- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

HR Controlling – Upoznavanje procesa u HR-u i primena u praksi (31. ICV Srbija sastanak)

31. ICV Srbija sastanak organizovan je 03.03.2017. godine u zgradi Univerziteta Singidunum u Beogradu. Tema sastanka je bila „HR Controlling“, a samom sastanku je prisustvovalo preko 80 controllera.

BRK_2631

Sastanak je otvorio Bojan Šćepanović, predsednik ICV Srbija i direktor Menadžment Centra Beograd. Bojan je prisutne uveo u samu temu sastanka i predstavio govornike, među kojima je bio i on sam.

Bojan

Govornici 31. ICV Sastanka bili su:

  1. Bojan Šćepanović, predsednik ICV Srbija i Direktor Menadžment Centra Beograd
  2. Violeta Pavićević, Šef službe za planiranje ljudskih resursa, zarade i izveštavanje, Telekom Srbija
  3. Dejana Manić, HR Business Partner, Imlek
  4. Ivana Jevtić, HR Manager, TeleGroup
  5. Mirjana Pašalić, HR Manager, OMV

Collage govornici

Bojan Šćepanović, predsednik ICV Srbija i Direktor Menadžment Centra Beograd

Da li možete da radite više nego što su ljudske sposobnosti?“

Bojan je u svom stilu objasnio HR procese u svom poslovanju, kao i način na koji su oni povezani sa Controllingom. Govorio je o samim principima MCB filozofije, kao i o tome kako HR u njegovoj firmi primenjuje ove procese i koji su rezultati. Pričao je o svom CMOK pristupu koji se sastoji iz 4 načela:

Svoju prezentaciju, Bojan je završio kratkim predstavljanjem narednog govornika.

 

Violeta Pavićević, Telekom Srbija

BRK_2602

„Ono što ne možemo da izmerimo, ne možemo ni da unapredimo“

Nakon krakog uvoda u poslovanje Telekoma, Violeta je pre svega predstavila vrednosti koje njihova kompanija ceni:

KORPT – USPEH.

Pored toga, govorila je o primeni PMM – a (Performance Management Model) i SMART principu, tj. o pametnom postavljanju ciljeva.

Usledila je kratka pauza, gde su prisutni mogli da se upoznaju i druže.

Collage druzenj1

 

Dejana Manić, Imlek

BRK_2761

HR sa prodavcima na terenu

Predstavljanjem svoje kompanije i brojem zaposlenih Dejana je zapocela svoje izlaganje. Od nje smo čuli o načinima kontrole u Imleku, među kojima se našao i terenski obilazak koji se odvija barem 2 puta mesečno, gde HR za jedan dan obiđe oko 20 terena. Controlling sprovode i na godisnjem nivou, a Dejana je najavila da ću uskoro implementirati i PMM.

 

Ivana Jevtić, TeleGroup

BRK_2844
„Kako razviti zaposlene iz angažovanih u posvećene?“

Nakon kratkog upoređivanja o HR procesima u Frikomu i TeleGroup-u, Ivana je predložila panel diskusiju gde su HR stručnjaci mogli da postave pitanja o načinu poslovanja HR službe u drugim kompanijama, kao i da razmene mišljenja. Na pitanje „Kako razviti zaposlene iz angažovanih u posvećene?“ Ivana je odgovorila objašnjavanjem procesa Employee Engagement, koji se sastoji od 3 komponente:

  1. Say – posvećeni zaposleni govore pozitivno o svojoj kompaniji sa svojim kolegama, a i svima ostalima
  2. Stay – da imaju utisak pripadnosti organizaciji, želju i nameru da u njoj ostanu
  3. Strive – ulažu napor da ostvare uspeh, kako na ličnom planu, tako i kada je u pitanju uspeh čitave kompanije.

 

 

Mirjana Pašalić, OMV

BRK_2915

„We Care More“

Mirjana je u svojoj prezentaciji naglasila najpre timski rad u svojoj kompaniji i da se on zasniva na zajedničkom funkcionisanju svakog sektora u kompaniji. Njihova parola „We care more“ pokazuje visok nivo brige prema zaposlenima i odnosi se na:

 

Nakon ovih 5 izuzetnih govornika završili smo 31. ICV sastanak. Radosno isčekujemo 32. ICV sastanak koji će biti održan 31. marta.