- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

“Controlling na kafici”-intervju sa Aleksandrom Đorđević, direktorom funkcije za budžet Telekoma Srbija

Glavna tema Controlling magazina broj 02 je bila “Ljudi u controllingu”, a o tome koliko su controlleri važni i šta je sve potrebno za dobro funkcionisanje controlling tima svoje viđenje iznelo je četvoro menadžera. Jedan od četiri menadžera je bila i Aleksandra Đorđević, direktor Funkcije za budžet i kontrolu, Telekom Srbija. Ovo je njeno viđenje o ljudima u controllingu.

 

 

kafa

 

 

Danas se menadžeri svakodnevno suočavaju sa velikim brojem problema koje moraju da rešavaju gotovo uvek u vrlo kratkim rokovima i sa ograničenim resursima. To je jedan od razloga zašto sve više pažnje posvećuju pronalaženju najefikasnijeg načina, kako se često može čuti, upravljanja zaposlenima, zarad postizanja maksimalnih rezultata u datim okolnostima.

Na predavanju kojem sam nedavno prisustvovala, na temu “7 navika uspešnih ljudi”, istaknuto je da se “ljudima ne upravlja, već se ljudi vode”. Upravo ovaj poslovni model ukazuje na to koliko je znanja, iskustva, sposobnosti i pre svega vremena potrebno menadžeru da bi izgradio pravi tim, dobro organizovao posao i izvukao maksimum od svojih kolega, pritom vodeći računa o obostranom zadovoljstvu, kako svojih nadređenih tako i samih zaposlenih.

Kompanija Telekom Srbija je ogroman poslovni sistem i samo na teritoriji Srbije ima oko 10.000 zaposlenih. Osim odgovornosti za uspešno poslovanje i nastojanja da se zadovolje sve potrebe korisnika, a u uslovima oštre konkurencije na tržištu, odgovorni u kompaniji vode računa i o opštem zadovoljstvu zaposlenih, kao nosioca i izvršioca najznačajnijeg dela aktivnosti naše kompanije.

U kompaniji Telekom Srbija radim od njenog osnivanja. Na poziciju direktora Funkcije za budžet i kontrolu u okviru Direkcije za finansije imenovana sam 2008. godine. Naš tim čini 25 kolega, zaduženih za izradu i kontrolu godišnjeg plana, svih vrsta forecasta tokom godine, različitih finansijskih analiza i biznis-planova. Takođe, pratimo realizaciju planova naših zavisnih društava i administriramo aplikacijom za podršku procesu planiranja. Neophodnu podršku daju nam kolege iz službi za plan, koje su organizaciono postavljene u okviru drugih poslovnih celina sa ciljem aktivnog učešća u izradi njihovih pojedinačnih planova. Ovako široka lepeza poslova omogućava zaposlenima uvid u veliki broj podataka o poslovanju Telekoma, odnosno daje mogućnost prikupljanja i analize svih operativnih i finansijskih podataka kompanije i sve to na jednom mestu, što svakako predstavlja veliki izazov: pre svega za svakog mladog kolegu koji započinje rad u velikom sistemu. O odgovornosti da i ne govorim.

Mnogo je godina zajedničkog rada iza nas i bilo je dovoljno vremena da se napravi jedan dobar i kompaktan tim, koji može da se suoči sa različitim izazovima. Međutim, svesna sam da kada jednom napravite dobar tim, tu nije kraj. U savremenom poslovanju, svaki projekat je novi izazov i zahteva prilagođavanje. Moramo naći vremena da se bavimo poslovnim razvojem svojih kolega, da stimulišemo njihove pozitivne strane i otvoreno ukazujemo na slabosti u cilju njihovog brzog prevazilaženja.

Ljudi koji se bave ovim poslom znaju da je sama selekcija novih zaposlenih, bilo sa eksternog ili internog tržišta, velika odgovornost svakog menadžera jer direktno utiče na već postojeći tim. Ukoliko takvu promenu ne kanališemo na pravi način, posledice mogu biti loše po poslovanje. Ponekad iskustvo kandidata nije opredeljujući element, koliko njegova sklonost ka timskom radu i zajedništvu. Važno je znati da, kada kandidat jednom postane deo tima, prvi meseci njegovog rada su ključni za dalji razvoj poslovne mikrozajednice. Iskustvo me je naučilo da je najbolje i najefikasnije da se mladi kolega odmah “gurne u vatru”. Na taj način u kratkom vremenskom periodu mogu da se vide njegove jače i slabije strane, pa može odmah da se reaguje.

U prethodnom periodu, princip da mladog kolegu odmah upoznajemo sa poslovima koji se obavljaju u okviru Direkcije za finansije pokazao se kao pozitivna praksa. U prvim mesecima rada kandidati prolaze kroz sve organizacione celine unutar finansija i istovremeno se obučavaju. Na taj način ne samo da upoznaju poslovne procese, već se upoznaju i sa kolegama sa kojima će svakodnevno komunicirati i stiču generalnu sliku o načinu rada unutar naše poslovne celine.

Prvi izazov sa kojim se susreću kandidati je i telekomunikaciona terminologija, koja im je uglavnom nepoznata. Zbog toga se u našoj kompaniji za nove kolege organizuju interne obuke iz oblasti telekomunikacija, a predavači su naši inženjeri sa dugogodišnjim iskustvom. Mogućnost da sa kolegama inženjerima razgovaraju o različitim temama učvršćuje poverenje, ali i dobru poslovnu komunikaciju i saradnju među poslovnim celinama.

Najnovija inicijativa, na koju smo posebno ponosni, jeste da sami organizujemo internu obuku zainteresovanim kolegama iz drugih poslovnih celina, a na temu “osnova finansija”, kako bi unapredili komunikaciju i umnogome olakšali budući zajednički rad.

Sve su ovo dobri temelji da svaki zaposleni stekne kvalitetnu osnovu za rad, da razume sa kim i na koji način bi trebalo da sarađuje, koji podaci su mu neophodni za rad i od koga može da ih dobije. Da bismo uspešno radili svoj posao moramo pre svega biti dobri analitičari, sposobni da prepoznamo bitne i suštinske stvari u poslu i da se na njih koncentrišemo. Važno je da povezujemo različite segmente i da vidimo globalnu sliku problema. Posebno želim da istaknem veštine dobre međusobne komunikacije i stvaranje timskih igrača. Dakle, jedna od najvažnijih uloga menadžera jeste da podstiče razvoj svakog pojedinca, kako bi obezbedio kontinuirani napredak svog tima.

Kao i u drugim kompanijama, posao planera zahteva predan i odgovoran rad, i mnogo prekovremenih sati. Stres je često nezaobilazan jer posao mora biti završen u zadatim rokovima a vremena je nekada malo, zato što zbog prirode posla niste uvek u prilici da predvidite svaku situaciju. Tada dolazi do dileme i pitanja – kako kontinuirano obezbediti pozitivnu atmosferu i elan u timu?

 

 

Stres

Za mene je odgovor uvek jedan i glasi “pravi izazov u pravom trenutku”. A izazov može biti sve – od povremene rotacije zaposlenog u timu i dodele potpuno novih aktivnosti, do delegiranja većih odgovornosti na konkretnom projektu i stalnog podsticanja na inicijativu. U takvim situacijama na pravi način može da se proceni sposobnost zaposlenog da odgovori različitim zahtevima, njegova prilagodljivost novim okolnostima, pa i zainteresovanost da aktivno učestvuje u promenama. Redovni zajednički sastanci prilika su za aktivno uključivanje većine kolega i najbolji su način za iznošenje novih ideja i predloga, kako bismo zajedničkim snagama unapredili određene aktivnosti. Upućivanje zaposlenog na različite vrste seminara i obuka, a u zavisnosti od njegovih interesovanja i poslovnog razvoja, takođe može da bude stimulativnog karaktera.

I na kraju, povremeno treba naći vremena za zajedničku kafu sa kolegama, podeliti iskustva o dečjem odrastanju, razmeniti utiske sa putovanja… To je sigurno dobar način da se oseti pripadnost timu i obezbedi zajedništvo na duge staze. Ono što ne smemo da zaboravimo, jeste da svako od nas u posao unosi i svoju ličnu stranu, koja mora naći i učvrstiti posebno mesto u timu.

 

Autor teksta je Aleksandra Đorđević, direktor Funkcije za budžet i kontrolu, Telekom Srbija
Tekst je preuzet iz Controlling magazina broj 2.