FINANSIJSKI ŠAH-MAT – YEGHISHE AVAGYAN (FINANSIJSKI DIREKTOR), COCA-COLA HBC SRBIJA I CRNA GORA

FINANSIJSKI ŠAH-MAT – YEGHISHE AVAGYAN (FINANSIJSKI DIREKTOR), COCA-COLA HBC SRBIJA I CRNA GORA

Untitled

Untitled

U duhu pozitivne energije, Yeghishe Avagyan već godinama putuje svetom zajedno sa Coca-Colom, a veštine potrebne za bavljenje finansijama održava u dobroj formi igranjem šaha.

POSAO

Coca-Cola je prisutna u našim životima od malih nogu. Kako biste Vi opisali samu kompaniju Coca-Cola HBC kao insajder?

Od prvog dana kada sam počeo da radim u kompaniji Coca-Cola HBC pa do danas, imam istu asocijaciju: sistem. Sistem koji funkcioniše besprekorno u svim svojim aspektima. Sistem koji zna šta su prioriteti, sistem koji je fokusiran na uspeh i sistem koji na prvom mestu čine fascinantni ljudi. Danas, nakon iskustava na više tržišta, i dalje sam pod istim utiskom – CocaCola HBC Grupu čine ljudi koji nikada ne staju i ne zadovoljavaju se postojećim. Svima nam je jedno zajedničko – da sve što radimo stalno inoviramo i unapređujemo. Za nas je inovacija merilo uspeha i to je ono što nas čini tako ujedinjenima. Coca-Cola HBC jedan je od lidera u korporativnoj društvenoj odgovornosti. Da li možete da nam navedete nekoliko primera vašeg odgovornog poslovanja? Coca-Cola HBC je treću godinu zaredom proglašena liderom u sektoru pića prema Dau Džouns indeksima održivosti i to je velika potvrda onoga što radimo za dobrobit okruženja i zajednica u kojima poslujemo. Koliko smo strateški opredeljeni da svoje poslovanje učinimo odgovornim, najbolje svedoči naš novi cilj da ćemo dva odsto svoje dobiti pre oporezivanja ulagati u razvoj zajednice. To su izuzetno velika sredstva, a ukoliko je potrebno da istaknem neku aktivnost, svakako je to donacija sportske opreme školama koje su bile poplavljene. Kao Coca-Cola sistem donirali smo opremu vrednu million dolara i nakon poplava smo proveli više od 6.000 sati volontirajući, pomažući Crvenom krstu Srbije. Ovo iskustvo je na mene ostavilo izuzetan utisak i verujem da je pravi primer partnerstva zajednici.

Vi ste finansijski direktor kompanije koja je širom sveta poznata po čuvenom piću. Kako se Coca-Cola uklapa u Vaš životni stil?

Coca-Cola je dinamičan brend koji iznova osvaja potrošače i tako već 127 godina. Ona uvek donosi nešto novo i zahteva od svih nas da dajemo sve od sebe. Imajući to na umu, mislim da je upravo ta dinamičnost ono što je nama u kompaniji zajednički imenilac. Dodatno, mogao bih reći da su moja životna energija, volja za učenjem i znatiželja bili odlučujući da se dobro uklopim u Coca-Cola porodicu.

Tokom karijere imali ste priliku da radite u Jermeniji, Makedoniji, Ukrajini, a sada ste u Srbiji. Kada povučete paralelu i uporedite te poslovne kulture, šta su sličnosti, a šta razlike?

Da budem iskren, ima mnogo sličnosti između svih tih zemalja, uglavnom zato što sam bio deo istog sistema – Coca-Cole HBC. Naša kompanija posluje u 28 zemalja širom sveta, od Irske na zapadu do obale Rusije na Tihom okeanu na istoku, i od Arktičkog kruga na severu do tropskih predela Nigerije na jugu. U svakoj od tih zemalja trudimo se da poslujemo na isti način. S druge strane, svaka zemlja ima svoje specifičnosti. Te lokalne specifičnosti povezane su sa makroekonomskom situacijom, kupovnom moći, ponašanjem potrošača, kao i politikom i primenom lokalnih zakona. Sve to utiče na tržište na kom poslujete. Na primer, u bivšem Sovjetskom savezu i dalje imamo sivu ekonomiju koja nelojalnoj konkurenciji dozvoljava da igra po sopstvenim pravilima. Sa sličnim izazovima se suočavamo u Srbiji, ali mi kao kompanija trudimo se da na svakom tržištu ponudimo svoja iskustva i znanje u rešavanju određenih prepreka. Na primer u Srbiji, u okviru NALED-a, dajemo značajan doprinos vladi u borbi protiv sive ekonomije.

U današnje vreme finansije su ključan faktor uspeha svake kompanije. Uskladiti mogućnosti i očekivanja ponekad je dosta izazovno. Kako uspevate da odgovorite zahtevima tržišta i da u skladu sa tim planirate svoje poslovne ciljeve?

Bilo bi idealno uskladiti mogućnosti i očekivanja, ali u životu to često nije tako. Naš model poslovanja je u srži svega što radimo. On defini- še aktivnosti u kojima učestvujemo, odnose od kojih zavisimo i ono što želimo da postignemo da bismo stvorili kratkoročnu, srednjoročnu i controlling sasvim lično 116 decembar 2016. dugoročnu vrednost za sve svoje interesne grupe. Naš pristup i strategija se uveliko oslanjaju na samo tržište. Izbor strategije zavisi od toga koja su očekivanja tržišta od nas. Kad govorim o tržištu mislim na potrošače, s obzirom na to da u Srbiji prodajemo svoje proizvode u više od 37. 000 prodavnica. Naša kompanija opslužuje oko 7.900.000 ljudi u Srbiji putem proizvodnje i distribucije jedinstvenog asortimana kvalitetnih brendova, unoseći strast u poslovanje na trži- štu i potvrđujući liderstvo u društveno odgovornom poslovanju. Coca-Cola HBC posluje tako što tržišta geografski grupiše u tri segmenta: tržišta u povoju, tržišta u razvoju i razvijena tržišta. Ovo grupisanje zasniva se na brojnim kriterijumima, uključujući socijalno-ekonomske sličnosti, BDP po glavi stanovnika, potrošnju gaziranih napitaka po glavi stanovnika i stepen razvoja lokalnog tržišta pića. Kao što možete da vidite, sve svoje napore ulažemo u analizu osetljivosti tržišta kako bismo razvili uspešnu poslovnu strategiju. Poznajući očekivanja trži- šta i svoje poslovne prednosti i mane, pronalazimo način da ispunimo ta očekivanja. Zato što, da budemo iskreni, ako mi ne ispunimo očekivanja, naša konkurencija hoće.

Od savremenog finansijskog menadžera zahteva se fleksibilnost u prilagođavanju promenama koje nameće okruženje. Poznavanje kompanije i njene anatomije ključno je za uspešno obavljanje posla. Kako je organizovan Vaš sektor finansija i kako biste opisali svoje saradnike?

Trenutno se ekonomija i okruženje veoma brzo menjaju. Mi kao kompanija moramo podjednako brzo da prilagođavamo svoje napore i aktivnosti. Situacija je ista ili možda još izraženija u finansijskom sektoru. Želimo da poboljšamo finansijski učinak i da efikasno upravljamo troškovima i rizicima. Istovremeno, treba da ponudimo kvalitetnu podršku drugim funkcijama kako bismo ostvarili poslovne ciljeve i donosili odluke u skladu sa lokalnim zakonodavstvom. Kada govorimo o našem sektoru finansija, on je organizovan na klasičan način, ali ja smatram da je snaga našeg tima u tome što su pravi ljudi na pravim mestima i što postoji odgovarajuća struktura za potrebe naše organizacije. Kao što sam već rekao, mislim da svoj uspeh dugujemo energiji i želji da budemo još efikasniji i najbolji što možemo.

Upravljanje finansijama nije lak zadatak. Mnogo faktora utiče na donošenje odluka, a to je posebno izraženo u Srbiji. Koji su najveći rizici, odnosno šanse koje sada vidite za svoje poslovanje u Srbiji?

U Srbiji treba da razmotrimo ekonomske i tržišne faktore. Možemo da kažemo da ova zemlja ima ekonomiju u porastu, ali i zahtevno i nepredvidivo tržište. Bolji životni standard bi definitivno imao pozitivan uticaj na kupovnu moć i to bi za nas kao kompaniju stvorilo uslove za održiv razvoj poslovanja. S druge strane, kao što sam pomenuo, ovo tržište nije u potpunosti predvidivo. Prošle godine smo uložili ogromne napore u smanjenje ulaznih troškova i borbu sa promenljivim deviznim kursom. Zato uvek treba da budemo na oprezu i da upravljamo svim rizicima, kao i da koristimo prilike koje se ukazuju na tržištu.

 

CONTROLLING

Vašu karijeru obeležio je rad u controllingu i dobro ste upoznati sa poslom controllera. Iz pozicije finansijskog direktora, šta sve očekujete od dobrog controllera?

Imajući na umu trenutna očekivanja tržišta, uloga controllera nije samo da sledi politiku i procedure, poštovanje zakona, već da obezbedi bolje funkcioniranje organizacije. Od ključnog je značaja da se razume kompanija, ne samo u oblasti finansija, već i da se sarađuje sa drugim sektorima i da se pomogne njihovim potrebama. Finansijski controller mora da analizira kapacitete okruženja i tržišta i da podrži liderski tim kompanije u donošenju najboljih mogućih odluka koje će da obezbede održiv rast kompanije. Takođe je veoma važno, a možda nedovoljno često pominjano, da dobar controller kao lider treba da zna kako da inspiriše i dalje da razvija tim. Tim koji dobro funkcioniše mora da bude ogledalo dobrog lidera.


Untitled

Sektori finansija i controllinga u CocaCola HBC su izuzetno razvijeni. Kako izgleda sektor controllinga? Gde se sve u kompaniji nalaze controlleri?

Naš sektor finansija u Coca-Cola HBC je organizovan tako da podržava poslovanje i podstiče pokretače rasta. U tom smislu, imamo komercijalnog finansijskog menadžera koji sarađuje sa kolegama u komercijalnom sektoru, finansijskog menadžera za sistem snabdevanja i finansijskog controllera za podršku drugim sektorima, uključujući finansijsku organizaciju.

Pozicija finansijskog direktora podrazumeva mnogo finansijskog izveštavanja. Dnevno se susrećete sa izveštajima na osnovu kojih planirate dalje poslovne korake. Šta, po Vašem mišljenju, treba da sadr- ži jedan izveštaj za menadžera?

Ako govorimo o redovnim finansijskim izveštajima, oni ne mogu da se posmatraju odvojeno od drugih izveštaja. Da, iz tog izveštaja možete da vidite koliko je uspešno kompanija poslovala u prethodnoj godini. Ali, za ovo dinamično tržište koje se brzo menja, potrebno nam je nešto jednostavno ali precizno. Veoma mi se sviđaju posebno pravljeni izveštaji. Kao prvo, treba da znate koja vrsta informacija je ključna za vašu kompaniju, zatim treba da naglasite glavne ciljeve i pokazatelje poslovanja, a takođe izveštaj treba i da vas upozori kada neki rezultati nisu očekivani.

Posao controllera se neprekidno menja (Big Data, green controlling, social media controlling…). Kakve su Vaše procene, čime će se controller baviti za deset godina?

Paralelno sa promenom načina zivota, menja se i naš biznis. Kao što i na ličnom planu sve rešavamo brzo, okruženi ekranima i novim tehnologijama, tako i u biznisu vidimo promene iz dana u dan. Nije jednostavno predvideti kako ćemo da radimo za deset godina, jer ni pre jedne decenije neke stvari nisam mogao da pretpostavim, ali svakako smatram da će se sve odvijati mnogo brže, uključujući donošenje odluka uz mnogo više tehnologije sa daljinskom kontrolom, uz najsavremenije tehnološke alate.

Za controllere kažu da su hard core excelaši. Hajde da zamislimo da na trenutak ne postoji Excel, kao što je bilo pre trideset godina. Koje bi alate preporučili controllerima, osim Excela?

Naša kompanija je veoma orijentisana na SAP program. Ovaj softver nam omogućava fleksibilan prenos informacija između timova, regija, sistema. U ovom trenutku naš sektor, kao i menadžer za razvoj prodaje, može da proverava finansijsku situaciju kupaca – uz sve relevantne finansijske podatke, do nivoa pojedinačne fakture – na mobilnim uređajima. Veoma je važno da uvek imate dostupne sve podatke za ključne funkcije/ljude u kompaniji.

 

PRIVATNO

Zbog prirode svog posla, često morate da menjate mesto boravka. Kako uspevate da uskladite porodične i poslovne obaveze?

Uopšteno govoreći, život ljudi koji se često sele iz zemlje u zemlju je veoma specifičan. Svako novo zaduženje možete da posmatrate kao novu avanturu, ali svako od njih vam donosi brojne promene. Naročito ako se selite sa porodicom, jer sve promene utiču i na članove vaše porodice. Imam mnogo sreće što me supruga podržava u mojim profesionalnim odlukama. Veoma sam posvećen svom poslu tokom nedelje, tako da vodim računa da vikende provodim sa porodicom. Supruga i ja sa decom često putujemo tokom vikenda i istražujemo zemlju u kojoj smo, kao i obližnja mesta.

Ljubitelj ste šaha. Šah je strateška igra koja zahteva mnogo koncentracije. U kojoj meri Vam je šah pomogao u vezi sa strateškim planiranjem i donošenjem poslovnih odluka?

Bobi Fišer je jednom rekao: Ne verujem u psihologiju, verujem u dobre poteze! Ovo je od velike pomoći u biznisu, ali i u svakodnevnom životu. Bio sam profesionalni šahista do polaska na fakultet, ali čak i danas ta strateška igra ima posebno mesto u mom srcu. Mislim da šah ima uticaj na svaku odluku koju donesem. Pomagao mi je da shvatim i analiziram situaciju, postavim ,,pobedničku’’ strategiju, razmotrim sve moguće poteze i postupke sa drugog aspekta, sledim svoj plan i da brzo prihvatam promene. Planiraj svoju strategiju uzimajući u obzir sve pretnje i fokusiraj se na to, to je moj moto.

Vaša pozicija u kompaniji Coca–Cola HBC podrazumeva mnogo radnih sati. Sigurno ste našli vremena da upoznate Srbiju. Koja mesta su na Vas ostavila poseban utisak?

Posetio sam sa porodicom nekoliko mesta, mogao bih reći da nam je to porodični hobi. Do sada smo bili u Novom Sadu, na Fruškoj gori, Zlatiboru, Tari, Drvengradu, Paliću… Da budem sasvim iskren, najveći utisak do sada na mene je ostavio Novi Sad. Volim energiju tog grada i gostoljubivost njegovih stanovnika.

Dobar menadžer kreira dobru poslovnu klimu i utiče na druge. Kojim vrednostima učite svoju decu i na šta ste posebno ponosni?

Ako govorimo o profesionalnoj strani, ponosan sam na to što sam deo kompanije koja živi iste vrednosti koje i ja lično živim. Vrednosti nas čine različitim i motivišu, inspirišu i pomažu nam da ostvarimo svoje ciljeve. Lično, najviše sam ponosan na svoju porodicu, suprugu, ćerku i sina. Svakog dana se trudim da ih naučim da poštuju najviše moralne principe, da budu po- šteni i ljubazni, da poštuju različitost, dobrobit, kulturološke razlike… da budu fokusirani na stalno učenje! Stalno radim sa njima i verujem da će postati pravi građani sveta.

Coca–Cola je prepoznatljiva po svojim reklamnim kampanjama i sloganom: „Praznici nam stižu!“ Šta biste poželeli našim čitaocima za Novu godinu?

Novogodišnji praznici su za mene period godine kada provodimo dragocene trenutke sa porodicom i dragim ljudima. Uvek se trudim da ih učinim posebno opuštajućim i veselim, a ove godine ću se lično potruditi da se zahvalim ljudima koji Božić čine sjajnim. Voleo bih da poru- čim čitaocima da ovaj period slavlja i darivanja posvete dragim ljudima koji imaju veliku ulogu u njihovim životima.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #10. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku.

Autor

Yeghishe  Avagyan


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina