Nagrađivanje zaposlenih! Podsticaj ili greška?

Nagrađivanje zaposlenih! Podsticaj ili greška?

Razmatra-se-povlacenje-novcanice-od-500-evra-iz-opticaja

Posledice posebnog potsticaja složenosti poslova biće duži radni procesi, veća verovatnća greške, što će zahtevati ponavljanje postupka, zatim teže otkrivanje uzroka greške i njihovo teže uklanjanje. Sve to povećaće troškove.

f

nagrađivanje

f

Među  ostalim  razmišljanjima  u  kojem smeru ići s reformama pojavilo se i ono da se u javnoj upravi ujednače plate za jednaku složenost posla. Ova ideja – iako se za sada usmerava samo na javnu upravu – zaslužuje pomnu analizu očekivanih učinaka za poslo­davce ne samo iz proračunskoga područja nego i iz pro­fitnoga. Šta se priželjkuje, a šta se može realno očeki­vati od nagrađivanja prema složenosti posla?

j

pristup_nagradjivanju

k

Pre svega, treba razmotriti koja je svrha nagrađivanja, zašto zaposlene plaćamo onako kako ih plaćamo. Ba­nalno? Odavno poznato? U rukovodstvima mnogih or­ganizacija na to najčešće kažu: “Pa moramo tako. Tu su Zakon o radu, kolektivni ugovori, ugovori o radu, svi nas oni obvezuju …” Naravno da su u tom smislu zakonske i ugovorne odredbe jasne ,ali to ipak nije potpun odgovor. Naime, osim razmišljanja o obvezama postoji i raz­mišljanje 0 učincima koje plaćanjem želimo dostići.

x

Tri pristupa

a

Tradicionalno razmišljanje bavi se platom samo kao troškom. Prvo i jedino pitanje koje se postavlja jest: Koliki su nam troškovi plata? Dokle da idemo sa takvim troškovima? Sledeća nivo razmatra komercijalni aspekt plate. Naime, za novac utrošen na platu pojedinca očekuje se zaposleni sa kompetenci­jama potrebnim kompanijama. Ili, drugim rečima, koliko na tržištu rada košta kompetencija koju trebamo?

h

nagradjivanje zaposlenih

h

Treća vrsta razmišljanja smatra se najvišim nivoom jer prvo pitanje postavlja ovako: Kako da odredimo onaj radni učinak (individualni, odnosno timski) čiji ćemo premašaj posebno nagraditi? To se u suvremenoj praksi naziva još strateškim razmisljanjem o platama i nagra­đivanju zato što upućuje na to da poslodavac i sistemom plata i nagrađivanja želi postići određene ciljeve. Kako plata može pridoneti nekom cilju koji nije samo zado­voljenje zakonskih i ugovornih obaveza?

s

Čovek i plata

h

covek i plata

h

Čovek je racionalno biće. Iskustvo pokazuje da će zaposleni tačno uočiti i prepoznati šta poslodavac u njegovom radu prati i nagrađuje. Kad to uoči, nastojaće pokazati koliko god može više od onoga sto se nagrađuje kako bi što više zaradio. Ono sto nagrađu­jemo, to ćemo od zaposlenih i dobiti. Vredi i suprotno: što kod zaposlenih zanemarujemo ili ignorišemo, to od njega nećemo ni dobiti. Kako, dakle, plata može pridoneti ostvarenju nekoga kompanijskog cilja? Budući da je sigurno i neupitno da ćemo dobiti to što pratimo i nagrađujemo te ako imamo dovoljno novca koji smo spremni izdvojiti za plaćanje i nagrađivanje, šta je tu još upitno? Pogledajmo prvo šta pracenjem i nagrađivanjem želimo dobiti: što veću količinu proizvedenoga u jedinici vremena? Što viši kvalitet proizvedenog? Zašto ne i smanjenje troskova proizvodnje kako bismo mogli ići s nižom cenom proizvoda (ili usluge) i tako povećali konkurentnost? Sada će doći primedba: “Dobro, neka to bude za profitne organizacije, ali kakve veze ima konkurentnost proizvoda (ili usluge) za organizaciju javne uprave?”

x

Srodno ili različito?

f

srodno ili razlicito

f

Javna uprava nije u konkurentnoj utakmici, nije ugrožena drugom organiza­cijom koja bi joj mogla preuzeti deo poslovnoga kolača. Mada možda je uprava u drugoj vrsti utakmice? Na primer, u utakmici (koja se tako ne zove) za deo kolača pro­računskih sredstava koji je ionako ograničen i neprestano pod pritiskom? Ili je u utakmici možda sama dr­žava koja će kvalitetom svoje uprave olakšati postupak koji mora proći ulagač te ga tako i privući? Nije daleko misao da je u tom smislu država u konkurentnoj uta­kmici s drugim državama u borbi za ulagača kako bi taj došao ovamo, a ne negde drugde? Ono što su kod profitne organizacije delotvorni, brzi i kvalitetni poslovni procesi, tome kod države odgovaraju delotvorni, brzi i kvalitetni upravni procesi. Ono što profitnoj organi­zaciji omogućava privlačenje kupca u konkurentskoj utakmici s drugim učesnicima u branši, državi će omogućiti uspešnost u privlačenju ulagača. Sve više opažamo da su strateške težnje državne uprave srodne onima profitnih organizacija (ili bi takve morale biti).

s

Šta je poželjno

s

Teže li organizacije, bilo profitne bilo upravne, zaista složenosti svojih poslovnih odnosno upravnih procesa? Ako da, nemaju prepreke da ih i ostvare. Počnete li nagrađivati složenost nekog procesa, sigurno ćete ga i dobiti. Ali stvar neće stati na tome, u organiza­ciji ćete pokrenuti nezaustavljivo i neprekidno poveća­vanje složenosti posla. Vašim suradnicima neće manjkati kreativnosti da zakomplikuju svoje poslove – što više složenosti, veća plata.

Šta bi vam doneo složeniji posao? Posledica će biti više: dulži proces; veća verovatnoća greške , zbog čega i potrebe za ponavljanjem postupka; veći zahtevi za kompetencije osoba koje rade u procesu , u skladu s tim duže vreme potrebno da se nadomesti osoba koja ce napu­stiti svoje radno mesto u procesu; teže otkrivanje uzroka greške, zbog čega i njihovo teže uklanjanje. Sve to po­vecaće vam troškove procesa. Svaka od navedenih posledica povećanja složenosti posla delovala bi razorno na uspešnost vaše organizacije .

Savet: poslovne i upravne procese nemojte komplikovati.

Drugim rečima, složenost poslova nemojte nagrađivati. Upravo suprotno: pokrenite njihova pojednostavljenje i ubrzavanje. Nagrađujte inovacije i racionalizaciju. Re­zultate nećete postići preko noći. Ostvarićete ih sporo, ali osim povećavanja uspešnosti potaknćete poboljša­vanje organizacione kulture prema neprekidnom povećavanju uspešnosti. Ni vašim saradnicima neće manjkati kreativnosti da pojednostavne i ubrzaju svoje poslove.

Izvor: Lider (maj, 2016.)

Autor

Gost 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina