HR U MOJOJ KOMPANIJI – NAJBOLJE PRAKSE IZ SRBIJE

HR U MOJOJ KOMPANIJI – NAJBOLJE PRAKSE IZ SRBIJE

Slide1

Menadžment Centar Beograd održao je petnaesti sastanak HRM kluba, 14. maja 2021. godine, on-line, preko ZOOM aplikacije na temu „Kako izgleda HR u mojoj kompaniji“.

Na panelu smo imali troje sjajnih panelista:

Moderatori sastanka su bili:

2021-05-12 EPP za moderatora HRM#15 (HR U MOJOJ KOMPANIJI)

Petnaesti HRM klub započet je predstavljanjem svih panelista i njihovih kompanija sa akcentom na razvoj kompanije strukturu i broj zaposlenih, posebno u HR sektoru. DELTA HOLDING broji oko 4300 zaposlenih, od toga 26 zaposlenih u HR sektoru i uz njih HR biznis partneri, direktori i praktikanti. DDOR zapošljava oko 1400 ljudi, a u HR sektoru 25 raspoređenih u timove – kadrovska služba, tim za regrutaciju i selekciju, tim za edukaciju, planiranje i budžetiranje. NECTAR GROUP broji oko 1200 zaposlenih, od kojih oko 30 pripada HR sektoru. S obzirom na preporuke stručnjaka da bi trebalo da postoji jedan zaposleni u HR na 100 zaposlenih u kompaniji, postavilo se pitanje da li smatraju da u kompanijama u kojima rade ima dovoljno zaposlenih u HR sektoru s obzirom na veličinu kompanija i ukupan broj zaposlenih. Panelisti su se složili da trenutno ne vide potrebu za povećanjem obima HR sektora. Automatizacijom i digitalizacijom procesa uspostavlja se balans, smanjuje broj potrebnih zaposlenih na određenim pozicijama, te se na taj način daje prednost kreativnom delu HR-a gde je uvek potrebno više zaposlenih. Na pitanje koji su se procesi automatizovali Monika odgovara da su uglavnom to procesi administracije i finansijskog dela HR-a, teži se da se automatizuju svi procesi u kojima nije potrebna ljudska kreativnost.

Kada se govori o kompanzacijama i beneficijama Dejan ističe da u DDOR-u o kompenzacijama vodi računa spoljni partner, dok tim koji se bavi beneficijama nije izdvojen. Ivan dodaje da su svi sektori u okviru HR-a podjednako značajni iako se mogu podeliti prema procesima.

Proces selekcije se razlikuje od kompanije do kompanije, Monika kaže da u projektu Mladi lideri kandidati prolaze i do 5 krugova selekcije. Psihološki testovi se ne koriste ni u jednoj od ovih kompanija i Ivan naglašava da nisu nužno ni potrebni. Ističe se da su važnije veštine intervjuera.

Kada je reč o fluktuaciji zaposlenih panelisti istuču da procenti nisu značajni kada se izvuku iz konteksta, sve zavisi od trenutnog tržišta, od pozicija. Dejan kaže da je oko 15% fluktuacije u DDOR-u i to je najizraženije u IT sektoru i prodaji. Ivan kaže da je u NECTAR GROUP-u fluktuacija oko 10% na godišnjem nivou i primećuje da je blago povišeno u sektoru logistike i prodaje. Monika ističe da je fluktuacija prirodna pojava, pogotovo u velikim kompanijama i da je nezahvalno pričati o brojkama. Za kompaniju je dobro kada zaposleni fluktuiraju u kompaniji, interno.

Koje su prakse u domenu razvoja zapolenih i kako se meri radni učinak pitanja su koja su sledeća postavljena. Monika u svojoj kompaniji najčešće koristi gantogram i akcioni plan. Dejan ističe mentorski rad kao najčešći vid razvoja zaposlenih, pogotovo mladih kolega, uz koje su uvek prisutni i specijalizovani treninzi usmereni na poboljšanje performansi u okviru usluga koje se pružaju.

Prilikom odlaska zaposlenih iz kompanija panelisti kažu da se koristi izlazni intervju. Smatraju ga značajnim indikatorom koji pokazuje u kom smeru kompanija može da se menja. U NECTAR GROUP-u koristi se sistematičan upitnik koji sadrži otvorena pitanja. Koliko su odgovori iskreni zavisi od prethodne komunikacija sa zaposlenim, ističe Ivan. Na pitanje stava kompanije povodom eventualnog ponovnog zapošljavanja Monika kaže da zavisi isključivo od prethodnih rezultata zaposlenog i načina komunikacije i utiska pod kojim je napustio kompaniju. Dejan kaže da je DDOR ranije zauzimao tvrd stav neprihvatanja prethodnih zaposlenih, međutim, s obzirom da je tržište osiguranja usko, trenutno i nema prostora za neprihvatanje. Da li će se neko vratiti u kompaniju zavisi od prethodnog ponašanja, rezultata i da li je radio u konkurentnoj kompaniji.

Za kraj, postavljeno je pitanja balansa između poslovnog i privatnog domena. Monika kaže da uspešno balansira, da li će se više posvetiti poslu ili privatnom životu zavisi od konkretnih zahteva u datom trenutku. Dejan naglašava da je uspešna organizacija aktivnosti najznačajnija za uspostavljanje balansa. Ivan ističe da prihvatanjem viših pozicija i napredovanjem u kompaniji privatni domen života može biti ugrožen, ali to opravdava dugoročnom investicijom i zadovoljstvom i u poslovnom i privatnom životu.

Ceo snimak sastanka možete pogledati na You Tube kanalu Menadžment Centra Beograd: mcbbeograd.

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina