Kako tehnologija utiče na promenu poslovnih procesa?

Kako tehnologija utiče na promenu poslovnih procesa?

18j2bjdaj2uswjpg

 

 

Automatizacija sve brže zalazi u sve pore privatnog i profesionalnog života. Pojavom mobilnih tehnologija taj proces samo se ubrzava. Ceo niz fizičkih stvari pretvara se u Software i primenjuje kao aplikacije na njima (tako zvane app). Samo nekoliko primera: knjige, novine, ključevi, sve vrste karata za: boiskop, avione, utakmice, ključevi, kamere i fotoaparati, dijagosnitčke sprave, školske table, lični treneri. Niz je dugačak i još će se produžiti. Te promene utiču i na poslovanje preduzeća. Počeo je propad štampanih medija, knjižara, sada se to događa i sa trgovinom elektronskih uređaja. Nema više konduktera u autobusima i vozovima, blagajnika i niz drugih zanimanja.  Preduzeća koja žele opstati moraju se prilagoditi, a ona koja žele rasti moraju biti na ivici tih promena.

 MCB-game

Promena poslovnih procesa

Dok se u svetu događaju tektonske promene u IT, s kojima preduzeća poboljšavaju svoj konkurentski položaj, u regiji na tom području jako zaostajemo i razlika se još samo povećava.

 

Firme u regiji se zbog slabe analize poslovnih problema, u glavnom bave skupim i dugotrajnim obnovama, nadogradnje ERP sistema, koje te glavne probleme poslovnih korisnika sadašnjice ne rešavaju. Mogu čak tvrditi, da obnova ERP u glavnom i nije potrebna. Detaljnija analiza zahteva od korisnika da obično pokaže, da je potrebno unaprediti analitičke sastave, a da bi došli do toga, poboljšati integraciju podataka sa svih unutrašnjih i potrebnih spoljnih izvora, poboljšati kvalitet podataka na svim razinama.

 

MCB-biznis-obuka

 

 

Mnogo projekata ERP startuje baš sa pretpostavkom, da će rešiti analiziranje, izveštavanje i kvalitet podataka. Koja zabluda. Sa obnovom ERP, sa alociranjem ljudskih i finansijskih resursa na te projekte za duže vreme, kad firme posle godine ili dve završe u istim i čak većim problemima samo ovaj put na novoj tehnologiji, firme same sebe sprečavaju, da bi adekavtno konkurisale na tržištu, sa čime ugrožavaju svoj vlastiti napredak i opstanak. Ima još nekoliko jakih razloga, da se ne ulazi brzo u ERP projekte.

 

Poslovanje se uglavnom već menjalo – kako među poduzećima tako i sa krajnjim kupcima. Tehnologija je omogućila automatizaciju i sa tim optimizaciju nabavnih lanaca: od automatskog praćenja i podešavanja minimalnih zaliha, analiziranju potreba, generiranju nabavnih naloga, prijema robe na skladište i drugih. To je prouzrokovalo, da neki delovi klasičnih interaktivnih delova ERP-a nisu više potrebni u obliku, kako su sada rešeni u ERP..

 

MCB - Tehnologija 3

 

Sa druge strane se u potpunosti menjao proces prodaje i posprodajnih aktivnosti prema krajnjem kupcu – možda je bolje reći proširio i na praćenje svih aktivnosti, koje preduzeće ima sa kupcima preko svih postojećih kanala. Ako je kupac još samo nekoliko godina unazad došao u prodavnicu nepripremljen i imali smo mogućnost, da ceo prodajni proces napravimo u prodavnici – uključujući i samu prodaju, sada kupci više od 50% odluka naprave i da nas još uopšte nisu kontaktirali. Sami su napravili brojne analize pre odluke o kupovini. Kao na primer jedan najobičniji odlazak u bioskop pre svega predstavlja kompleksan analitički proces, koji obuhvata analizu preporuka prijatelja, analizu komentara drugih posetioca, lokacije predstave, cena, prostih termina i koji završi (ili ne) sa kupovinom ulaznice. Potencijalni posetioc može lako i skrenuti sa prodajnog puta, koji je smislio prodavac i u slučaju slabe vremenske prognoze odluči, da će taj isti film pogledati kod kuće na kauču u društvu svojih prijatelja.

 

MCB-outsourcing

 

Integracuju svih kanala su najviše optimisali spretni trgovci, koji su u svom postojanju još samo prodajni hub. Nemaju prodajne službe, jer porudžbina ide direktno proizvođaču, nema skladišta jer je slanje robe direktno od proizvođača do kupca, ili distributera (mada i ovi gube svoju ulogu), nema proizvodnje. Nema zaposlenih. O.K. ima ih nekoliko outsoursanih na lokacijama sa jeftinom radnom snagom za call centre za pomoć u rešavanju reklamacija, grešaka itd. Znači ERP je izgubio svoju ulogu i za podršku procesa krajnjim kupcima.

 

Korišćenje novih tehnologija

Znači firme treba za uspešnu prodaju kupcima biti sposobne da analiziraju i predviđaju. Treba da se preobraze u “data-driven” kompanije. Moraju podržati saradnju s kupcima u procesu, moraju omogućiti saradnju na mobilnim uređajima. Tu se uključuju raznorazne tehnologije od mobilnih aplikacija, konzumerizacije, virtualizacije, rešenja u oblacima, analiza socijalnih mreža, “Big Data”. Sve su to područja koja se brzo razvijaju, usko su povezana i ne mogu se posmatrati izolovano.

 

MCB - Big Data

 

Mobilne aplikacije su smeštene u oblacima. “Big Data ” je samo drugi naziv za analitičke sastave, kao što su skladišta podataka (DW) i poslovna inteligencija (BI). U analizama se pojavljuju i drugi oblici podatka – slike, video, tekst i govor. “Big Data” je isto sinonim za poslovnu inteligenciju na steroidima. Uvek predstavlja tako veliki i složen skup podataka, koji se teško obrađuje s postojećim tehnologijama, uključujući prikupljanje, obradu, integraciju, analizu i vizualizaciju podataka. Istorijski gledano, to je sasvim normalan proces, tehnologija sledi zahteve i ponavlja se gotovo u celoj ljudskoj istoriji. Zbog toga se stalno pojavljuju nove platforme, koje slede povećanju količine podataka, zahteve za analiziranje u realnom vremenu, i sve složenijim strukturama podataka.

 

Svaka nova generacija uređaja za analizu podataka može obraditi red veličine više podataka u mnogo kraćem vremenu po znatno nižoj ceni. Kompanija, na primer, sa šest godina starim rešenjima koja ima najmanje dve generacije zastarelu tehnologiju ima mnogo veće troškove, a da nije u stanju analizirati sve podataka.

 

Firme koje su odlučile, da prvo implementiraju analitičke sastave, brzo su shvatile, da im promena ERP sistema i ne treba, jer su kvalitetnije, brže i jeftinije rešile svoje prave poslovne izazove.

 

 

Autor

Gost 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (343)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje