Da li uspešne direktore prati sreća?

Da li uspešne direktore prati sreća?

matti keloharju

Kada pitate bilo kog izvršnog direktora čija kompanija po­sluje dobra šta je tajna njego­vog uspeha, većina će reći da je to zahvaljujući napornom radu, jakoj strategiji i dobrom kadru. Me­đutim, kada smo pitali Larsa Sorensena iz “Novo Nordiska“, kojije u samom vrhu li­ste uspešnih direktora po izboru Harvard biznis revije, on je jednostavno rekao da jedan od najvažnijih faktora sreca.

k

lars-rebien-soerensen

Lars Soersen, izvršni direktor kompanije “Novo Nordisk”

hn

Dakle, koliko god ovakav odgovor de­lovao zanimljivo, postavlja se pitanje ko­liko je zapravo tačan. Veliki broj dokumenata i istraživanja pomogao nam je da dođemo do zaključka u kakvoj su vezi iskustvo, sposobnost i sreća. Prvo, ne postoji nijedan egzaktni način da se na osnovu veština utvrdi ko­liko će neki menadžer zapravo uspešno voditi kompaniju, a drugi pokazatelj je da sreća zapravo igra veliku ulogu.

Procene toga koliko je za uspeh kom­panije značajna uloga izvršnog direkto­ra prilično variraju, ali prema poslednjim studijama kreću se u rasponu od dva do 22 odsto. Ovo nam pokazuje da izvršni direktori nisu glavni pokretači uspeha kompanije. Grana, tj. delatnost kompanije često ima mnogo veći uticaj, što i dalje ostavlja otvo­reno pitanje šta je zapravo odlučujući fak­tor za uspeh jedne kompanije.

f

adams-renee

Rene Adams, Univerzitet Novi Juzni Vels

f

Treba pažljivo proučiti sve studije koje su rađene na ovu temu kako bismo vas ubedili da lične sposobnosti menadžera nisu jedini razlog njihovog uspeha. Istraživanje koje su sproveli Rene Adams sa Univerziteta Novi Juzni Vels i Meti Keloharju iz Harvard biznis škole pomaže nam da procenimo ulogu licnih spo­sobnosti u uspehu izvršnih direktora.

hb

matti keloharju

Meti Keloharju, Harvard biznis škola

n

Ovi istrazivači su koristili podatke iz švedske vojske kako bi uporedili ko je od muškaraca ove zemlje kasnije postao iz­vršni direktor, a ko nije. U periodu od 1970. do 1996. služenje vojske je u Šved­skoj bilo obavezno, a vlada je pokušala da izmeri sposobnosti mladića koji su služi­li vojsku koristeći niz kognitivnih testo­va i intervjua. Istraživači su koristili ove podatke kako bi ih uporedili sa kasnijom službom bivših vojnika, kao i sa zaradom koju danas ostvaruju. Njihovi rezultati su pokazali ono što bi se i moglo očekivati: direktori su, u prose­ku, pametniji od većine ljudi. Srednji nivo direktora u Švedskoj postigao je 17% u te­stovima kognitivnih sposobnosti izmere­nih na osnovu četiri testa datih u vojsci: rezonovanje, verbalno razumevanje, pro­storne sposobnosti i razumevanje tehni­ke.

Rezultati testova direktora većih firmi su bolji nego direktora manjih ili porodič­nih kompanija. Ipak, ti rezultati nisu viši nego kod, na primer, lekara, advokata ili inženjera. Sve ukupno, ovo istraživanje pokažu­ je da izvršni direktori jesu posebno talen­tovani za neke oblasti ali nemaju nikakve posebne sposobnosti u odnosu na neke druge visokokvalifikovane profesije. Šta jos obeležava karijeru uspešnog direktora? Ne možemo zaboraviti Sorensonovu izjavu da je sreća najveći faktor. U još jednom istraživanju koje je sprovedeno nad 3.000 direktora ispostavilo se da je u peri­odu od 1993. do 2009. vecina njih koja je dobila otkaz podbacila u svom poslu iz ra­zloga na koje nikako nije mogla da utiče.

n

otkaz1

n

Postoji studija koja je pratila kako se direktori snalaze u kompanijama koje su pretrpele velike finansijske turbulecije: ukoliko jedna kompanija lose posluje to­kom četiri godine za vreme jednog direk­tora, a nakon promene počne da posluje bolje – jasno je da je to isključivo zasluga izvršnog direktora. Ali to nije nužno dokaz da direktori imaju posebne sposobnosti. Kada direktor preuzme rukovodeću poziciju on mora da bira između dve strategije, jedne koja vodi ka uspehu i druge koja vodi ka neuspehu, ali niko ne zna koja je strategija koja.

Namerno smo naveli ovaj pojednostav­ljen primer kako bismo pokazali da se sva­ki direktor suočava sa velikom neizvesno­šću prilikom izbora strategije. Upravo na ovom primeru će se najviše pokazati da je faktor sreće često presudan. Ipak, zaklju­čiti da je sreća jedino na šta se direktori oslanjaju ne bi bilo pošteno.
I šta na kraju možemo da zaključimo? Najjednostavnije je zaključiti da su iz­vršni direktori jedna posebna kategorija, ali da ih to ne izdvaja od drugih profesio­nalaca. I nisu glavni razlog zbog kojeg će njihove kompanije uspeti ili propasti. A posebno ne objašnjava zašto su ove pozi­cije tako dobra plaćene.

Izvor: Nacionalna Poslovna Revija (članak iz novina)

Autor

Gost 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (344)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje