Edukacija 4.0 – Tri veštine koje će biti potrebne za poslove budućnosti

Edukacija 4.0 – Tri veštine koje će biti potrebne za poslove budućnosti

3

Edukacija 4.0 zamišlja obrazovanje kao inkluzivno, životno iskustvo koje ima odgovornost za izgradnju veština kod učenika, sa nastavnicima i mentorima koji su fasilitatori i koji ih podržavaju.

Evo tri ključne veštine koje bi trebalo da igraju glavnu ulogu u ličnom nastavnom planu svakog učenika:

Rešavanje problema

Rešavanje problema je na vrhu ili blizu vrha obaveznih veština svakog univerziteta i  kompanija, ali šta to zapravo znači?

Učenici koji su kompetentni u rešavanju problema pristupaju problemima sa radoznalošću, spremni da prihvate izazov koji je pred njima. Radeći samostalno ili sa drugima, učenici proučavaju  situaciju i postavljaju pitanja kako bi identifikovali osnovni uzrok problema, zajedno osmišljavaju moguća rešenja kada je uzrok otkriven, eksperimentišu i testiraju rešenja u malom obimu, pregledaju rezultate tih testova, podešavaju razmeru najboljeg rešenja i nastavljaju da prate rešenja kako bi bili sigurni da se problem zaista rešava. Usput, učenici grade i oslanjaju se na gradivne blokove rešavanja problem: kreativnost, analizu podataka, istrajnost i kritičko mišljenje.

 

Saradnja

U suštini, saradnja se odnosi na dobar rad sa drugima, ponekad kao vođa tima, ponekad kao član tima. Učenici koji sarađuju su uticajni i na njih utiču dobri podaci i efektivno ubeđivanje, spremni su da promene mišljenje kada se suoče sa dokazima koji su u suprotnosti sa njihovim početnim uverenjima. Efikasni saradnici grade odnose sa svim tipovima ličnosti, stilovima rada, delujući brzo kako bi snizili napetost i rešili konflikte unutra bilo kog tima. I oni su sagovornici sa poštovanjem, bilo da komuniciraju lično, kamerom, putem zvuka, kada pišu u bilo kom obliku (od mikroporuka niskog konteksta do dugih izveštaja) ili aktivno slušaju.

Pre pet godina, Pearson Education, britanski izdavački gigant u oblasti obrazovanja, sarađivao je sa Partnerstvom za učenje 21. veka, kako bi pregledao najznačajnije nalaze u podučavanju učenika kako da sarađuju. Izveštaj preporučuje ugradnju tri elementa saradnje u svakodnevne aktivnosti u učionici: međuljudsku komunikaciju, rešavanje konflikata i upravljanje zadacima. „Na primer“, navodi se u izveštaju, „ako zadatak jednostavno zahteva od grupa da generišu mnogo ideja, ali ne i da daju prioritet tim opcijama ili da naprave bilo kakav izbor, biće malo potrebe da učenici koordiniraju svoje ideje i doprinose. Slično tome, ako zadatak zahteva konsenzus, ali se svi u grupi već slažu oko najboljeg pravca akcije, onda nema prilike da učenici vežbaju svoje veštine rešavanja sukoba.“ Određeni nivo trenja mora biti ugrađen u okruženje za učenje da bi se razvile i praktikovale veštine saradnje.

Da bi se dizajnirala učionica za zajedničko učenje, u izveštaju se preporučuje orgnizovanje učenika u bezbroj različitih grupa, za različite zadatke i projekte, rotiranje uloga među učenicima kako bi se osiiguralo da svi učenici iskuse niz odgovornosti i međuljudskih situacija i podučavanje učenika kako da se ponašaju, vršnjačke evaluacije koje nude iskrene, konstruktivne povratne informacije. Nije iznenađujuće što izveštaj takođe potvrđuje da studenti sa jakim veštinama saradnje imaju bolje izglede za zapošljavanje i napredovanje od onih bez njih.

 

Prilagodljivost

Sposobnost stalnog prilagođavanja novonastalim situacijma i stvarnosti dugo je potcenjena, jer je „prilagodljivost“ teško definisati. Veštine prilagodljivosti se kreću od određene udobnosti sa neizvesnošću, iznenadnim promenama i nepoznatim okolnostima do sposobnosti donošenja efikasnih odluka i razvijanja inovatiivnih rešenja pod pritiskom. Mladi koji su prilagodljivi bez problema prelaze sa praćenja na vođstvo i nazad. Pozdravljaju prilike da nauče nove teme, savladaju nove veštine i testiraju se.

Australijski istraživački tim, predvođen Endrujom Dž. Martinom, proučava odgovore učenika na neizvesnost, novine i promene u poslednjoj deceniji, napominjući da učenje prilagođavanja zahteva kognitivna, bihejvioralna  i afektivna prilagođavanja koja uključuju razvoj otpornosti, uzgona i samoregulaciju. Jedan pristup prilagodljivosti podučavanja je kreiranje samoregulisanog procesa sa učenicima, u kojem učenici samoprocenjuju svoju stručnost u određenoj oblasti, uspostavljaju ciljeve učenja, rade na izgradnji iskustva i veština, identifikuju modifikacije koje su potreben da bi nastavili sa poboljšanjima itd. Vremenom, prilagođavanje i modifikovanje veština i ponašanja kao rezultat evaluacije i povratnih informacija omogućava ovaj prilagodljiv način razmišljanja kod mladih ljudi.

 

Pojava Edukacija 4.0 nudi jedinstevnu priliku za nadogradnju naših obrazovnih sistema kako bismo osigurali da efikasno pripremamo dve milijarde mladih ljudi u svetu za Četvrtu idnustrijsku revoluciju, istovremeno smanjujući nejednakost u obrazovnim sistemima i kapitalizujući obećanje obrazovne tehnologije. Usmeravajući individualnu izgradnju veština i učenja u učionici oko rešavanja problema, saradnje i prilagodljivosti, Edukacija 4.0 nudi madim ljudima najveću moguću priliku da uspeju u globalnoj ekonomiji.

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina