Kako Forecast javlja…, Aleksandra Janković, Controller Plant section, Jaguar and Land Rover, Leoni Wiring Systems

Kako Forecast javlja…, Aleksandra Janković, Controller Plant section, Jaguar and Land Rover, Leoni Wiring Systems

Aleksandra Janković

Planiranje i kontrola troškova – sve više je tabu tema među menadžerima. Neka od pitanja koja se javljaju su:

 • Kako organizovati transport uz redukovane troškove?
 • Kako proizvesti određenu količinu proizvoda sa smanjenim headcount-om?
 • Kako održati proizvodni koncept sa ovim budžetiranim troškovima rezervnih delova?
Aleksandra01 - Copy

Aleksandra Janković, Controller Plant Section-a Jaguar and Land Rover, Leoni Wiring Systems

Pitanja ovakvog tipa su uobičajena pojava u današnjim uslovima poslovanja. S jedne strane je menadžment tim, stavljen pred izazov “stretch” targeta sa raznih strana, a s druge strane je controller koji mora da dosegne postavljeni cilj, nalazeći kompromis tamo gde za to nema prostora. Zvuči nemoguće, ali zahteva praktično rešenje i set definisanih, jasnih aktivnosti i rokova.

Kako bismo uspešno isplanirali troškove, moramo raspolagati tačnim informacijama o budućim planovima i napraviti analizu indikatora iz prethodnih perioda. Naime, u procesu kreiranja budžeta i srednjoročnih planova, moramo napraviti osvrt kako na tendencije u budućnosti, tako i na činjenice iz prošlosti. Ovaj sklop podataka bi trebalo da nas odvede na pravi put u procesu planiranja. Kasnije, sastavni deo kontrole troškova je komparativna analiza ostvarenih troškova sa onim što je planirano budžetom. Međutim, današnje turbulencije u poslovanju nam nalažu uvođenje novih aktivnosti u radu i svakodnevno inoviranje procesa praćenja troskova i okolnosti koje na njih utiču.

Kako bismo na vreme spoznali nove šanse i potencijalne pretnje na našem putu, uspostavili smo proces kreiranja mesečnih prognoza rezultata i troškova. Oni su poznatiji u controlling sferi kao Monthly Rolling Forecast ili prilagođavanje budžetiranih ciljeva u skladu sa najnovijim informacijama iz okruženja. Mesečne prognoze se najčešće kreiraju za period od naredna tri meseca. Ali, vrlo često, naročito u uslovima jakih turbulencija i u toku start–up faze u proizvodnji, potrebno je uraditi forecasting troškova za period do kraja godine.

Ključni faktor uspeha izrade mesečnih prognoza rezultata i troškova je prikupljanje relevantnih informacija. Prvi korak je definisati izvore neophodnih informacija, tj, koje sektore i menadžere treba kontaktirati. Kako je monthly forecasting aktivnost koja iziskuje izradu dodatnih izveštaja i uloženih napora, treba motivisati naše saradnike i predočiti im benefite ovog procesa. Mesečno prognoziranje i prilagođavanje budžetiranih ciljeva predstavlja čitav niz izazova sa akcentom na uspostavljanju ovog procesa kao svakodnevne prakse i kulture u kompaniji. Kako bi jedan controller uspeo da načini balans između potrebnih izvora informacija, mora biti “kadar stići i uteći i na strašnom mestu postojati”, tj. biti na pravom mestu u pravo vreme i na pravi način sprovesti analizu i kontrolu podataka. Nakon sagledavanja svih procesa iz šire perspektive, moramo definisati ciljnu tačku koja bi mogla da pospeši, ili pak, ugrozi naš planirani rezultat. Potrebno je napraviti plan pravovremenih akcija, u saradnji sa menadžment timom i obrušiti se na potencijalnu šansu, tj. pretnju. Budžet je plan, kreiran i usvojen u tačno određenom roku, ali i proces koji moramo pratiti, analizirati i nadograđivati i u toku godine. Danas, budžet zahteva kontinuirani nadzor, identifikovanje ključnih promena i “ex ante” utvrđen sistem mera za unapređenje poslovnog rezultata. Set korektivnih akcija, načinjen nakon analize planiranih vrednosti i ostvarenih rezultata i definisanja uzroka eventualnih devijacija, čini moćno sredstvo upravljanja troškovima, ali sve više je neophodno prepoznati nastupajuće izmene unapred, predvideti njihov uticaj na ciljeve i preduprediti negativne implikacije.

aleksandra forcast

Ključne karike ovog lanca su upravo menadžeri sa svojim timovima i njihova kros-funkcionalna saradnja kroz proces deljenja informacija i zajedničke inicijative ustremljene na postizanje što boljih rezultata. Naime, forecast je sklop najaktuelnijih informacija i igra ulogu obaveštajnog agenta sa zadatkom da navigira menadžere u procesu donošenja poslovnih odluka i upravljanja troškovima iz njihovog reona odgovornosti.

Forecast kao vid ažuriranih budžetiranih troškova treba da signalizira menadžerima koji set akcija treba preduzeti sa ciljem redukovanja troškova. Inicijative menadžera treba implementirati kroz definisanje projekata, uz uzajamnu sektorsku saradnju, a rezultat treba da bude uspostavljanja inovacija u tangiranim procesima. To će, u krajnjem ishodu, dovesti do postizanja boljih rezultata.

“Aktivnosti troše resurse” – krilatica metoda obračuna troškova po aktivnostima, upozorava nas da je neophodno identifikovati aktivnosti koje dodaju vrednost proizvodu, a one koje to ne čine – eliminisati. Jedan od načina da uspešno sprovedemo istragu aktivnosti i smanjimo troškove poslovanja je implementacija savremenih metoda iz oblasti Lean menadžmenta. Neki od stožera Lean koncepta su:

 • 5S metoda
 • Kaizen
 • Osam tipova gubitaka
 • PDCA
 • 5 Whys
 • SIPOC
 • GEMBA
 • SMART tehnika
 • Value Stream Mapping itd.

Proces proizvodnje se kontinuirano unapređuje i, u skladu sa tim, neophodno je pratiti i analizirati uticaj tih promena na planirane troškove i adaptirati ih kroz mesečne prognoze rezultata. Analizu varijansi između planiranih i ostvarenih vrednosti treba obogatiti i poređenjem između prognoziranih i ostvarenih vrednosti, kako bismo procenili nivo uspešnosti mesečnih prognoza troškova i, eventualno, ih unapredili narednog meseca.

I kako forecast javlja, početkom meseca mestimično promenljivo, uz mogućnost osetnijih odstupanja sredinom meseca usled promenljivih uslova na tržištu. Očekivani intenzitet promena kretaće se brzinom i do 100 km/h. Pripremite set korektivnih akcija, ponesite vaš forecast i osmeh i uživajte u mesečnoj vožnji kroz izazovne predele vaših zadataka na putu ka uspešnom ostvarivanju ciljeva vaše kompanije.

Autor teksta je Aleksandra Janković, Controller Plant Section-a Jaguar and Land Rover, Leoni Wiring Systems.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 07

Autor

Aleksandra  Janković


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (355)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje