanje zaposlenog

h

Kako onda motivisati svoje zaposlene? Šta je to što bi bilo dobro činiti kako njihova motivacija vremenom ne bi opala? Evo nekoliko predloga o tome šta možete činiti po pitanju motivisanja svojih zaposlenih.

  • Posvećujte im pažnju. Imajte na umu da su ljudi najvažniji resurs kojim raspolaže jedna firma. I da se o njima mora brinuti. To znači da morate biti tu kada ste im potrebni, uvažavati njihove potrebe i imati za njih razumevanja. Razgovarajte sa njima o poslu, o onome što im se na njihovom radnom mestu dopada, kao i o tome što im predstavlja smetnju ili teškoću i o načinima na koje bi se takve teškoće mogle prevazići.
  • Pažljivo slušajte. Bez obzira da li ste umorni, zatrpani poslom ili nestrpljivi, neophodno je da slušate ono što vam vaši zaposleni poručuju, ne samo putem razgovora i drugih kanala komunikacije, već i neverbalno i putem različitih ponašanja. Ako neko, recimo, konstantno kasni na posao, razlog tome može biti banalan, kao što je gužva u saobraćaju, ali ako se ovo ponašanje dosledno ponavlja, ono može nešto reći o motivaciji tog zaposlenog. Osluškujte i posmatrajte ono što se oko vas dešava, kako biste mogli da reagujete na vreme.
  • Vodite računa o njihovoj karijeri. Ovo znači da je zaista važno da ciljevi svakog zaposlenog budu usklađeni sa ciljevima firme. Jako je velika razlika između osobe kojoj je stalo do toga da posao obavlja odgovorno i savesno i one koja će posao da otalja. Osnovna razlika među njima suštinski je u njihovoj motivaciji. Takođe, dajte prostor svojim zaposlenima da se kreativno izraze, da istinski doprinesu, da se osećaju delom vaše firme i da je doživljavaju kao mesto na kom mogu da ostvare svoje karijerne ciljeve.
  • Nagrađujte ih. Prva asocijacija većine ljudi na termin „nagrađivanje“ je – novac. Iako je tačno da novac, odnosno bonusi, mogu biti odličan motivator, to ne znači da ne postoje i drugi. U moćne motivatore spadaju i pohvale, koje se često prenebegnu, pa tako zaposleni, kada napravi grešku, biva opomenut ili kažnjen, ali kada posao uradi odlično, pohvala često izostane, jer se ona „podrazumeva“. Istina je da se ništa ne podrazumeva i zato svojim zaposlenima jasno i glasno upućujte pohvale onda kada ih zasluže.

Sve ove stvari ne moraju nužno da iziskuju ogromne napore kako bi se sprovele u praksi. Sve što je potrebno najčešće su vreme i dobra volja. Vreme pronađite, a dobru volju nemojte uzimati kao gotovu stvar – neka ne ostane samo na volji, nego neka zaživi i u realnosti.

Izvor: Moja Firma