- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

KAKO OLAKŠATI UKRCAVANJE NA NOVI BROD?, IVANA MILIĆ, CEE MC SMS&P SENIOR BUSINESS CONTROLLER, MICROSOFT

U svom profesionalnom životu bila sam mnogo puta u situaciji da menjam posao, da napredujem u okviru iste firme ili da potpuno promenim okruženje. Nisam uvek imala veštinu da lako prođem kroz proces promene, ali sam verovala da postoji sistem, odnosno način koji može ovaj proces da učini lakšim i omogući da ga prođemo sa manje stresa.

IvanaMilic2016

Ivana Milić, CEE MC SMS&P Senior Business Controller, Microsoft

Gotovo u svakom trenutku širom čitave planete hiljade ljudi prolazi kroz iskustvo prelaska na novi posao, novu poziciju u okviru iste kompanije, novi izazov. Te promene nekada budu rezultat naše želje, stremljenja da idemo napred, nekada budu podstaknute od strane poslodavca, nekada kada im dođe vreme, a nekada kada im se ukaže prilika.

U poslednje vreme, pogotovo ako je u pitanju prvi posao, HR kompanije najčešće organizuje jednu do dve nedelje orjentacije kroz različite sektore. Međutim, izazov nastaje ukoliko dolazite na menadžersku poziciju u novoj firmi, novom okruženju, sa novom korporativnom kulturom, poslovnim procesima, u novoj industriji. Očekivanja su velika od strane poslodavca, novog okruženja ali i od nas samih. Zbog želje da napredujemo i idemo dalje često izlazimo iz naše zone komfora idući u susret novim izazovima i uspesima. Ja ću podeliti moje iskustvo iz tri promene:

Prelazak iz domaće kompanije u multinacionalnu kompaniju

Moj prvi izazov je bio prelazak iz domaće privatne firme u multinacionalnu kompaniju koja se listira na berzi i samim tim ima sasvim drugačiju regulativu, principe i procese poslovanja. Pored toga, u novoj sredini kolege se najčešće nalaze u drugim zemljama, često i u drugoj vremenskoj zoni, što povećava kompleksnost komunikacije. Nakon Delta M grupe, gde sam radila devet godina na različitim pozicijama, počela sam da radim za The Coca-Cola Company na poziciji Commercial Finance manadžera za nekoliko zemalja iz regiona. Pored podrške manadžera, bio mi je dostupan i niz treninga koje je pružao Coca-Cola univerzitet. Industrija bezalkoholnih pića, bez obzira na kompleksnost procesa, laka je za razumevanje, tako da je onboarding tekao prilično glatko. Korporacija je od samog početka komunicirala jednostavno i jasno, pa su svi zaposleni imali jasne ciljeve i prioritete, kao i saznanja o strateškom pravcu razvoja kompanije.

Prelazak iz FMCG industrije u IT industriju

Drugi izazov je promena industrije u kojoj gradimo karijeru. Iako se nekada smatralo da finansije nisu specifično povezane sa industrijom u kojoj kompanija posluje, novi načini rada i novi poslovni izazovi sa kojima se finansijski controlori, menadžeri i direktori susreću se značajno menjaju od industrije do industrije. Neki od njih su:

U novom regulatornom okruženju, odgovornosti i obaveze finansijskih direktora su povećane. Danas  investitori sve više prihvataju ideju narativnog izveštavanja i predviđanja budućih rezultata. To stavlja finansijskog direktora u poziciju prve osobe za kontakt čiji je zadatak da objasni šta prouzrokuje promene u kompanijskom poslovanju, šta utiče na metrike kao što je Cash flow ili povraćaj kapitala.

Za sve to su potrebna specifična znanja, ne samo u oblasti finansija, već i znanja iz industrije, a posebno danas kada je finansijski direktor desna ruka generalnog direktora i kada finansijski direktor aktivno učestvuje u svakom segmentu poslovanja.

Kada je o industriji reč, jedan od izazova mi je bio i prelazak iz FMCG industrije – ili Coca-Cola rečnikom non alcoholic ready to drink – u IT industriju. Ova industrija je zbog svojih specifičnosti izuzetno kompleksna. Prisutne su velike investicije u:

Ostale specifičnosti u IT industriji su:

Imajući u vidu sve navedeno, početak novog posla donosi nove izazove kojima se treba što pre prilagoditi kako bi u što kraćem roku postali potpuno operativni, zaštitili imovinu kompanije i kako bi povećali vrednost njenim akcionarima.

Kada sam se priključila Microsoft kompaniji kao finansijski direktor za Srbiju i Crnu Goru, imala sam sreću da je kolega koji je prethodno radio taj posao, prešao na drugu poziciju, ali je ostao u Srbiji. Proces onbordinga bio je prilično lak, s obzirom da sam u svakom trenutku mogla nešto da pitam kolegu. Naravno specifičnosti IT industrije sam morala da naučim jako brzo da bih bila u mogućnosti da pratim i pomažem prodaji, razvojnom centru, servisima i marketingu.

Proširenje odgovornosti sa dve na 24 zemlje

Novi izazov pred kojim sam se našla krajem prošle godine bio je prelazak na poziciju Biznis controllera za  segment malih i srednjih preduzeća za 24 zemlje u okviru Microsoft-a. Ta pozicija ranije nije postojala što je sa jedne strane otvaralo mogućnosti da je sama kreiram, a sa druge strane stvaralo rizik da možda neću ispuniti očekivanja. Nisam više imala direktne saradnike u zemlji već sam postala deo virtuelnog tima koji je lociran po čitavoj Evropi, što je doprinelo kompleksnosti poslovanja.

Da bih uspešno odgovorila na zadatke i da bih što pre završila onboarding proces, rešila sam da iskoristim sve resurse koje kompanija Microsoft pruža. U roku od 2 meseca organizovala sam:

  1. Onboarding buddy. Dobila sam kolegu čiji je zadatak da mi pomogne da što pre postanem potpuno operativna. Taj zadatak se nalazi i u njegovim ličnim ciljevima tako da je moj uspeh postao njegov prioritet. Savršeno, zar ne?
  2. Prisustovala sam WW finansijskoj konferenciji. Konferencija se bavi biznis finansijama. Imala sam priliku da vidim kako taj posao rade moje kolege iz drugih delova sveta i da sa njima odradim follow up kroz nekoliko 1 na 1 sastanaka.
  3. Otišla sam u UK na program shedowing-a. Tri dana sam pratila kolegu koji radi isti posao, samo za mnogo veće i razvijenije tržište, što je direktno uticalo da implementiram neke od najboljih procesa iz njegovog u moje poslovno okruženje.
  4. Organizovala sam 1 na 1 sastanke sa menadžerom mog menadžera. Oni su mi dali širu perspektivu, njegova očekivanja, fokus, koji su izazovi i kako slika mog uspeha izgleda za njega.
  5. Uključila sam se u program mentorstva. Dobila sam dva izuzetno iskusna i uspešna mentora sa kojima imam mesečne skype sastanke.
  6. Organizovala sam redovne follow up sastanke sa biznis partnerom. U svakom trenutku sam znala koja su njegova očekivanja od mene.
  7. Iskoristila sam alate za produktivnost koje nudi Microsoft. Oni olakšavaju i struktuiraju komunikaciju: One Note, Skype for Business, SharePoint, One drive za skladištenje podataka, Yammer, što mi omogućuje nesmetano obavljanje posla sa bilo koje lokacije i stalni kontakt sa kolegama iz virtualnog tima.

Proces onboardinga se tu ne završava, jer se okruženje i način poslovanja jako brzo menjaju, pa je potrebno stalno učiti i razvijati se, ali je svakako dobar početak.

Kompanija Microsoft omogućava svojim zaposlenima stalan rast i napredak, a kultura koju kompanija neguje je usko vezana growth mindset-om i sa misijom kompanije koja glasi “Empower every person and every organization on the planet to achieve more.”

 U nastavku je nekoliko ideja za razmišljanje oko growth mindseta. Istraživanje je uradio profesor Carol Dweck sa Stanforda.

Growth Mindset

Growth Mindset Companies

I za kraj, često mislimo da je neko drugi vodič za naš onboarding proces, a zapravo smo to mi sami. Potrebno je iskoristiti sve resurse koji nam stoje na raspolaganju jer je našim kolegama, menadžerima i samoj kompaniji, u interesu da budemo uspešni i da doprinesemo razvoju firme za koju radimo.

Autor teksta je Ivana Milić, CEE MC SMS&P Senior Business Controller, Microsoft.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 07.