- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

KAKO SE U NEMAČKOJ OPERATIVNO PLANIRA?

56. sastanak Kluba CFO & Controlling

Menadžment Centar Beograd je održao 56. sastanak Kluba CFO & Colntrolling, on-line, u sredu, 22.7.2020.

Menadžment Centar Beograd je ekskluzivni zastupnik CP Corporate Planning AG za softverska rešenja za planiranje i controlling. CP Corporate Planning AG je kompanija specijalizovana za planiranje i controlling, osnovana je u Hamburgu 1985. godine i jedna je od najvećih nemačkih kompanija za planiranje i controllng, sa preko 35 godina iskustva u digitalnom controllingu.

Bojan Šćepanović, generalni direktor Menadžment Centra Beograd, i Đorđe Arsić, direktor konsaltinga prezentovali nemački softver za korporativno planiranje i budžetiranje, CP  Corporate Planning AG. Mogućnosti koje Corporate Planning pruža korisnicima, zainteresovale su preko 150 učesnika.

Učesnici su imali mogućnost da se upoznaju sa četiri dela softvera:

Brže i bolje planiranje budžeta/plana, pomaže u ostvarivanju ciljeva menadžmenta, više vremena za kvalitetne analize u korist boljih odluka. Primaran benefit, koji nikoga iz biznis sfere ne ostavlja ravnodšnim jeste “više keša”, što definitivno sledi nakon boljeg planiranja keša, a i vremena, jer Corporate Planning štedi svima vreme, a vreme je novac.

Tolika zainteresovanost je opravdana ključnim karakteristikama softvera, koje se ogledaju u ogromnom broju analitike i multidimenzioniranosti, ugrađenoj controllerskoj logici kod planiranja, integraciji operativnih planova I finansijskih budžeta i tome da vaša investicija u softver garantovano obezbeđuje brzi payback. Bojan Šćepanović sa svojim timom impelmentira sotver koji sadrži 30 godina nemačke tradicije za 10 dana. Softver je preveden na srpski jezik, što dodatno olakšava manipulisanje komandama.

Za početak, do uspešne implementacije softvera, deli vas odluka o kupovini. MCB tim pomaže kompaniji da se opredeli za najprikladniji format koji će zadovoljiti potrebe poslovanja vaše kompanije, formira se plan rada koji uključuje događaje i učesnike projekta. Instalacija podrazumeva i podešavanje interfejsa i upravljanje ovlašćenjima. Ono što postižete jeste controlling prihoda, troškova ljudskih resursa, Bilans stanja i Bilans uspeha, kao i Cash flow, konsolidaciju, izveštavanje i praćenje KPI-eva. Testiranje je obavezna stavka, jer na taj način proveravamo validnost protoka podataka (ERP), uključen je i trening zaposlenih od strane MCB konsultanata za savladavanje softvera, kao i instrukcije kako uporavljati i osvežavati nove verzije, namenjene IT-u. Poslednji deo implementacije je predaja projektne dokumentacije i krajnja diskusija, nakon uspešnog završenja projekta.

Zamislite da controller u vašoj kompaniji dobija veliki broj analitike u jednoj, jedinoj bazi! Njegov fokus više neće biti na prikupljanju podataka, već  na analizi istih, mnogo brže i preglednije. Imaćete Data stream koji vam čuva podatke prošle i tekuće godine, sve budžete i forcast-e. Dobijate sve izveštaje: Bilans uspeha, Bilans stanja, Cash flow , P&L Mng, P&L APR, P&L NYSE.

Moći ćete da definišete objekte troškova, bilo da su to Centri troškova, projekti, proizvodi/kategorije/brend ili  zaposleni/prodavci/kanali/kupci..

Manipulisanje valutom je takođe olakšano, dostupan je neograničeni broj kurseva, unakrsno izračunavanje, srednji kurs, kao i zaključni kurs.
Korisnici podatakamogu biti top menadžeri, controlleri, cost centar menadžeri…
Možete izračunavati varijasu vrednosno ili procentualno izraženu, ABC metod i Pareto 80/20.
Neki od KPI-evi koji se mogu pratiti su količine, cene, škartovi, cena rada i časovi.

Pitate se kako da povežete Bilans stanja sa Bilanskom uspeha i Cash flow, a da se ne pogubite u gomili Excel/VBA funkcijama. U softver je ugrađena controllerska logika koja vam rešava tipične probleme:

  1. Imam prodaju prema četiri različite vrste kupaca (keš, TT, KA, izvoz)
  2. Svaki kupac ima svoju dinamiku plaćanja (0 dana, odloženo 30 dana, odloženo 60 dana…)
  3. Neki kupci imaju PDV, neki nemaju PDV

Controller dobija logički alat za planiranje (logic block), neverovatno moćan alat za kontrolu budžeta.

Corporate Planning obezbeđuje integraciju operativnih planova i finansijskih budžeta. Operativni planovi su povezani sa Finansijskim budžetom. U zavisnosti od toga da li krećete od definisanuja ciljeva/želja ili preferirate obrnuto planiranje, tj. polazite od mogućnosti, bitrate Top-down ili Bottom-up pristup.

Sales controlling (količina, cena, rabati, prodavci, proizvodi, kupci) i Operativni controlling (troškovi po CC, ljudi, materijal, projekti) se ulivaju u Finansijski controlling (Bilans uspeha, Bilans stanja, Cash flow).

Kompletni izveštaji, kao i meni, su na srpsom jeziku. Potrudili smo se da softver što bolje prilagodimo našem tržištu i potpuno pokrijemo jaz koji se može stvoriti zbog nedostatka poznavanja stranog jezika.

Šta vam govori „nemački kvalitet sa tradicijom od 30 godina“? Osnivač CP-a je bivši controller koji je uspeo da reši sve poteškoće sa kojim se u svom poslu susretao i implementirao ih u ovaj softver, koji koristi više od 4.000 klijenata. Uz Menadžment Centar Beograd, Bojana i njegov tim konsultanta, na jednom mestu imate softver, trening i implementaciju.

Bojan Šćepanović je 2011. godine doveo controlling u Srbiju. Organizovano je 7 Kongresa controllera sa preko 3.000 učesnika, 56. sastanaka Kluba CFO & Controllinga sa preko 400 članova, izdato je 13 knjiga i 16 magazina Controllinga i implementiran controlling kroz preko 50 projekata. Controlling Akademija Minhen je jedina van Srbije koja organizuje Akademiju controllinga u 5 nivoa.

Više informacija o Corporate Planning softveru i controllingu potražite na zvaničnom sajtu Menadžment Centra Beograd, www.mcb.rs.

Prezentaciju Corporate Planning softvera možete pogledati u videu sa 55. sastanka Kluba CFO & Controlling.