- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Dobar lider mora biti dobar čovek!

Mnogo je tekstova napisano o menadžerima i o menadžmentu. Stilovi upravljanja, fokus na razvoj ljudi, autoritet u vođenju timova … Međutim:

 MCB- posao

 

 

Pitanja je mnogo i odgovori su različiti. Međutim, sve dobre lidere odlikuje jedna osobina, koja je prosto neophodna kako bi se jedan menadžer snašao u trenutku u kome živimo:

“Dobar lider je dobar čovek”

Kao što ste primetili nisam izjednačio reč lider i menadžer. Lider, kao osoba koja vodi, inspiriše i gradi jednu dozu poverenja u svom timu može lako biti menadžer. Ali, sa druge strane, menadžer, čovek okrenut isključivo brojkama, strogo prateći pravila biznisa, a ne razumevajući ljudske emocije, emocije zaposlenih, ne mora nužno biti dobar lider.

U zavisnosti od toga koliko je posvećen svom timu, lider sa njim gradi neku vrstu odnosa. Ti odnosi mogu biti različiti, definisani su u raznoraznim udžbenicima i priručnicima o savremenom menadžemntu. Kroz te odnose, naročito kad “nešto ne ide”, lider staje ispred tima, i štiti ga “svojim telom”, tj. svojim autoritetom.

 MCB-lider

Hoće li to uraditi neki menadžer? Ne, on će kroz brojke i head count probati da reši nastali problem. Uglavnom je to slaba prodaja, pad revenua ili sl. Pravi lider ne veruje u headcount. On veruje u headcount. Retko kada se može čuti da je jedan lider spreman da žrtvuje čak i svoje postojanje u kompaniji zarad svog tima. Na to ne može ostati ravnodušan ni jedan pretpostavljeni. O timu da i ne govorimo. Tim će mu višestruko vratiti svojim poverenjem, motivacijom i punim angažovanjem na poslu. I, ko je tu na dobitku? Naravno, lider jer je upravo iskusio čari, kako ja volim da kažem 3D menadžmenta. 3D menadžment je građenje kvalitetnih veza i odnosa na 3 nivoa u svom okruženju:

Ovaj tekst zaista ne želim da vezujem za bilo koju zemlju kao ni za bilo koju kompaniju. Ovo je jednostavno moj stav i moje viđenje menadžmenta. Mnogo je tekstova i knjiga napisano i o tome koliko stilova menadžera postoje. Postoje razne podele, ali ni one nisu unificirane i opšte prihvaćene. Ono čega treba da se drži svaki sadašnji lider ali i onaj ko to tek želi da postane je jednostavna, ali jako precizna i istinita premisa:

“Dobar lider mora biti dobar čovek!