Pošaljite svoje zaposlene na stručne obuke! Koje su sve prednosti obuka za zaposlene?

Pošaljite svoje zaposlene na stručne obuke! Koje su sve prednosti obuka za zaposlene?

Obuke

Professional-Training

k

Obuke za zaposlene predstavlja jednu od usluga koje nude mnoge HR agencije. Značaj obuka je višestruk, pa se stoga njihovom planiranju i izvođenju posvećuje posebna pažnja.

Pre sprovođenja obuka u okviru nekog preduzeća, najpre je neophodno ispitati aktuelno stanje po pitanju onoga što se nudi kao obuka. Na taj način utvrđuje se nivo znanja koji zaposleni imaju. Taj nivo se koristi kao polazna osnova za kreiranje plana obuka. Takvo ispitivanje aktuelnog stanja može da se odnosi na organizacionu kulturu, ali i na specifične veštine i znanja zaposlenih. Ne sprovoditi ovo merenje aktuelnog stanja bilo bi isto kao da odemo kod lekara po terapiju, a pritom ne znamo od koje bolesti bolujemo.

Koje obuke postoje?

k

training-professionals-banner

j

Obuke koje se sprovode u organizacionom kontekstu najčešće se mogu podeliti u dve velike grupe. U jednu grupu spadaju obuke koje se odnose na usvajanje novih, odnosno nadgradnju i usavršavanje već postojećih veština zaposlenih neophodnih za obavljanje posla. To mogu biti različite obuke, kao što su obuka o novim propisima iz neke oblasti, obuka za korišćenje nove mašine ili softvera, obuka za razvijanje neke nove veštine i tome slično.

U drugu grupu spadaju obuke koje se tiču organizacione kulture, odnosno svih onih aspekata ponašanja zaposlenih koji na nju utiču. Ovi aspekti često se nazivaju soft skills i imaju direktan uticaj na veoma važne činioce organizacione kulture, kao što su timski rad, komunikacija, rešavanje konflikata, upravljanje stresom, motivacija, zadovoljstvo poslom i tako dalje. Ljudi su ti koji čine neki kolektiv, što znači da od njihovih međuosobnih odnosa mnogo toga može da zavisi, ne samo kada je u pitanju atmosfera koja vlada u kolektivu, već i to kakvi su timovi u vašoj firmi i da li funkcionišu na zadovoljavajuć i produktivan način.

Obe vrste obuka su od velike koristi, s tim da je u praksi daleko češće zanemarivanje značaja koji imaju soft skills. Međutim, s obzirom na to da jako veliki broj ljudi prođe kroz kompletan sistem formalnog i neformalnog obrazovanja, a da se nijednom ne susretne sa pojmovima kao što su asertivna komunikacija, emocionalna regulacija, timske uloge, konstruktivno rešavanje konflikata i tome slično, onda nije iznenađujuće što se veoma često njihov značaj umanjuje. Tačnije, ne radi se toliko o umanjivanju, koliko se radi o nedovoljno razvijenoj svesti o njihovom uticaju na važne organizacijske procese.

Kako se sprovode obuke i ko ih sprovodi?

j

Obuke

j

Bez obzira o kojim obukama bilo reči, one se mogu sprovoditi na dva načina. Prvi je da zaposleni odlaze na mesto gde se organizuje edukacija, seminar ili radionica i tamo pohađaju obuku. Ovaj vid obučavanja je češći kada je u pitanju prvi tip obuka. To je zato što njih veoma često organizuju upravo one institucije koje su zadužene za pružanje ovakvih usluga i poseduju kapacitet za primanje većeg broja učesnika.

Još jedan metod koji se poslednjih godina često koristi za obuku zaposlenih, posebno kada je reč o obukama za obavljanje određenih zadataka i za razvoj specifičnih veština jesu online seminari ili, popularno, webinari. Njihova najveća prednost je što zaposleni ne moraju da gube vreme u prevozu do mesta gde se održava obuka, ali isto tako mogu da komuniciraju sa profesionalcima iz oblasti kojima i sami pripadaju bez nužne geografske blizine. Takođe, brojni online kursevi i webinari nude fleksibilnost u smislu da učesnici ne moraju biti prisutni u tačno određeno vreme, već mogu naknadno da pogledaju materijal i predavanje.

Ovakve vrste radionica sprovode stručnjaci iz oblasti iz kojih se organizuje obuka. To mogu biti i ljudi sa višegodišnjim iskustvom u nekoj oblasti, kao i profesionalci čiji je osnovni cilj upravo pružanje edukativnih usluga pojedincima, odnosno kompanijama.

Kada je reč o obukama usmerenim ka poboljšanju i razvoju soft skills-a, oni se takođe mogu odvijati izvan firme. Druga veoma rasprostranjena opcija jesu „in-house“ radionice. Kao što njihovo ime sugeriše, oni se održavaju unutar kompanije. Za zaposlene, to može biti korisno, pošto takođe nema troškova i gubljenja vremena oko prevoza do mesta održavanja radionice, ali isto tako, oni se uče novim, važnim veštinama u svom svakodnevnom poslovnom okruženju, okruženi ljudima sa kojima zaista i sarađuju, što je jedna od najvećih prednosti in-house načina rada. Ovakve radionice po pravilu bi trebalo da budu specifično prilagođene svakoj firmi ponaosob, u svrhe čega se radi gorepomenuti snimak aktuelnog stanja unutar jedne organizacije.

Obuke usmerene na razvoj ovih „soft“ veština obično sprovode za to specijalno obučeni profesionalci. To mogu biti psiholozi, ali i ljudi bilo kog drugog obrazovnog profila koji su se obučili za ovakvu vrstu rada. U svakom slučaju, obuka za sprovođenje ovakvih radionica je neophodna, iako se na prvi pogled možda može činiti da je to nešto što „svi znaju“ i tome slično.

Zašto su važne obuke?

h

training-for-professionals-500x343

 

j

Sada kada imate informacije o tome kakve obuke mogu da budu, ko ih i gde izvodi, možete se zapitati – zašto bi meni ovo trebalo? To je odlično pitanje, a evo i nekoliko razloga zašto biste se za to mogli opredeliti, sada ili u budućnosti.

 • Obuke predstavljaju formu ulaganja u zaposlene, zato što je poslodavac taj koji snosi njihove troškove. Zaposleni će to ceniti i mogu biti dodatno motivisani, znajući da rade na unapređenju svojih veština. Oni se, s toga, u većoj meri mogu poistovetiti sa ciljevima firme i osećati se njenim sastavnim delom.
 • Obuke mogu da dovedu do značajnog unapređenja vaše radne snage. Zaposleni koji je savladao novu veštinu istu tu veštinu donosi u vaše radno okruženje, što je novina i još jedna jaka strana koja, pre obuke, nije bila prisutna. Drugim rečima, savladana ili unapređena veština je korak napred ne samo za zaposlenog, već i za celu organizaciju.
 • Obuke mogu da poboljšaju važne aspekte organizacione kulture. Komunikacija, timski rad, rešavanje konflikata, motivisanje zaposlenih i tome slično su veoma važni aspekti svake kompanije. Ulaganjem u soft skills značajno se poboljšava svaki od ovih aspekata, što se može (i sasvim sigurno hoće) pozitivno odraziti ne samo na atmosferu, već i na rezultate.
 • Obuke mogu da pomognu da vaši zaposleni sebe, ali i druge, vide u drugom svetlu. Bez obzira da li je seminar o novom softveru ili je radionica o nenasilnoj komunikaciji, obuke same za sebe predstavljaju odlično tle za dodatno upoznavanje zaposlenih međusobno, za uviđanje njihovih osobina koje možda ne mogu da dođu do izražaja u kancelariji, što može pozitivno da utiče na radnu atmosferu, kao i na bolje međusobono razumevanje i poznavanje zaposlenih.

Obuke zaposlenih predstavljaju formu ulaganja ne samo u same zaposlene, već i u kompaniju. Kao i svako ulaganje, očekuje se njihova isplativost. Upravo zato je važno da znate sve njihove važne aspekte, prepoznate potrebu za njima, a zatim učinite korak napred ka tome da već kroz možda nekoliko nedelja značajno unapredite svoje poslovanje.

Izvor: Moja Firma

Autor

Gost 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (415)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina