„GREŠKA JE USPEH AKO SE IZ NJE IZVUČE POUKA“, Silvia Tomić, HR manager, Tarkett

„GREŠKA JE USPEH AKO SE IZ NJE IZVUČE POUKA“, Silvia Tomić, HR manager, Tarkett

Silvia Tomić , HR manager, Tarkett

Silvia Tomić HR manager u Tarkett-u nam objašnjava kako da poslovne greške sagledavamo sa pozitivnog aspekta, kao prilike za rast i učenje.

Silvia Tomić, HR manager, Tarkett

Silvia Tomić, HR manager, Tarkett

Iako nam je misao Malcolma Forbsa, preduzetnika i izdavača čuvenog magazina Forbs odavno poznata, pravo pitanje je da li smo zaista spremni da poslovne greške posmatramo kao prilike za rast. Da li analiziramo koliko je uspeha u našim kompanijama zapravo utemeljeno na propustima koji su na početku smatrani nedopustivim? Da li smo skloni da u greškama pronalazimo potencijal za sopstveni rast i razvoj naših saradnika i timova?

 

Saradnja Sektora controllinga i HR tima u kompaniji Tarkett jedan je od primera koji pokazuje kako, uz metodološko sagledavanje, greške postaju šansa za unapređenje poslovnih performansi.

 

Već osmu godinu za redom, kompanija Tarkett svoje poslovanje unapređuje primenom koncepta proizvodnje svetske klase, odnosno WCM (World Class Manufacturing) metodologije. Koncept proizvodnje svetske klase predstavlja sinergetski efekat četiri sistema za unapređenje proizvodnje – totalnog industrijskog inženjerstva (TIE), totalne kontrole kvaliteta (TQC), totalnog produktivnog održavanja (TPM) i sistema „tačno na vreme“ (JIT).

Glavni zadatak ovakve poslovne filozofije je razvoj organizacije koja kontinuirano uči, sprovodi poboljšanja i pritom uključuje u procese sve zaposlene na svim nivoima, a ne samo inženjere ili menadžment. Vođena je rezultatima koji su omogućili preporod japanske proizvodnje nakon Drugog svetskog rata i prilagođena je idejama koje su korišćene u japanskoj automobilskoj, elektronskoj i metalurškoj industriji, kako bi se postigla konkurentska prednost. Primarni ciljevi su kontinuirano poboljšanje u kvalitetu, troškovima, vremenu proizvodnje, fleksibilnosti i servisu kupaca.

 

Primenjujući sistem WCM-a utičemo na sistematsko smanjenje svih tipova troškova i gubitaka, kroz doprinos svih zaposlenih i uz precizno korišćenje metoda, standarda i alata koje proizvodnja svetske klase nalaže. Glavni cilj ovog sistema jeste da se dostigne nula u neiskorišćenosti, defektima, greškama i zalihama, a vrednosti ovog sistema su veće uključivanje ljudi, stvaranje boljih vrednosti i zadovoljniji kupci.

Proizvodnja svetske klase bazira se na dvadeset stubova. Postoji deset tehničkih i deset menadžerskih stubova proizvodnje.

Worl Class Manufacturing

 

U našoj kompaniji, Controlling sektor zadužen je za primenu metodologije kroz korake stuba Raspoređivanje troškova. Češće ga zovemo CD pillar (Cost Deployment), kako se zove i u originalu. Sve započinje identifikacijom neplaniranih troškova koje je kompanija imala u prethodnom periodu, a najčešće posmatrano jednu godinu unazad. Zatim se, primenom koraka i alata, definišu uzroci nastalih troškova i vrši prioritizacija po analizi troškova. Gubici i troškovi u procesu proizvodnje dodeljuju se mašinama, materijalu i ljudskom faktoru. Ukoliko je ljudski faktor uzrokovao troškove i gubitke u procesu, rešenje se traži u saradnji sa PD pillar-om (People Development), koji vodi Sektor ljudskih resursa. Ukoliko se analizom utvrdi da je uzrok problema u stvari ljudska greška, prema WCM filozofiji, pristupa se analizi uzroka ljudske greške. Za analizu koristimo HERCA formu (Human Error Root Cause Analysis), koja nam pomaže da detaljno sagledamo problem, identifikujemo koren uzroka, definišemo kontra mere i sprovedemo monitoring nakon izvršene korekcije.

 

Generalno posmatrano, ljudska greška predstavlja informaciju o propustima u radu. Takođe, ako se analizom ustanovi da je uzrok ljudske greške manjak znanja, nedostatak veština ili ponašanje zaposlenog, preduzimamo razvojne aktivnosti sa ciljem unapređenja kompetencija zaposlenih. Ono što je za nas važno, jeste da iz svake nove greške učimo i zajedno rastemo. Bilo je izazovno da se iz faze otpora prema ovakvoj vrsti analize dođe do faze kada zaposleni sami učestvuju u kompletnom procesu i pomažu u definisanju kontra mera.

 

Primenom WCM metodologije, naša organizacija raste. Da bi sve funkcionisalo besprekorno, najvažnija je međusektorska saradnja i otvoren pristup. Controlling ima vodeću ulogu u primeni metodologije, jer se na osnovu analiza troškova i gubitaka usmerava delovanje ostalih sektora, a zadatak HR-a je da podrži kompletu organizaciju, i to kroz razvoj zaposlenih do njihovih punih potencijala.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #12. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku. 

Autor

Silvia  Tomić


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina