- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Trikovi u Excelu #217: IF, AND, OR

Želite da utvrdite da li je podatak koji poredite sa drugim jednak njemu, veći ili manji od njega i da nam u zavisnosti od toga Excel odradi željenu radnju koju mu mi zadamo. Na primer, ako je dati podatak veći, želimo da nam Excel napiše TRUE ili ako je manji da nam napiše FALSE. U tom slučaju koristimo IF funkciju. Šta se dešava ako želite da testirate više uslova i oba moraju da budu ispunjeni? Tada možemo da se poslužimo funkcijom AND. Ili ako želimo da samo jedan od više ponuđenih bude tačan ili netačan tada korismo funkciju OR.