- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Državne kompanije najveći „kapitalci“! (kompanije sa najvećim kapitalom u 2013. godini)

 

U nastavku je pregled kompanija koje su imale najveći kapital u 2013. godini u Srbiji.

 

EPS ima najveću knjigovodstvenu vrednost kapitala od skoro 7 milijardi EUR.

 

MCB TOP 300

MCB TOP 300

Svi podaci dobijeni su iz publikacije TOP 300 za 2013. godinu koju je objavio NIN (www.nin.rs). NIN je dobio podatke od Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs) , odnosno završnih računa kompanija. Podaci se odnose na 2013. godinu