3 saveta kako da reaguješ kada se nađeš u neizvesnoj poslovnoj situaciji

3 saveta kako da reaguješ kada se nađeš u neizvesnoj poslovnoj situaciji

Kako se snaći u situaciji, kad misliš da nema rešenja

Ako ste se ikad zatekli u neprijatnoj situaciji znate da je prva ljudska reakcija na to potpu­na ukočenost. Status kvo je izgleda najsigur­niji način u situacijama u kojima niste sigurni kako bi trebalo da reagujete. To nije samo instinktivna reakcija. Početkom 2008. u jeku ekonomske krize većina kompanija u Americi nije že­lela ništa posebno da menja niti da ulaže u nove poslove već se trudila samo da zadrži kapital. Zaposleni takođe nisu bili spremni da rizikuju i menjaju poslove, tako da su poro­dice u Americi u to doba veoma malo napredovale.

s

dejvid petreus

Dejvid Petreus, bivši direktor CIA, a sadašnji predsednik investicionog fonda KKR

s

Finansijska nesigurnost neće tako brzo nestati, a ne re­agovanje nije baš najbolje rešenje. Šta bi u tom slučaju tre­balo preduzeti? Nedavno sam o tome razgovarao sa bivšim direktorom CIA, a sadašnjim predsednikom investicionog fonda KKR Dejvidom Petreusom. On ima iskustva u globalno neizve­snim situacijama. Iako smo ovaj razgovor vodili mnogo pre početka talasa terorističkih napada, lekcije koje sam od nje­ga dobio su u najmanju ruku univerzalne.

d
UČITE BRŽE OD SVOJE KONKURENCIJE

h

ucenje

y

Kada dođe do neizvesne poslovne situacije ne reaguju svi isto. Na noge se uvek dočekaju oni koji uče brže jer se i brže snađu u no­vonastalim situacijama. Takođe, veoma je važno da na sa­ stancima rukovodioci jasno naglase šta su naučill u takvim situacijama jer ta iskustva mogu biti dragocena za neku sličnu situaciju u budućnosti.
Brzo uciti znači biti svestan svojih loših odluka ili postu­paka.

,,Svaka kompanija mora da ima razvijenu kulturu pri­ hvatanja neuspeha i otvorenog razgovora. Svaki uspeh, baš kao i neuspeh, mora biti propraćen temeljnom analizom onoga što se dogodilo i pronalaženjem načina da se takva situacija više ne ponovi”,

smatra Petreus. On takođe navodi da ovakvi razgovori ne služe samo da bi se izbegle neizve­sne situacije, već i da bi se umanjio trošak.

Ukoliko je uočavanje neke greške neophodno da se na takav problem više ne naiđe, važno je da svi u lancu poslovanja budu obavešteni o tome i da se taj problem, baš kao i njegovo rešenje, proširi među svim zaposlenima. Ovakva kultura poslovanja mora da dođe od samog vrha.

f

DAJTE ŠTO MANJE UPUTSTAVA, ČUVAJTE IH ZA BIT­NE TRENUTKE

c

U kritičnim ili neizvesnim situacijama od­luke moraju donositi oni koji su najbliži najsvežijim infor­macijama. Tokom svoje vojne karijere Petreus je insistirao na značaju “strateškog kaplara”‘ mladog lidera čiji taktič­ki postupci mogu imati strateške posledice. U kritičnim si­tuacijama važno je da odluke donose oni koji zaista ima­ ju uvid u situaciju na terenu, pa makar bili i niži po činu ili hijerarhiji.

s

s

Da li to znači da menadžeri u vrhu gube svoj značaj? Ni­kako, za njih je važno da na strateške pozicije u svom timu postave ljude na koje mogu da se oslone i kojima mogu pre­pustiti odlučivanje u kritičnim situacijama.

Petreus navodi da je tokom svoje vojne karijere bio ne­zadovoljan time što su vojnici prolazili obuku samo za onaj deo naoružanja koje su dužili. Na taj način, ukoliko bi se za­tekli u nekoj nepredviđenoj situaciji, oni bi bili neposobni da reaguju. Zato je on još tada uveo kombinovanu obuku, kako se vojnicima nikad ne bi dogodilo da se nađu u ne­ predviđenim  situacijama.

Za decentralizaciju ovlašćenja srednji nivo menadže­ra mora biti ojačan kako bi samostalno mogao da preuzi­ma odlučivanje. To se najbolje može videti u kompanijama koje imaju svoje ispostave daleko od centrale.

d

BUDITE SPREMNI NA IZNENADNE DOBITKE

s

Za većinu ljudi neočekivane situacije predstavljaju veliki stres zbog čega ne umeju da prepoznaju i poneku pozitivnu moguć­nost. Petreus je naveo klasičan vojni primer. Tokom 1973. u ratu na Bliskom Istoku egipatske snage su uspešno preš­le Suecki kanal i brzo prodrle na Sinaj, postižući veći uspeh nego što su očekivali. Međutim, kako nisu bili spremni za taj uspeh, presporo su ga iskoristili. Kašnjenje je dozvoli­lo izraelskim snagama da se pregrupišu in a kraju poraze egipatske snage.

dx

suecki kanal

x

Samo neki od nas donose odluke od nacionalnog znača­ja, ali većina menadžera je odgovorna samo za odluke koje se mogu odraziti na uspeh kompanije. Najbolji menadže­ri uvek moraju biti spremni ina neočekivani uspeh i na neočekivani neuspeh.

Neočekivane situcije donose i neočekivana reagovanja. Menadžeri često pribegavaju tome da se u takvim situaci­jama oslanjaju na što veći broj podataka koji im mogu po­ moći, ali im ne mogu rešiti nepredvideni problem. Zato je važno da uvek imate u vidu ova tri saveta: brzo učite i brzo se prilagođavajte novonastaloj situaciji, decentralizujte mehanizme odlučivanja i budite uvek spremni za neoče­kivan uspeh.

Izvor: Nacionalna Poslovna Revija (članak iz novina)

Autor

Gost 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina