- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Koje su kompanije dobijale kredite u 2010?

 

Odgovor je : državne  kompanije :)

 

Pored ovog teksta o možda bi bilo zgodno da pogledaš i tekstove:

 

Časopis Ekonom:East svake godine izdaje specijalno godišnje izdanje TOP 300. U tom izdanju uzimaju zvanične podatke sa APR (finansijski izveštaji preduzeća), zatim ih malo sređuju, doteruju, šminkaju, bla, bla… i dobijamo pregled TOP 300. Početkom decembra izašao je novi broj sa zvaničnim podacima za 2010 godinu.

 

U TOP 300 kompanije su sređene po više različitih kriterijuma (prodaja, EBITDA, zaduženost, delatnost…). No, najčešće se gleda – prodaja. Dakle, ako je neko više prodao, onda je on na višem mestu. I obrnuto. Ukoliko želite da vidite koje su najveće kompanije po prodaji, pogledajte sledeći članak (Najveće kompanije u Srbiji).

 

* Metodološka napomena oko izveštaja * 

Ovde je prikazana promena neto duga između 2010 i 2009, na osnovu podataka Ekonom:Easta. Neto dug je iznos kredita umanjen za iznos keša. Iznos koji je dole prikazan ne odslikava baš stanje kredita, već iznos kredita umanjenog za keš (neto duga).

Ukratko, ako nisi ovaj gornji deo shvatio, hajde da ti kažem ovako: Neto dug i Kredit je 95% isto. OK? :)

 

Koji je zaključak ovog izveštaja?

Državne kompanije su uzele najviše kredita u 2010.

Da li je to loše?

 

Crnom bojom su označeni novi krediti u 2010 godini. Npr, Srbijagas je uzeo novih 174 miliona€ u 2010 godini, Putevi Srbije novih 139 miliona€ …

 

Klikni na sliku da je uveličaš!