- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Iskustva Controllinga u velikom sistemu – Kako i koliko kvalitet komunikacije utiče na poslovanje u velikim kompanijama

 

Misli Veliko

 

Ekonomista u Telekomu Srbija je često pod izazovom koji se zove “komunikacija sa inženjerima”.

Veličina i značaj koju ima kompanija Telekom Srbija uslovljavaju da svako od nas ima svoj lični stav i mišljenje o samoj kompaniji, ali to mišljenje često nije sveobuhvatno i svakako je opterećeno određenom merom subjektivnosti. Telekom Srbija na tržištu Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore pruža usluge fiksne i mobilne telefonije, interneta i multimedije milionima korisnika i to pod brendovima mt:s, OPEN , IPTV, Sve na klik, BOX itd. Da bi ovako velikom broju korisnika mogli da omoguće kvalitetnu uslugu, u kompaniji je angažovan veliki broj stručnjaka iz različitih oblasti, organizovanih u više organizacionih celina koje su međusobno povezane horizontalno i vertikalno.

U skladu sa tim osnovne karakteristike ovog velikog sistema su:

Na ovu konstataciju treba dodati i određene specifičnosti telekomunikacije, kao i uloge/pozicije ekonomiste (controllera).
Danas smo svedoci svakodnevnih promena i ubrzanog razvoja na polju telekomunikacija, pa je upravo to i razlog što su stalno učenje i usavršavanje u ovom svetu neophodni i praktično su proces koji se nikada ne završava. Pomenuta brzina promena, ali i obim čitave materije, stavljaju pred ekonomiste, pravnike, menadžere, odnosno stručnjake iz drugih oblasti, veliki profesionalni izazov.

Telekom Srbija
Telekom Srbija

Važno je imati u vidu i da je poslovanje Telekom Srbije u značajnoj meri regulisano i od strane nadležnog regulatornog tela RATEL-a. Iz toga proizilaze i dodatne obaveze kompanije u smislu izveštavanja, ali i drugih aktivnosti.

Jednu od specifičnosti predstavlja i činjenica da se, osim maloprodaje, Telekom Srbija bavi i veleprodajom, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom tržištu. Činjenica da Telekom Srbija, preko povezanih pravnih lica, posluje i na tržištima drugih zemalja osim Srbije, ima za posledicu potrebu da se u kompaniji radi ne samo konsolidovano izveštavanje, već i konsolidovano planiranje.

Poznavanje telekomunikacione terminologije nameće se kao neminovnost, jer u suprotnom sama (ne)komunikacija može predstavljati prepreku u radu controllera. Ekonomista je često pred izazovom koji se zove “komunikacija sa inženjerima”, bilo da se radi o postavljanju zahteva izveštajne prirode ili razumevanju nekog novog projekta u kojem je uloga ekonomiste analiza ili oblikovanje nove usluge kroz troškovni model.

Sve aktivnosti koje se obavljaju, a koje se mogu podvesti pod controlling, bez obzira da li su strateškog ili operativnog nivoa, zahtevaju konstantnu i složenu podršku organizacionih celina i pojedinaca iz oblasti informacionih tehnologija.

U Telekomu su aktivnosti koje se podrazumevaju pod “controllingom” koncentrisane u okviru Direkcije za finansije. Ona se sastoji od takozvanih “isturenih službi”, koje se nalaze u svim drugim organizacionim delovima društva te su preko njih u direktnoj vezi sa prodajom, marketingom, logistikom, tehnikom, IT-om, HR-om i drugim važnim delovima kompanije. Ovakva organizacija omogućava bolje razumevanje procesa karakterističnih za svaku konkretnu direkciju, ali i kvalitetniju komunikaciju sa različitim organizacionim celinama.

Radi se kalendarski (godišnji) poslovni plan korisnika, prihoda, troškova, investicija i cash flow-a, a kasnije, tokom godine, mesečni forecasti do kraja kalendarske godine. Izveštavanje od strane finansija je redovno mesečno i trudimo se da skratimo rokove.

Poznavanje telekomunikacione terminologije nameće se kao neminovnost, jer u suprotnom sama (ne)komunikacija može predstavljati prepreku u radu controllera.

Rešenja koja pomažu pri radu u velikom sistemu:

1. Delimična decentralizacija finansija

Ima smisla kada je u pitanju veliki sistem(i) i doprinosi boljem razumevanju procesa, poznavanju zaposlenih, lakšoj i kvalitetnijoj komunikaciji, boljem objašnjenju pojava, rezultata i na kraju sveobuhvatnijem i kvalitetnijem zaključivanju i izveštavanju.

2. Primena dva modela troškovnog računovodstva

Ovo daje fleksibilnost, jer imate opciju izvora podataka pa možete da birate u zavisnosti od potrebe.

3. Interne obuke zaposlenih

Obuke obavljaju kolege koje zaposleni i nadređeni smatraju stručnjacima u svom poslu, a koji istovremeno vladaju veštinama prezentacije. Praksa pokazuje da je kod specifičnih aktivnosti i potreba najbolje da obuku zaposlenih obavljaju ljudi iz sopstvenog kadra, odnosno da se rade interne obuke.

4. Postojanje internog IT rečnika

Olakšava komunikaciju sa IT sektorom. U Telekomu Srbija postoji “IT rečnik”, koji služi razumevanju određenog stručnog pojma i koji navodi zaposlene da koriste jedan naziv za jedan pojam. Na ovaj način se sprečava zabuna u komunikaciji među zaposlenima, a koja nastaje zbog korišćenja različitih naziva za jedan isti pojam.

Autor teksta je Olivera Krneta, direktor sektora finansija za privatne i poslovne korisnike, TELEKOM SRBIJA.

Tekst je preuzet  iz Controlling magazina 01.