- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Trikovi u Excelu #225: MAX MIN LARGE SMALL

 

Verovatno ste se već susreli sa funkcijama MAX i MIN koje se koriste za pronalaženje najveće i najmanje vrednosti u datoj tabeli. Međutim, ukoliko pokušavate da pronađete, recimo, drugu najveću vrednost i treću najmanju vrednost, kako ćete to uraditi?  Upotrebite funkcije LARGE i SMALL.  Funkcija LARGE nam pomaže pronađemo n najveću vrednost (u ovom primeru drugu), a funkcija SMALL nam pomaže da pronađemo n najmanju vrednost (u ovom primeru treću).