“Shared services i outsourcing u računovodstvu”, NATALIJA MIHAJLOVIĆ HEAD OF ACCOUNTING, REPORTING AND CONTROLLING, SIEMENS

“Shared services i outsourcing u računovodstvu”, NATALIJA MIHAJLOVIĆ HEAD OF ACCOUNTING, REPORTING AND CONTROLLING, SIEMENS

"Shared services i outsourcing u računovodstvu", NATALIJA MIHAJLOVIĆ HEAD OF ACCOUNTING, REPORTING AND CONTROLLING, SIEMENS

(Shared services i outsourcing u računovodstvu)

 

 

Natalija Mihajlović

Natalija Mihajlović, Head of Accounting, Reporting and Controlling, Siemens d.o.o.

 

 

Jedan od globalnih trendova koji definiše način poslovanja velikih multinacionalnih korporacija jeste i outsourcing, odnosno izmeštanje poslovnih procesa i davanje trećem licima. S obzirom na to da korporacije karakterišu kompleksni poslovni procesi, razgranata organizaciona struktura, striktna i jasno definisana pravila svakog segmenta poslovanja i visoki zahtevi u oblasti izveštavanja i pripreme konsolidovanog bilansa, evidentiranje poslovnih promena (računovodstvo) se uglavnom ne poverava nekom nezavisnom trećem licu. Najčešći primeri su da korporacije osnuju globalno jedan ili nekoliko centara specijalizovanih samo za evidentiranje računovodstvenih transakcija, koji ove vrste aktivnosti obavljaju za sve povezane kompanije u okviru jedne grupacije.

Siemens d.o.o. Beograd je 2015. godine započeo sa procesom reorganizacije i od 1.maja 2015. poverio je evidentiranje poslovnih promena shared service centrima u Ostravi i Pragu (Češka). Iako nam je koncept outsoursinga u teoriji svima dobro pozant, u praksi je malo komplikovanije. Primena ovog koncepta je u suštini mnogo više od samog dislociranja određenih operativnih aktivnosti u shared service centar i reorganizacije lokalnog odeljenja računovodstva. To je proces koji utiče na sve organizacione jedinice kompanije. Tradicionalno je računovodstveno znanje uglavnom bilo koncentrisano u okviru odeljenja računovodstva i controllinga, sa ciljem da prati, kontroliše i usmerava poslovanje svih operativnih odeljenja kompanije u okviru računovodstvenih normi i standarda. Uvođenjem shared service centara ovaj tradicionalni pristup poslovanju nestaje. Koncept rada shared service centra baziran je na dobijanju jasnih instrukcija od samih nosioca/inicijatora poslovnih promena, koji su ujedno i odgovorni za ispravnost instrukcija, a shared service centar u obavezi je da procesuira dobijene zahteve. Preduslov za implementaciju ove vrste outsourcinga, kao što je opisan u našem slučaju, jeste decentralizacija računovodstvenog znanja i poznavanja računovodsvenih standarda. Decentralizacija podrazumeva da ovim znanjima i veštinama treba da raspolaže svaki pojedinac u svim organizacionim jedinicama koji u svom domenu rada utiče na nastanak i realizaciju neke poslovne promene i koji dostavlja jasne instrukcije shared service centru. S tim u vezi, primenom koncepta outsoursinga stvara se nova preraspodela odgovornosti i promena organizacije svih finansijskih procesa unutar kompanije.

Koncept poslovanja baziran na outsoursingu je veliki izazov za sve učesnike u procesu, kako za shared service centar (Češka), tako i za lokalnu kompaniju (Srbija). Izazovi pred shared service centrom su: (Siemens u Češkoj)
• upoznavanje sa lokalnim zahtevima svake zemlje
• poznavanje jezika i pisma (kako da neko iz Češke knjiži na ćirilici?)
• obezbeđenje obrazovanog kadra sa iskustvom
• izolovano ponavljanje istih aktivnosti bez razumevanja operativnog poslovanja (negativno utiče na motivaciju zaposlenih i povećava mogućnost čak i banalnih grešaka)
• velika fluktuacija zaposlenih
• optimizacija troškova, optimizacija produktivnosti

Izazovi za lokalnu kompaniju su: (Siemens u Srbiji)
• veoma emotivan i stresan projekat za sve učesnike u ovom procesu (posebno za odeljenje računovodstva i controllinga)
• veća odgovornost operativnih divizija za kvalitet finansijskih izveštaja
• obezbeđivanje sistemske kontrole, kako inputa od strane divizija tako i outputa od strane shared service centra
• obezbeđivanje jasnih kanala komunikacije (ko-kome-kad-šta)
• motivacija zaposlenih u lokalnom računovodstvu i controllingu
• obezbeđivanje prenosa znanja na operativne divizije u kratkom vremenskom periodu
• rad u virtuelnim timovima i mnogo učesnika u komunikaciji na dnevnom nivou
• veći utrošak vremena na pripremu i prosleđivanje dokumentacije
• stroga standardizacija procesa i formi, smanjenje fleksibilnosti u hitnosti obrade zahteva

 

 

MCB blog-Controlling magazin 04-Relaxing room in shared service center

 

 

Ipak, najveći izazov za lokalnu kompaniju jeste potpuna odgovornost za vođenje poslovnih knjiga i kvalitet finansijskih izveštaja. Iako na prvi pogled izgleda da je vođenje poslovnih knjiga povereno nekom drugom, u suštini odgovornost ne može da bude delegirana. Lokalni tim računovodstva i controllinga neophodan je i nakon implementacije outsoursinga. Njegova suštinska uloga da obezbedi i kontroliše finansijske procese ostaje ista. Zato je izuzetno važno da lokalni tim razume da se važnost i odgovornost njihovog rada nije promenila. Umesto učestvovanja u operativnim aktivnostima na dnevnom nivou, sada su u fokusu procesi, kontrole i savetodavna pomoć operativnim divizijama.

 

Autor teksta je Natalija Mihajlović, Head of Accounting, Reporting and Controlling, Siemens d.o.o.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 04.

Autor

Natalija  Mihajlović

HEAD OF ACCOUNTING REPORTING AND CONTROLLING

SIEMENS


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina