KAKO TO CONTROLLERI VRŠE PROGNOZE? (www.mcb.rs/free)

KAKO TO CONTROLLERI VRŠE PROGNOZE? (www.mcb.rs/free)

Biblija-controllinga-skraćeno_Page_01-skr1

U misiji controllera stoji da je posao controllera:

Controlleri koordinišu sub-targete i planove na holistički način i organizuju izveštajni sistem koji je orijentisan ka budućnosti i koji pokriva celu kompaniju.

Controlleri su okrenuti ka budućnosti i prognoziranje je postalo jedan od ključnih controlling procesa.

Cilj. Cilj prognoziranja (forecastinga) je da se na vreme pružaju informacije o odstupanjima i varijansama koje se očekuju u budućnosti, da se razvijaju fokusirane mere za popravljanje nedostataka u ciljevima i da se, ukoliko je potrebno, iniciraju brza prilagođavanja budžeta prodaje, troškova i investicija itd. u izmenjenim uslovima.

Sadržaj. U prognozi se procenjuju budući ekonomski razvoj i njegovi efekti na ciljeve, planove i budžete, uzimajući uvek u obzir korektivne akcije i prilagođavanja resursa. Stoga je ta prognoza više od samo obične prognoze. Ona se bavi finansijskim i nefinansijskim informacijama kao i posmatranjem simulacija i scenarija. Prognoza može da se vrši kako redovno (standardna prognoza) tako i povremeno (ad hoc prognoza), za celo preduzeće ili za pojedinačne teme, jedinice ili proizvode.

Obično se prognoza radi kvartalno i u tom slučaju se zove FC 1 (1.4-31.12), FC 2 (1.7-31.12) i FC 3 (1.10-31.12). Neke kompanije rade i mesečne forecaste do kraja godine. A neke kompanije su otišle i dalje i rade mesečne forecaste ali sa periodom od 18 meseci unapred (6 kvartala).

Nivo znanja. Prognoziranje je aktivnost planiranja. Očekivanu vrednost čine realizovana stvarna vrednost i buduća vrednost, uslovna nova procena za jedan određeni period u budućnosti, npr. preostali deo godine. Tako je pomoću prognoze moguće iskoristiti bolji nivo znanja tokom godine za kontrolisanje kompanije bez menjanja prvobitnog plana.

Analiza varijansi. Prognoza se obično pravi najmanje jednom kvartalno. Pošto za polaznu tačku uzima stvarne podatke, važno je da postoje prilično skorašnji mesečni ili tromesečni izveštaji. Mora se analizirati kretanje stvarnih vrednosti u poređenju s prethodnom prognozom i treba da se utvrdi njegov efekat na celu godinu.

Korektivna akcije. Na osnovu ove analize treba da se zajedno s menadžmentom preprave najvažniji faktori koji dovode do rezultata (npr. obim prodaje i prodajne cene, cene sirovina, odstupanja od investicionog plana) i moraju da se definišu korektivne akcije za poboljšanje tog rezultata. Te mere, koje moraju da se uključe u prognozu (tj. da se kasnije sprovedu), moraju da se koordiniraju s menadžmentom i da se sprovode u okviru sistema controllinga pomoću mera. Analiza režijskih troškova na bazi cost centra često nema mnogo smisla, naročito u slučaju mesečnih prognoza. Prepravljanje faktora koji dovode do rezultata može, iz razloga vremena i resursa, da se vrši na centralizovanijoj bazi, uz aktivniju ulogu controllera nego što je to slučaj u operativnom planiranju.

Tačnost. Kod prognoziranja, validnost prognoze sve više raste kako se približava kraj godine. Istovremeno se sve više smanjuje prostor za manevrisanje. U dinamičnim industrijama prva prognoza (FC Forecast 1) može da se koristi da se budžet analizira u svetlu novih uvida i da se brzo identifikuju oblasti za delovanje. To ne menja obavezan karakter prvobitnog plana. Naročito su važne prognoza za polovinu godine i prognoza za treći kvartal jer se od tih datuma već prilično dobro može proceniti tekuća poslovna godina i s izvesnom preciznošću se mogu utvrditi korektivne akcije za optimizaciju. Krajem godine fokus je samo na uključivanju mera za uticanje na rezultat i bilans, pa stoga i na pasivnu prognozu rezultata („upozorenje o profitu“). Zavisno od industrije i autonomije kompanije, moglo bi biti od koristi da se više ne prave kvartalne prognoze, npr. ako postoji jak sezonski element. Tada bi datumi za prognozu mogli da se odrede van sezone (npr. do 31. avgusta po završetku letnje sezone).

Prognoza je snažno isprepletana sa procesom „Izveštavanje menadžmenta (reporting)“. Poređenje planiranih vrednosti sa stvarnim vrednostima i poređenje planiranih vrednosti i budućih vrednosti istovremeno se saopštavaju i komentarišu. Eksplicitna priprema procesa prognoziranja potrebna je samo ako se vrše promene procesa (npr. snažnija centralizacija) ili sadržaja (npr. veće korišćenje usluga trećih lica, pojednostavljenje materijalnih troškova) ili ako treba sprovesti događajima vođene prognoze. Događajima vođene prognoze su ad hoc analize koje zavisno od potreba iziskuju saradnju između controllera i linijskih funkcija ili drugih odeljenja.

Preporuke za uspešan proces prognoziranja (forecasting):

 • Smanjiti potrebne resurse, kao što su troškovi materijala i osoblja, putem kritičke procene potrebnog nivoa detaljnosti i ljudi/organizacionih jedinica koje treba da učestvuju u njemu.
 • Definisati učestalost prognoza pojedinačno i na zahtev.
 • Podržati menadžment u proceni prognoze putem obezbeđivanja relevantnih informacija kao što su ekstrapolacije.
 • Fokusirati se na mere koje poboljšavaju rezultat i uspostavljaju sistem controllinga pomoću mera.

Ovaj tekst je preuzet sa linka www.mcb.rs/free. Kompletan tekst u štampanom obliku možeš pronaći u knjizi “Biblija controllinga”, Bojana Šćepanovića koju možeš kupiti klikom OVDE.

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina