Crni labudovi budućnosti

Crni labudovi budućnosti

povezani na mozak

Tko želi biti prvi i predvoditi u zahtjevnom poslovnom 21. stoleću, mora predvidjeti mogućnosti i zapreke koje donosi budućnost. Usredotočenost na kratko­ročne ciljeve može biti pogubno za dugoročno po­stojanje tvrtke, zaradu i uspješno poslovanje. Nepredviđene promjene na tržistu ometaju rad tvrtke, pa ključno za preživ­ljavanje postaje otkrivanje nadolazećih novosti i trendova teh­nologija je ta koja najviše određuje buduće poslovanje stoga što utječe na poslovne modele, proizvode, usluge, dobavljače te otvaranje novih tržista na koja će se proširiti djelatnost. Ona mijenja društvo i gospodarstvo uvođenjem u svakodnevni život umjetne inteligencije, elektroničkim poslovanjem  ili podat­kovnim rudarenjem kojim se dobiva znanje iz hrpe podataka. Budućnost je već tu i potrebno je utvrditi moguće načine dalj­njeg razvoja, a već neko vrijeme pojedina područja prepoznata su i određena kao odlučujuća. Primjerice, starenje stanovništva u prvi plan stavlja brigu za starije osobe u njihovu domu, us­luge za umirovljenike, zdravlje i wellness programe.

Spojeni na mozak

s

povezani na mozak

s

Ocjenjuje se da će u svijetu do 2020. Kronične bolesti prouzročiti gotovo 75 posto smrtnih slučajeva. Stoga će se mnogo ulagati u sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, ne samo u ozdravljenje. Aplikacijama za osobnu analizu stanja zdravlja, savjetima o pravilnoj prehrani i spravicama za vježbanje pokušat će se preduhitriti zdravstvene teskoće. Tu su i male brze tvrtke koje stvaraju nove načine poslovanja kako bi riješile društvena i gospodarska pitanja, a iza tih kretanja ne stoji neka orga­nizacija već ih vodi skupina ili čak šira zajednica. Novi smjer na­zvan je ‘weconomy’ ili hrvatski ‘mikonomija’ i uključuje sedam trendova: kružno i biogospodarstvo, ekonomije suradnje i dije­ljenja te funkcionalne i 3D ekonomije koje su umrežene inter­netom stvari. A internet stvari je već ovdje i do 2020. godine više će od 30 milijardi uređaja njime biti povezano. Obuhvatit će ob­razovanje, politiku, medije, zdravstvo, trgovinu i slobodno vri­jeme te će biti spojen na sve, čak i ljudski mozak kako bi se brzo i tocno rasčlanjivali podaci.

Tvrtke će se nadalje morati više usmjeriti na dobrobiti zajed­nice jer će i o tome ovisiti poslovanje i ugled poduzeća. Takve tvrtke koje se uz ostvarenje zarade brinu o okolišu i društvu na­zvane su b-tvrtkama. One ne obećavaju dioničarima da će se vo­diti samo njihovom dobrobiti, već boljitkom zaposlenika, ku­paca, dobavljača i zajednice. Uz mlade tvrtke sve više se osvje­šćuju i one velike obraćajuci pažnju više na svijet oko sebe. S vremenom će mozda i one umjesto trčanja za zaradom na prvo mjesto staviti dobrobit društva.

d

ICT

d

Velike promjene doživljava i oglašavanje, a one će se i nastaviti. Oglašavanje više ne može biti usredotočeno jednosmjerno prema kupcu, već uključuje potrošača i njegova stajališta. Naime, postojanje društvenih mreža na kojima korisnici usluga mogu javno iska­zati svoje mišljenje stubokom mijenja stanje u oglašavanju. Mišljenje kupca je bitno i ono se mora poštovati kako bi se opstalo na tržištu. Loše usluge i proizvodi bit će brzo prokazani među povezanim potro­šacima na društvenim mrežama. Njihove ocjene oblikuju poslovanje tvrtki, jer one sada moraju osluškivati što kupci žele i uvažavati pri­jedloge kako ne bi naštetili brendu već povećali ugled.

d

Industrija za kućne ljubimce

f

briga za zivotinje

f

Ni kućni ljubimci u buduć­nosti neće biti zaboravljeni. Uslugu šetanja pasa, pekarnica za četve­ronošce i čuvanja mačaka zamijenit će iznimna briga o njima. Lju­bimci će uživati u toplicama za životinje, prirodnoj hrani ili tehnološki poboljšanoj odjeći, koja će zapravo biti više namijenjena vlasni­cima za pokazivanje. Nova rješenja podići će industriju za ljubimce na mnogo višu razinu privlačeći kreativnosću i inovacijama, a briga za njihovo zdravlje bit će poput one za ljude.

d

hotel za zivotinje

d
Tehnologija će i dalje dovoditi do poboljsavanja medicine, proizvodnje ili prijevoza te će na cijeni biti biolozi, kemičari, matematičari i tehni­čari. Biotehnologija, biomedicina, nanotehnologija i robotika područja su na kojima će se graditi budućnost. Istraživanje, pak, tržista pomaže tvrtkama da prikupe podatke o korisnicima, suparnicima, pa i tvrtkama koje provode istraživanja. Iz prikupljenih podatka izvlačit će bit kako bi se dobile vrijedne smjernice za daljnje poslovanje.

d

Stariji poduzetnici najuspješniji

Kako globalno zagrija­vanje utječe na poslovanje diljem svijeta, na mjestima žarišta neće biti trgovina zato što neće biti opskrbe, što će raseliti stanovnistvo i ugasiti tvrtke. Prema nekim procjenama vremenske nepogode dosegnut će go­dišnju ekonomsku cijenu od 150 milijardi dolara u deset godina, što je više nego dvostruko više od današnjih troškova. S tih područja najprije će otići velike tvrtke koje oko sebe vežu niz malih, države neće moći davati potpore i to će najviše utjecati na propast malih i srednjih poduzeće. Izračunato je da na 30 posto malih poduzeća utječu prirodne katastrofe, a one koje su prouzročili ljudi na 10 posto. Upravo će planiranje pore­mećaja u prirodi biti važan činilac postojanja tvrtki u novom stoljeću. Nadalje, vrlo je zanimljivo da u Sjedinjenim Američkim državama oni od 55. do 64. godine života najuspješnije pokreću nove poslove, čak 28 posto više od prosjeka.

d

stariji preduzetnik

d

U američkom malom i srednjem poduzetništvu događa se veliki preokret tako da uz starije osobe, umjesto sredovječnih obrazovanih bijelaca, ‘kolo vode’ i žene, useljenici te mladi. Također, više od 70 posto tvrtki od njih 27 milijuna u americi ima samo jednoga za­poslenog dostižući godišnju prodaju od 887 milijardi dolara. ‘Sam svoj majstor’, ‘one man show’ ili ‘jedan, ali vrijedan’ pristup može donijeti mnoge uštede s obzirom na to da se posao može voditi iz kućnog ureda, a za određene djelatnosti može se koristiti uslugama drugih izdvajanjem posla. Takvi poslovi privlačni su mnogim zaposlenicima u tvrtkama, pa se odlučuju na taj korak ostavljajući sigumo radno mjesto i mirovinu. Očekuje se stoga da će mnogi nadareni zaposlenici napustiti velike tvrtke i otisnuti se sami u poslovne vode.

d

Poduzetničko predviđanje

Starenje stanovništva pri tome neće utjecati samo na usmjeravanje poslovanje prema starijim osobama, već će ono uz manje mlade radne snage stvoriti nove potrebe za zapošljava­njem. Starenjem je pogođen cijeli svijet i neće se samo tako moći privući mlade zaposlenike iz neke druge zemlje. Kako se to neće zaustaviti, već će ubuduće teskoća biti jos veća, lovit će se nadarene mlade snage, bo­riti za ostanak postojćeih zaposlenika.

d

briga za starije

d
Tvrtke će se morati što vise usmjeriti na pronalaženje inovativnosti, jer je upravo najveća prednost nad konkurencijom stvaranje i izvršenje novih poslovnih ideja. Trebalo bi se zato shvatiti da je inovacija postupak ovisan o sustavu, a ne jedna nadarena osoba o kojoj će sve ovisiti. Nije riječ dakle o velikim tehnološkim zamislima već malim uspješnim pro­bojima koji se mogu pojaviti bilo gdje – od osmišljavanja nove ponude do poboljšanja poslovanja. Budućnost stoga pripada malim tvrtkama koje mogu pretvoriti inovacije u zaradu. Neizbježno stoga osnažuje po­duzetničko predviđanje kojem pomaže automatizirano duboko učenje – sustavi koji mogu oponašati i nadmašiti ljudsko učenje, već spomenuto skupljanje podatka i njihova pravilno iščitavanje te računalstvo u oblaku sa slobodnim pristupom podacima i znanju. Kognitivno računalstvo i umjetna inteligencija pomoći će u donošenju odluka, a primjena znan­stvenih podataka u razumijevanju poslovnih algoritama.

Izvor: Lider (poseban prilog)

Autor

Gost 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (393)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina