- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

POGURATI U PRAVOM SMERU – Kanban sistem

KANBAN (kartica) je sastav koji za cilj ima da zalihe u proizvodnji smanji i da ih zadrži na što nižem nivou.  Samoupravljanje tokom materijala između dobavljača i preduzeća koje preuzima robu  koristi se u JIT  proizvodnji. Kanban je sistem signalizacije koji koristi kartice da signalizira potrebu za materijalom.

 

kanban 1

                                                          Kanban sistem

 

Kanban sistem je “senka” Just-in-time proizvodnje i tipičan je za mnogobrojne metode i tehnike koje su stvorene u japanskoj industriji, pre svega, u Toyota sistemu, gde je našao prvu veliku primenu. Kanban predstavlja sveobuhvatni, integralni sistem upravljanja proizvodnjom na tzv. mikronivou, u radionici, na radnim mestima itd.

Kao sistem upravljanja proizvodnjom Kanban pokriva, dakle, upravljanje proizvodnjom, kontrolu zaliha, kontrolu kvaliteta, nabavku i distribuciju, pa čak i sistem motivacije radnika.

 

kanban 2

Kanban – sistem je inspirisan jednostavnim sistemom dopunjavanja koji se koristi u velikim robnim kućama u odeljenjima sa samouslugama, gde kupac na policama bira robu koju želi i uzima je. Da bi sistem funkcionisao, i to dobro , mora se voditi računa da police stalno budu pune.

Ova logika preneta je i u organizaciju proizvodnje. Moderni sistemi upravljanja proizvodnjom polaze od toga da proizvodni sistemi rade na principu da se proizvodi “usisavaju” u proizvodnju upravljani stvarnim potrebama. (Po klasičnom postupku proizvodi se “guraju” napred prema prognoziranim potrebama.). Na ovom principu radi Kanban-sistem.

U vezi sa  primenom  Kanban – sistema  u  upravljanju  proizvodnim sistemima treba navesti nekoliko osnovnih zaključaka:

Kanban je pomoćno sredstvo za rešavanje problema upravljanja. To je instrument za smanjenje zaliha na skladištu. Njegova uloga je da stvara preduslove za proizvodnju bez smetnji, uz minimalne zalihe na skladištu. Kanban poboljšava proizvodni sistem.

Uz pomoć primene Kanban sistema moguće je, na jednostavan nacin, utvrditi i regulisati količinu robe u sistemu. Kontrola je vizuelna i veoma laka.

Postupak primene Kanbana je jednostavan i efikasan i osigurava kontinualno i brzo prilagođavanje proizvodnje stvarnim potrebama.

Sistem Kanban može se koristiti samo u proizvodnji koja se ponavlja. Ona zahteva visoku stabilnost u proizvodnom sistemu.

U slučaju da želite da proširite Vaše znanje o ovoj temi posetite sajt www.rs.kaizen.com gde možete videti primere uspešne primene Kaizen alata. U odeljku „Izdavaštvo“ postoji spisak knjiga u kojima je predstavljeno dugogodišnje iskustvo različitih autora iz oblasti Kaizena. Uskoro će u izadavaštvu Kaizen Instituta Srbija biti objavljeni prevodi knjiga „Kaizen: ključ japanskog konkurentskog uspeha“ i „Gemba Kaizen“ autora Masaaki Imai-a, najvećeg gurua i pionira Kaizena.

敬具