KAKO PLIVATI U MORU PODATAKA? Andrija Pavlović, Direktor sektora za plan, analizu i upravljanja sredstvima tehničkih rezervi, Dunav Osiguranje

KAKO PLIVATI U MORU PODATAKA? Andrija Pavlović, Direktor sektora za plan, analizu i upravljanja sredstvima tehničkih rezervi, Dunav Osiguranje

ANDRIJA PAVLOVIĆ, HEAD OF CAPITAL DEPARTMENT, DUNAV OSIGURANJE

 

Kao što se u prošlosti potraga za zlatom zasnivala na pronalaženju najvećih komada, a zatim sve manjih i manjih, da bi se danas ispiranjem zemljišta, vode i peska dolazilo do najsitnijih čestica, tako je i sa upotrebom informacija u modernom poslovnom sistemu. Osnovne informacije o pokazateljima poslovanja nisu dovoljne da obezbede uspeh kompaniji. Neophodna je obimna analiza velike količine podataka kako bi se došlo do one zlatne informacije koja donosi komparativnu prednost kompaniji.

Andrija Pavlović , Head of capital department, Dunav osiguranje

Andrija Pavlović , Head of capital department, Dunav osiguranje

 

Moderan način poslovanja karakteriše prisustvo sve većeg broja informacija. Uvećavaju se skladišni kapaciteti uređaja za čuvanje i arhiviranje podataka, kreiraju se nove profesije, pronalaze nova rešenja za održavanje i administriranje bazama podataka, gabariti skladišnih uređaja postaju sve manji a njihovi kapaciteti sve veći.

 

skladiste-u-oblaku-featured

 

 

Suočene sa sve većom količinom podataka, različite kompanije kreiraju parcijalne aplikativne modele koji primenu nalaze u datim područjima poslovanja prilagođenim aktivnostima pojedinih organizacionih jedinica. Formiraju se različite parcijalne baze podataka koje u određenoj meri mogu dati neophodne informacije liderima poslovnih procesa, ali one ne obuhvataju poslovanje kompanije u celosti. Sa aspekta parcijalnog upravljanja podacima, moderno doba se može opisati kao doba sa mnoštvom podataka ali malo informacija. Velika količina podataka i informacija promeniće dosadašnje modele upravljanja, a osnovni faktor uspeha nalaziće se u internom znanju kompanije, razvijenom na temeljima poslovne inteligencije.

 

Era masovne informisanosti je tek počela, a osnovni ciljevi su: prikupljanje, čuvanje i analiziranje poslovnih podataka i njihovo dalje prevođenje u kvalitetne informacije relevantne za odlučivanje. Digitalizacija poslovanja dodatno će ubrzati ovaj proces i multiplikovati količinu podataka. Svake godine i svakog dana imaćemo dodatne informacije, uočavaćemo nove analogije, donositi nove zaključke bazirane na različitim modelima upotrebe podataka. Uspešne će biti one kompanije koje tu potrebu prepoznaju i dosledno razviju koncept poslovne inteligencije baziran na alatima controllinga.

Andrija Pavlović 1

Andrija Pavlović , Head of capital department, Dunav osiguranje.

Arhitektura poslovne inteligencije je relativno dobro razvijena i poznata. Pojavni oblici OLAP sistema, Date Warehous i sl., razvijenih od strane velikih IT korporacija, obezbeđuju integrisanost heterogenih informacionih sistema prema nivoima organizacije, kao i integritet i relevantnost obuhvaćenih poslovnih podataka. U ponudi su različiti analitički alati primenljivi u određenim poslovnim ambijentima koji izražavaju određene međuzavisnosti različitih serija podataka uobičajenih u dosadašnjoj poslovnoj praksi.

Svi poslovni sistemi izrađeni prema nekom od principa integracije podataka, danas podsećaju jedan na drugi. Analitički alati koji se primenjuju na date podatke generišu slične informacije u različitim poslovnim sistemima. Postavlja se pitanje šta je to što će u budućnosti razdvajati uspešne od neuspešnih kompanija, odnosno na koji način će neka kompanija biti uspešnija od drugih?

 

Uspešne kompanije u budućnosti će biti, one koje će na osnovu efikasnih i najmodernijih modela integracije podataka, razvijati sopstvene modele poslovne inteligencije bazirane na analitici i upotrebi poslovnih podataka, tako da oni postanu relevantne informacije za odlučivanje i upravljanje koje će obezbediti uspeh.

 

Između najmodernije raspoložive arhitekture sistema sa jedne strane i prezentovanja informacija koje su osnova za donošenje odluka sa druge strane, postoji funkcija controllinga kao najvažniji konstitutivni element poslovne inteligencije moderne kompanije. Uz nepromenjene ostale pretpostavke u osnovnom modelu poslovanja, aspekti controllinga (analiza, izveštavanje i planiranje) postaju osnovni faktori uspeha.

Integracijom parcijalnih baza podataka mogu se sagledati dodatne međuzavisnosti između različitih dimenzija poslovanja, kategorija proizvoda i kupaca, ponašanja konkurencije i uticaja promena u poslovnom i makroekonomskom okruženju. Aktivnosti controllinga, poređenjem takvih vremenskih serija po različitim dimenzijama i jednim zajedničkim obeležjem, omogućavaju sagledavanje zakonitosti poslovanja koje do tada nisu bile poznate, pa samim tim nisu ni razmatrane prilikom odlučivanja. Upotrebom rezultata analize mogu se realizovati konkurentske prednosti i popraviti tržišni položaj kompanije. Analiza podataka mora biti pravovremena, tačna i pouzdana, i mora nedvosmisleno ukazivati na kretanje poslovnih performansi u datom vremenu. Analizom informacija i poređenjem rezultata moguće je utvrditi neke nove uzroke odstupanja, sagledati efekte ranijih odluka, preduzeti potrebne korektivne akcije i utvrditi mehanizme za praćenje tekućih rezultata.

 

Kreiranje-baze-podataka-u-Baseu

 

Planiranje poslovanja postaje u većoj meri determinističko. Svaki aspekt rezultata poslovanja poseduje određenu determinantu osnovnog cilja kompanije. Izolacija te determinante je upravo posledica primene poslovne inteligencije u fazi analize podataka. Analizom se, dakle, utvrđuju parametri, razvijaju interni modeli izrade poslovnog plana koji obezbeđuje minimum odstupanja u odnosu na ostvarenja.

Promene okruženja u kojem kompanije posluju danas, nameću potrebu za stvaranjem novih rešenja obrade i upotrebe podataka. Nalazimo se u fazi implementacije smart tehnologija koje za rezultat imaju generisanje sve većeg broja podataka, upotrebljivih za pravilno pozicioniranje kompanije u modernim tržišnim okolnostima.

 

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #14. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku.

Još zanimljivih tekstova možete pročitati na ovom linku.

 

Autor

Andrija  Pavlović


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (355)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje