Da li je digitalna transformacija rizik? – Bojan Radoš

Da li je digitalna transformacija rizik? – Bojan Radoš

 

IMG_20150821_134128 BR KOR

Posmatrajući vremenski horizont u poslednjih dvanaest meseci, moramo da uvažimo činjenicu da je isti inspirisan brojnim političkim i ekonomskim dešavanjima. Ono što im je zajedničko, to je da se pojavljuju pre svega kao eksterni faktori koji utiču na poslovni ambijent i poslovanje kompanija. Dovoljno je da se nabroje samo ona najznačajnija dešavanja koja imaju efekat na sve regione:

 • Bregzit
 • rat u Siriji
 • migrantska kriza
 • pad cene sirove nafte
 • zabrinutost oko Kine kao globalnog lidera ekonomskog razvoja i njene monetarne politike i inflacije
 • sve veća prisutnost rizika terorizma i potreba da se sloboda rezerviše terminom sigurnost
 • jačanje kompleksnosti regulative i nadzora primene iste
 • vrlo prisutan i značajan trend razvoja inovacija u digitalnoj sferi poslovanja, odnosno razvoja poslovanja i tržišta u virtuelnom okruženju.

Uvažavajući ciljeve poslovne politike koji treba da se dostignu, ključne zainteresovane strane (Interne ključne strane su Upravni odbor, Nadzorni odbor/Odbor za reviziju, Izvršni odbor) za poslovanje kompanije svoju pažnju svakako moraju da usmere na transparentnost sistema upravljanja rizicima kroz njegovu sposobnost da pravovremeno identifikuje rizike, kao i brzinu reakcije. Važno je da se naglasi da nije smisao samo u tome da se identifikuje rizik sam po sebi, već i njegov uticaj na strategiju poslovanja. Globalan trend ukazuje na sve veću prisutnost strepnje među rukovodstvom kompanija od kontinuiranog povećavanja uticaja rizika. Ovaj pravac dešavanja pred rukovodstva kompanija postavlja jasan zadatk da one moraju da dizajnirati ne samo sistem upravljanja rizicima, već i model koji ima kapacitet da identifikuje, ocenjuje i daje preporuke uzimajući u obzir rizike koji imaju najveći uticaj na ključne komponente strategije poslovanja.

Standardizacija u domenu upravljanja rizicima ostavlja prostor da kompanije samostalno kreiraju model upravljanja rizicima, pre svega u domenu načina merenja rizika. Prisutna je kritika na račun sistema ISO 31000-Upravljanje rizicima, jer u ovom segmentu preporučuje da kompanije samostalno pristupe pronalaze rešenja. Ne postoji univerzalan šablon, nego su rešenja dizajnirana na individualnoj osnovi. Međutim, pravac razmišljanja nije svrsishodan samo u formi identifikacije i uopštenog razmatranja, već i proizvod spremnosti rukovodstva organizacije da svoje poslovno odlučivanje prilagođava indikatorima rizika apetita koji su postavljeni prema ciljevima poslovne politike. Svako odstupanje ili odbijanje povećava rizik odlučivanja.

Ono što izaziva pažnju jeste prisustvo svesti o rizicima poslovanja (risk awarness) na globalnom nivou, ali kada se govori o reakcijama na rizike, one su suprotne očekivanjima. Nivo ulaganja u fazi smanjivanja troškova poslovanja kao reakcija održivosti očekivanog finansijskog rezultata potvrđuje trend da je na istom nivou u poslednja dvadeset četiri meseca, ili čak na nižem nivou svoje primene. Čini se kao da ne postoji interes da se dodatno ulaže u sistem upravljanja rizicima, odnosno da je isti preusmeren u intuitivni osećaj upravljanja rizicima. Zaključak je krajnje paradoksalan, ali može da indikuje sveukupnost smanjivanja troškova u okruženju, gde je prisutan porast rizika u poslovnom okruženju ili jednostavno da je rukovodstvo zadovoljno onim što trenutno ima. Za kompanije koje posluju na našem tržištu ovo je otvoreno pitanje, jer upravljanje rizicima i zakonske odrednice nisu razvijene u toj meri da predstavljanju dovoljan okvir za primenu. Izuzetak je finansijski sektor, ali njegovo regulatorno okruženje je definisano na ovu temu i prisutan je isti trend kao i na globalnom nivou.

Da li se kompanije ovim bave i u kojoj meri, na koji način to rade i primenjuju, to je u značajnoj meri proizvod uspostavljene profesionalne prakse i svesnosti rukovodstva da ga uključe u svoj razvoj interne organizacije. Kada govorimo o vrstama rizika i uticajima, trend ukazuje na to da su operativni rizici u glavnom fokusu u poslednja dvadeset četiri meseca. U Top 10 najznačajnijih ova vrsta učestvuje sa očekivanih 50%. U preostalih 50% procenata,  2/3 se odnose na strateški rizik, dok preostali deo predstavlja rizik makroekonomskog okruženja.

Posmatrano na nivou konkretnih dešavanja koja su eksternog tipa, pitanje održivosti tržišnih uslova stabilnim je svakako prioritet kako za domaća, tako i za medjunarodna tržišta. U korak sa ovim idu i pitanja regulative, njene izmene i dopune, kao i usložnjavanje konkretnih uslova privređivanja. Postavlja se pitanje koliko usložnjavanje regulatornog okvira suštinski doprinosi razvoju tržišta i koliko u operativnom poslovanju administrativni sadržaj može da utiče na smanjenje efektivnosti poslovnih procesa u samim kompanijama.

Takođe, prisutan je trend koji može da bude zaista interesantan kompanijama koje posluju na domaćem tržištu, a to je rizik brzorastućih inovacija u oblasti novih informacionih tehnologija i sposobnost praćenja takvih inovacija kako bi se implementirale kao sastavni deo redovnih poslovnih aktivnosti. Izuzetno je prisutan i trend digitalne transformacije biznisa i preusmeravanje celokupnog poslovanja u virtuelnom prostoru. Jedan segment rizika jeste uspostavljanje digitalne transformacije i faze u kojoj se sam biznis nalazi, ali i afirmacija digitalnih transformacija kao dalje podrške tendencijama koje su inspirisane zahtevima korisnika usluga. S druge strane, dimenzija troškova takvih sistema predstavlja rizik procena održivosti biznisa u tradicionalnim okvirima shvatanja biznisa. Na tu kariku oslanja se rizik virtuelnog okruženja i mogućnosti da nepredviđeni događaji, hakerski napadi, mogu značajno da utiču na core biznis. Takođe, informaciona bezbednost podataka je na udaru, pa se pažnja kompanija usmerava i ka ovom području. Pitanje koje se nama postavlja, jeste: „Da li smo spremni za takav  biznis i njegov trend?“

Autor

Bojan  Radoš


1 Komentar

 1. Dobronamerni :
  12.12.2018 u 17:29|Permalink

  Dragi urednici, moderatori, autori…. ako zelite kvalitet molim vas da obratite paznju na uskladjenost sadrzaja i naslova.

  Ovo je klasican primer gde ili je ‘promasen’ naslov, ili je autor ‘promasio’ temu.
  U svakom slucaju, u tekstu autor govori od globalnih dogadjaja (rat u Siriji, cena sirove nafte…) , svesti o riziku, vrstama rizika…. a nigde nista vezano za sam naslov/temu, tj. u poslednjem pasosu je samo terminoloski pomenuta tema.

  Sve u svemu, neko ko je zainteresovan da procita nesto na temu DA LI JE DIGITALNA TRANSFORMACIJA RIZIK, ovakak clanak sigurno nece doprineti, a MCB gubi reputaciju koju dugo gradi.

  P.S. Ovo sve sto sam napisao je krajnje dobronamerno u cilju poboljsanja kvaliteta.

Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (463)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina