Kako raspodeliti troškove po poslovnim jedinicama? Tamara Dragašević, CFO, for solution and system integration, COMTRADE GROUP

Kako raspodeliti troškove po poslovnim jedinicama? Tamara Dragašević, CFO, for solution and system integration, COMTRADE GROUP

Tamara Dragašević, Comtrade group

Upravljanje troškovima predstavlja široku temu koja je od značaja za efikasno upravljanje kompanijama. Verovatno sve kompanije na svetu žele da upravljaju troškovima tako da ostvaruje ostvaruju optimalne rezultate, uz što niže troškove, uz napomenu da se načini upravljanja troškovima značajno razlikuju između kompanija u zavisnosti od industrije kojom se u kompanija bavi, kao i načina na koji menadžment posmatra poslovanje.

Tamara Dragašević, CFO for Solution and System Integration, Comtrade Group

Tamara Dragašević, CFO for Solution and System Integration, Comtrade Group

IT je primer industrije gde se promene događaju često i zato su kompanije u ovoj oblasti izuzetno fleksibilne. U našoj kompaniji razvrstavamo različite tipove poslovanja u posebne poslovne vertikale, a onda u okviru svake vertikale klasifikujemo prihode i troškove na način koji najbolje oslikava određeni tip poslovanja.

U okviru poslovne vertikale koja se bavi razvojem softvera, izveštaje delimo po tipu industrije za koju  naši inženjeri razvijaju softver. Unutar određene industrije, deo troškova koji direktno pripisujemo se odnosi na troškove inženjera koji su radili na projektima u okviru industrije, troškove zarada prodavaca, kao i sve prateće troškove prodaje i troškove marketinga koji se direktno odnose na tu industriju.

Pored troškova koji mogu direktno da se pripišu poslovnim jedinicama, postoje i troškovi koji su zajednički za više različitih poslovnih jedinica:

 • troškovi infrastrukture kompanije (zakupi poslovnih prostorija i prateći troškovi)
 • troškovi funkcija podrške koje su zajedničkie za različite poslovne jedinice (finansije, pravna služba, HR, IT, i sl.).

Ključeve za alokaciju uvek posmatramo pojedinačno za svaku vrstu troška koji delimo. Najčešći ključ koji primenjujemo je broj FTE-a inženjera (full time equivalents) u okviru poslovne jedinice. FTE inženjera je najbolji indikator porasta aktivnosti zajedničkih službi, kao i porasta troškova korišćenja prostorija i svih pratećih infrastrukturnih troškova.

Pored ključa FTE inženjera, za određene vrste troškova koristimo i fiksni alokacijski ključ. Na primer, kada određeni prodavac radi za više poslovnih jedinica, onda njegove troškove rasporedimo po poslovnim jedinicama u fiksnom procentu, u skladu sa količinom vremena koje provodi radeći za određene poslovne jedinice.

I na kraju, u nekim slučajevima koristimo i prihode kao alokacijski ključ. Na primer, troškove kamata na kredite raspoređujemo po poslovnim jedinicama prema učešću prihoda poslovne jedinice u ukupnim prihodima. Generalni kriterijum pri izboru ključa je dominantni uzročnik porasta tipa troškova.

Najniži nivo posmatranja troškova je projekat. Nivo iznad projekta je subdelivery unit (SDU). U okviru određenog SDU-a može da postoji više projekata, pa kada se određeni trošak alocira na SDU, taj trošak se raspoređuje po istom kriterijumu na sve projekte unutar SDU-a. U retkim slučajevima, kada postoji specifičan razlog i kada cost-benefit analiza pokaže da je to opravdano, možemo da primenimo i drugačiji ključ u alokaciji troškova na projekte, u odnosu na ključ koji je primenjen u alokaciji troškova na SDU.

Na osnovu klasifikacije troškova koju radimo, u mogućnosti smo da dobijemo EBITDA na nivou projekta, što nam je važan pokazatelj jer je projekat najmanja jedinica prema kojoj analiziramo poslovanje u svakoj industriji u okviru poslovne vertikale koja se bavi razvojem softvera. Činjenica da imamo EBITDA na nivou projekta nam omogućava da dobijemo i EBITDA po drugim važnim kriterijumima, kao što su EBITDA na nivou klijenta, poslovne jedinice, i  sl.

Ostvarene troškove poredimo na mesečnom nivou sa budžetiranim troškovima za tekući mesec. Sva značajnija odstupanja se istražuju i razlozi odstupanja se detaljno objašnjavaju, kako bi menadžment kompanije mogao da planira dalje poslovne odluke na osnovu relevantnih činjenica. Takođe, projekti čija je margina niža od projektovane, ili koji imaju određenu kategoriju troška koja značajno odstupa od očekivanja, posmatraju se posebno od drugih, i analiziraju se mogućnosti da se njihove performanse u budućnosti poboljšaju.

Kada radimo analizu odstupanja troškova od budžeta, vodimo računa da razdvojimo odstupanja nastala kao rezultat neadekvatnog planiranja (primer) u planu je bilo povećanje određene kategorije troška ali se iz određenog razloga to povećanje nije dogodilo) od odstupanja nastalih kao rezultat poslovanja (primer – poslovna odluka koja je dovela do različitog nivoa troška u odnosu na planirani.).

Konačno, važno je istaći da ne postoji idealan princip alokacije troškova. Svaki metod sadrži određene manjkavosti zbog kojih se može raspravljati da li je izabrani alokacijski ključ pravedan, ili nije. Međutim, ti razlozi ne treba da obeshrabre controlling službe da troškove alociraju na poslovne jedinice. Dok na nivou detalja može doći do nepreciznosti, raspored troškova po jedinici posmatranja koji se može postići jedino uz primenu alokacijskih ključeva je izuzetno važan za donošenje ključnih strateških odluka za kompaniju.

Autor teksta je Tamara Dragašević, CFO for Solution and System Integration , Comtrade Group.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 07.

Autor

Tamara  Dragašević


1 Komentar

 1. Aleksandar Drenovac :
  03.04.2017 u 16:57|Permalink

  Odličan tekst, hvala na podeljenim informacijama.

  Poštovana Tamara, zamolio bih za komentare u vezi nekih detalja koje ste pomenuli:
  a( Kod određivanja fiksnog alokacijskog ključa, kako merite angažovanje inženjera u poslovnim jedinicama i šta se dešava sa vremenom koje ne pripada nijednoj od njih?
  b) Šta uzimate kao ponder kod obračuna troškova poput kredita- da li je to samo prihod poslovne jedinice, njeno učešće u sredstvima iz kredita, nešto treće; i kako pratite šta je dominantni uzročnik rasta?
  c) Da li kroz matričnu strukturu vezujete inženjere angažovane na projektima za njiihove poslovne jedinice?

  Hvala, srdačan pozdrav,
  Aleksandar Drenovac

Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina