LABORATORIJA KOJA STVARA IZVRSNOST, MILICA ALTGELT, HR CONTROLLER, CRNOGORSKI TELEKOM

LABORATORIJA KOJA STVARA IZVRSNOST, MILICA ALTGELT, HR CONTROLLER, CRNOGORSKI TELEKOM

Crnogorski-Telekom-Milica-Altgelt_1

Da bi jedna kompanija bila uspješna, potrebni su: vizija, jasna strategija i najbolji zaposleni koji će strategiju da ostvare. Jeste, neophodna su i finansijska sredstva, ali sve može da pođe naopako, ako nemate navedeno. Svi zaposleni, bez izuzetka, bi trebalo da rade na ostvarenju zajedničkih ciljeva, a te ciljeve najčešće kvantifikuje controlling.

j

Crnogorski Telekom (Milica Altgelt)_1

Milica Altgelt, HR Controller u kompaniji Crnogorski Telekom

n

U dinamičnom svijetu telekomunikacija nije lako nositi se sa izazovima i nije lako biti controller. Ipak, biti dio jedne velike multionacionalne kompanije umnogome olakšava posao, jer su znanje i iskustvo koje pruža rad u takvom okruženju preduslov za izvanredan controlling. Controlling je u mom svijetu laboratorija u koju se slivaju svi relevantni podaci kompanije. Iz te laboratorije ne izlazi samo plan, budžet, forecast i analiza ostvarenog. Iz nje izlaze i rješenja i pouke. Ako smo nešto previdjeli juče, znaćemo bolje kako da to izbjegnemo sjutra, da bismo stigli do cilja zacrtanog strategijom.

HR Controlling je ipak, malo drugačiji. I to samo zato što se bavi zaposlenima. Sintagma „ljudski resursi“ je u mnogim kompanijama samo etiketa, naziv sektora, ali ne uvijek i odraz konkretne brige o zaposlenima. U današnjem svijetu brzih promjena, jakih konkurenata i naglašene regulative tržišta, naročito u telekomunikacijama, HR mora da ima spreman odgovor na sve izazove. Idealno bi bilo da su svi zaposleni zadovoljni i da nema optimizacije. To je, nažalost, gotovo nemoguća misija.

U Crnogorskom Telekomu, HR Controlling je smješten u sektoru HR-a, što je po meni i jedina prihvatljiva opcija i njegovo prirodno okruženje. HR Controlling je upućen u sve ostale funkcije HR-a, bilo da se radi o zapošljavanju, kompenzacijama i benefitima, treninzima, putovanjima… Sinergija među svim funkcijama obezbjeđuje i brže reakcije na zahtjeve zaposlenih i menadžmenta, a time i veće zadovoljstvo. Svi zajedno u HR-u smo na istoj misiji – da zaposleni budu zadovoljni i ponosni što rade u našoj kompaniji. Kažu da je korisnik uvijek na prvom mjestu. Ja kažem – zaposleni su na prvom mjestu, jer ako su oni zadovoljni, to će zadovoljstvo stići i do korisnika. Najbolji PR kompanije su upravo zaposleni.

k

01_1

m

S obzirom da je budžet ličnih troškova jedan od najvećih i najosjetljivijih budžeta, od presudnog je značaja kako njime upravljati. Recept za takvo nešto ne postoji jer je svaka kompanija drugačija i svaka želi nešto drugo za svoje zaposlene. Međutim, iskustvo me je naučilo da je ponekad potrebno na desetine kalkulacija i scenarija da bi se došlo do zadovoljavajućeg rješenja. Pod zadovoljavajućim, podrazumijevam i najbolje moguće po zaposlene, čak i kada se radi o, primjera radi – prestanku radnog odnosa.

HR Controlling jeste planiranje i jeste analiza, ali sve više je i savjetnik biznisu za svakodnevne izazove. Tako ste nekad u situaciji da podržite nova biznis rješenja (formiranje novog odjeljenja, angažovanje novih zaposlenih, dodatni bonus, angažman tokom ljetnje sezone…), iako znate da to niste planirali i da nemate sredstava u budžetu. Ta situacija zove se „beyond budgeting“, a dešava se kada sagledavate širu sliku i dajete vjetar u leđa biznisu, uprkos budžetskim ograničenjima, jer znate da je to dobro za kompaniju.

j

Vrijednost i produktivnost zaposlenih

h

Iako je Zakonom propisano da radna mjesta moraju biti pokrivena koeficijentima složenosti, svjesni smo da u današnjem poslovanju to nije i jedini način ocjene zaposlenih. Vrijednost zaposlenog nije u njegovom opisu posla, već u rezultatu njegovog rada. Odličnog kandidata ste voljni da platite više nego što to zakon nalaže upravo zbog toga što znate da će donijeti dodatnu vrijednost poslovanju. Naravno, zaposleni su skloni da precjenjuju (a nekad i potcjenjuju) svoju vrijednost, ali i to je moguće izračunati. Svakog zaposlenog možete ocijeniti postavljajući mu ciljeve na osnovu KPI-eva. Isto tako, dodatnu vrijednost koju vam donose zaposleni, možete izračunati formulom za HCVA (Human Capital Value Added):

h

Human Capital Value Added = Revenue – (Total Costs – Personnel Costs)

 j

Takođe, možete doći i do podatka dodatne vrijednosti zaposlenih po čovjeku:

g

Human Capital Value Added/FTE = (Revenue – (Total Costs – Personnel Costs))/FTE

g

Na ovim prostorima nije uobičajeno da se sredstva uložena u zaposlene posmatraju kao investicije. Međutim, ona to jesu – ulaganja u najznačajniji kapital! Pa tako, možete dobiti i odgovor koliki je ROI ulaganja u zaposlene:

h

ROI = (Revenue – Non Personnel Costs) / Personnel Costs**

h

Usmjerite autoritet ka informacijama

x

 HR Controlling podrazumijeva kreativnost. U posjedu ste najvažnijih informacija o zaposlenima i to je obavezujuće i podrazumijeva veliku odgovornost. Time i autoritet. Moderan HR je dinamičan (da ne kažem stresan) i izazovan, jer ne stoji u mjestu i nikada ne spava. Dizajnirajte budućnost tako da uskladite interese zaposlenih sa interesima kompanije. Pitajte zaposlene i dozvolite im da vam kažu. I stvorite im okruženje u kojem mogu da misle! Stvorite – izvrsnost.  

Autor

Milica  Altgelt


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Najviše komentara Najnoviji komentari
Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (516)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina