- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Kako pronaći dečka sa 10 klikova?

,,Kako pronaći dečka sa 10 klikova?” U današnjem setu ludila, jedva nalazimo vremena za sebe, a kamoli za partnera. Svakodnevno se pitamo, kako pronaći dečka? Osim ubrzanosti i ludila, današnje vreme je donelo i brzi napredak tehnologije. Kad bi trebalo izdvojiti aplikaciju koja je transformirala određeni segment života Homo Sapiensa, to bi bez ikakve sumnje, bio Tinder. Aplikacija za pronalaženje životnog ili seksualnog partnera trenutno ima više od 60 miliona korisnika koji u samo jednom danu naprave 1,4 milijarde ,,svajpova”. To je prvi razlog neverovatne popularnosti aplikacije jer omogućava pretržitelju da izrazi svoje svi­đanje jednostavnim pomeranjem fotografije u levu ili desnu stranu.

f

tinder

f

Kako navodi marketinški stručnjak i glavni čovek agencije Man Made Music i Kevin Perl­mutter, Tinder je odraz načina na koji potro­šači komuniciraju ili žele komunicirati s bren­dovima i donose odluke bilo da je reč on kupovini, bilo o osobi s kojom se upuštate u intimniji odnos. Konkretnije, na Tinderu se odluke donose na temelju prvog utiska, a ko­risnik registrovan na aplikaciji ima jako malo vremena da privuče pozornost i natera druge da umesto ulevo, njegovu fotografiju ,,svaja­paju” udesno. Zanimljivo je što uprkos popular­nosti aplikacije svega dva posto korisnika uopšte izađe na sastanak, a jedva jedan posto ostvari neku oz­biljnu ljubavnu vezu. Uprkos toj lošoj statistici korisnici rado isprobavaju aplikaciju koja ne bi bila ni upola uspešna koliko je sada, samo da je proces donošenja odluke samo malo komplikovaniji ili malo manje ,,vizuelan”.

f

Intuitivno odlučivanje

f

tinder1

f

Ta teza, tvrde stručnjaci, počiva na dve premise. Prva je ta da je Tinder odraz naše kulturne opsesije izgledom i privlačenjem pažnje. Druga je ta da moderni potrošači, zbog jačine informa­cija koje primaju svakodnevno, imaju sve kraći ,,attention span”, odnosno sposobnost koncentracije . Ili, kako je zaključeno na kon­ferenciji ,,Masters of Marketing, nikada nije bilo lakše naciljati potrošača i nikada teže sa njim se i povezati. Tinder može poslužiti kao vrlo dobra lekcija i ostalim ogla­šivačima koji žele privući pozornost potro­šača, a pre nego što ,,maznu” marketinške tak­tike kreatora aplikacije, trebaju shvatiti kako uopšte funkcioniše proces donošenja odluke modernog potrošača, posebno onog koji se svrstava u grupu mladih (starost od 18 do 35 godina).

U svojoj knjizi ,,Thinking, Fast and Slow” autor Daniel Kahneman objašnjava dva načina na koja moderni potrošači donose odluke. Prvi je intuitivan i emotivan proces u kojem se odluke donose impulsivno, sa vrlo malo napora. Drugi proces je racionalan, logičan i zahteva koncentraciju i nešto duže razmišljanje. Uzme li se u obzir spomenuta količina informacija kojoj su korisnici svakodnevno izloženi, logično je da će se sve više odluka donositi u kraćem roku, dakle intuitivno i impulsivno. Prema mišljenju autora čak 95% odluka donosimo upravo na taj način, koji je vođen ne svesnim, već pod­svesnim umom, naslonjenim na emocije. Dakle, prvi i osnovni razlog zbog kojeg je Tinder to­liko uspešan jeste taj što se naslanja upravo na spo­menuti proces donošenja odluka. Korisnici na osnovu jednog pogleda na fotografiju registrovane osobe, prema intuiciji donose odluku o tome hoće li ga odbaciti, ,,svajpovati” ulevo ili pri­hvatiti, tj ,,svajpovati” udesno.

d

Uspešni primeri

g

ava ex machine

g

Da je ta teorija tačna, a reklamiranje koje gađa podsvesni um potro­šaca u pravilu uspešno, dokazuju i kampanje na Tinderu. Kako bi reklamirali film Ex Mac­hina, organizatori festivala SXSW na kojem je održana premijera koristili su se aplikacijom i to tako što su se registrovali kao 25-godišnja ko­risnica Ava. Muškarci, zainteresirani za tu mladu, lepu devojku, iznenadili su se kada su shvatili da je predmet njihovog interesovanja robot, tvorevina marketinške agencije. Naime, nakon kratkog razgovora Tinder bi ih prebacio na Instagram profil spomenutog filma. SXSW je zahvaljujući toj podvali uspeo dobiti i besplatan PR u brojnim svetskim medijima, a namagarčeni korisnici priliku da besplatno po­gledaju film. Ta metoda lažnog reklamiranja se svakako ne preporučuje svakome, ali ako se ipak odlučite na nju, bilo bi dobro da se ,,prevarenim” korisnicima ponudi nagrada kako kampanja ne bi ostala u lošem sećanju.

g

Dominos tinder profil

g

Brend Domino’s Pizza je ipak odlučio začiniti Va­lentinovo na Tinderu. Lansirao je zanimljivu kampanju tokom koje je učesnike najroman­tičnijih ili kreativnijih ljubavnih razgovora od­lučio nagraditi pizzom. U igri su mogli učestvovati korisnici koji su fotografiju Domino ,,svaj­povali” desno, a njih je , kako su objavili iz kompa­nije, na kraju bilo čak sedamsto. S obzirom na to da je ,,reach” bio priličan, 200 hiljada, a trud minimalan, ekipa koja stoji iza brenda očito je uspela u nameri da zainteresuje ,,tinderovce” i skroji kampanju po njihovoj meri i prema nji­hovom ograničenom ,,attention spanu”.

s

Školske lekcije

h

Mindy project

h

Mediji su pisali o još jednom vrlo zanimljivom korišćenju Tin­dera u promotivne svrhe. Producenti hu­moristične serije Mindy Project, u kojoj se glavna junakinja, mlada doktorka, bori sa svakod­nevnim  izazovima  samačkog života, za­ključili su da je  Tinder idealna aplikacija za promociju  njihove  nove sezone. U tu svrhu, otvorili su jako duhovite Tinder profile likova i, među ostalim, uspeli saznati šta korisnici zaista o njima misle i da li su uopšte na emo­tivan način povezani s Mindy i njenim ko­legama. I dok SXSW i Domino pokazuju  da je uistinu moguće u toliko kratkom roku pri­vući pažnju potrošača i napraviti dugotraj­niju  priču,  promovisati event,  proizvod ili uslugu, Mindy Project svedoči da je moguće prikazati vrednosti  brenda  na  Tinderu ili bilo kojem drugom mediju ili platformi uz, naravno,  ,,tinderovske”  postulate – zabavno, kratko, vizuelno i jezgrovito. Kako je objasnio Kevin Perlmutter, Tinder je sjajan odraz mi­krokosmosa u kojem žive potrošač i brend; vrlo jasno objašnjava način donošenja odluke, ali i kakav sadržaj korisnici favorizi­raju i uspeva im privući pažnju. Promatra li se fenomen Tindera sa kulturo­loškog aspekta, moglo bi mu se naći nemali broj negativnosti (otuđivanje, površnost i sl.). No u marketinškom je smislu sjajan primer komuni­kacije u digitalnom svetu i brendovima pomaže da u mrežu ulove neuhvatljive miljenike.

Izvor: Lider (Jun, 2016.)