CRM, šta to beše?

CRM, šta to beše?

CRM, ŠTA TO BEŠE?

 

Svi mi koji smo imali sreću da odrastamo početkom ’80tih godina prošlog veka sećamo se fenomenalnog stripa „Alan Ford“ koji opisuje avanture tajne grupe TNT, družine skupljene „s konca i konopca“, spremne da rizikuje život prilikom hvatanja opasnih kriminalaca za malu (ili nikakvu) platu. Jedan od glavnih junaka, vođa grupe TNT, poznatiji kao „Broj 1“, povremeno bi ušao u raspravu sa nekim na položaju… I kad god druga strana nije želela da mu izađe u susret on bi izvadio malu crnu knjižicu u kojoj se nalaze neke kompromitujuće informacije; suočavanjem druge strane sa sopstvenim „prljavim vešom“ brzo bi promenio ishod pregovora u svoju korist. Još tada, pre nego što sam znao da postoji nešto što se zove CRM, pomislio sam kako bi bilo sjajno da svako do nas ima svoju „malu crnu knjižicu“ u kojoj hronološki zapisuje važne događaje. Danas znam da je ovako nešto neophodno, ne kao delo pojedinca, već kultura ponašanja koja treba da preovladava u preduzeću.

 

unnamed (1)

 

CRM je pojam koji označava skraćenicu engleskih reči Customer Relationship Management (Upravljanje odnosima sa klijentima). Klijenti ne moraju obavezno da budu kupci. To mogu da budu i: potencijalni kupci, dobavljači, zaposleni, kao i sva ostala (pravna ili fizička) lica koja su na neki način od značaja za organizaciju.

Upravljanje odnosima sa klijentima – CRM, čini niz evidencija koje imaju za cilj da nam pruže važne informacije u vezi: marketinga, prodaje, usluga, ugovora, servisnih akcija, servisnih timova, raspoloživih resursa za pružanje usluga… Koje će se evidencije voditi zavisi od prirode posla svake organizacije, kao i od toga da li je njeno poslovanje usmereno ka fizičkim (Business to Customers – B2C) ili pravnim licima (Business to Business – B2B). Takođe, važan deo CRM-a čine pravila i procedure koje imaju za cilj da utvrde ko treba i kojim redosledom da obavlja propisane aktivnosti.

Važno je da se naglasi da CRM predstavlja koncept poslovanja a ne softver. Odnosno, preduzeće može da ima odličan CRM softver a da ga ne koristi, ili da koristi samo deo njegovih mogućnosti; isto tako, pomenute evidencije može da vrši i u MS Excel-u i uz dobru organizaciju i posvećenost prodajnog tima može da uspešno primeni CRM koncept u poslovanju. Ipak, kada preduzeće poraste, kada poraste broj i složenost poslovnih aktivnosti, kvalitetan CRM softver postaje potreba a ne luksuz. Šta sve čini dobar CRM?

 

forex-crm-confisio-fx

 

Srce svakog CRM rešenja predstavlja evidencija partnera, kontakata i korisnika ovog rešenja. Partneri su pravna ili fizička lica kojima nudimo neki proizvod ili uslugu, kontakti su uvek fizička lica koja su povezana sa partnerom, a korisnici su zaposleni kojima su dodeljene odgovarajuće CRM aktivnosti. Nije obavezno, ali zgodno je kada ovi podaci korenspondiraju istovrsnim podacima u poslovnom softveru preduzeća. Evidencija partnera bi trebalo da obuhvati: tip, naziv partnera, podatke o adresama, brojevima telefona, vlasnicima i ostale identifikacione podatke. Evidencija kontakata treba da sadrži ime: i prezime, obrazovanje, funkciju kontakta, njegovu ulogu, uticaj, stav i što više ličnih podataka koji nam mogu pomoći u prodajnom procesu. Lični podaci i zabeleške o kontaktima su važan činilac, jer što više znamo o klijentu bolje ćemo moći da prepoznamo njegovu potrebu, a samim tim mu i ponudimo željeni proizvod ili uslugu. Naravno ovde se radi o internim evidencijama i lica ne bi trebalo suočavati sa informacijama koje imate o njima, jer će veoma brzo da zaključe da ste baš vi onaj koji gleda dvogledom u njihov prozor ili ih zove telefonom i diše u slušalicu. Ups…

Marketing aktivnosti imaju za cilj da obezbede što veći broj potencijalnih kupaca. Mogu se obavljati samostalno (telefonski pozivi, ankete, intervijui), a mogu biti deo i veće grupe aktivnosti koje se grupišu u marketing kampanje.

 

surco_crm (1)

 

Potencijalni kupci (eng. Leads) su ona fizička ili pravna lica koja mogu biti zaintetesovana za naše proizvode i/ili usluge. To ne znači da jesu, već znači da to mogu biti. Nakon jednog ili više kontakata (telefonom, e-mailom, direktnim putem), ukoliko pokažu željeno interesovanje, oni postaju kvalifikovani kupci (eng. Prospects). Za kvalifikovane kupce formira se prodajna šansa (eng. Opportunity), koja ima za cilj da omogući evidenciju koji proizvode i/ili usluge nudimo kvalifikovanom kupcu.

Prodajne aktivnosti se prate kroz levak prodaje (eng. Sales Funnel). Ovo je zgodan način za praćenje prodajnih šansi, od inicijalnog kvalifikovanja kupaca (kada je prodajni proces na samom početku), preko različitih prodajnih aktivnosti (sastanci, prezentacije, demonstracije), do momenta ugovaranja, koji predstavlja poželjan kraj prodajnog procesa za svaku prodajnu šansu (prodajna šansa može da se zatvori i otkazivanjem ili gubitkom, što takođe treba da se evidentira). Evidentiranjem svih obavljenih aktivnosti, u zavisnosti njihove vrste i uspešnosti, povećava se (ili smanjuje) verovatnoća ostvarivanja prodajne šanse. Što je veća verovatnoća, to je prodajna šansa „bliže izlazu iz levka“, odnosno bliži smo potpisivanju ugovora. Na ovaj način lakše se prati rad ljudi angažovanih u procesu prodaje, kao i koliko novca prodaja može da generiše u određenom periodu (verovatnoća x vrednost prodajne šanse).

 

unnamed

 

Nakon potpisivanja ugovora, kvalifikovani kupac postaje klijent. On se dalje prati kroz postprodajne aktivnosti, kada mu nudimo usluge održavanja, servisiranja ili druge usluge proistekle iz ugovora, ili nastavljamo komunikaciju prema planiranoj dinamici kako bi smo pratili njegovo zadovoljstvo. Takođe, postojećem klijentu možemo ponuditi novi proizvod/uslugu, i tada se formira nova prodajna šansa koja se takođe prati kroz levak prodaje, kao kada je reč o novom kupcu. Ipak, po pravilu, ako je reč o zadovoljnom kupcu, proces prodaje je ovom prilikom daleko kraći.

Koncept poslovanja o kome je bilo reč u prethodnom izlaganju ima najviše smisla kada se radi o kompleksnoj prodaji, odnosno kada prodajemo proizvode ili ugovaramo usluge velike vrednosti. Kada je reč o prodaji krajnjim kupcima, CRM proces je dosta jednostavniji i svodi se na evidentiranje ličnih preferenci kupca i komunikaciju u cilju povećanja zadovoljstva i/ili prodaju novog proizvoda ili usluge.

 

??????????????????????????????????

 

Da li ste se prepoznali? Da li već imate „malu crnu knjižicu“? Većina nas koji o(p)stajemo na tržištu već koristimo CRM koncept u svakodnevnom poslovanju. Ali, kao što sam naglasio na početku teksta, važno je da svi, ili bar što veći broj ljudi koristi CRM. Na taj način dobija se sinergetski efekat koji u mnogome doprinosi boljem praćenju prodaje. Osim toga, svaki prodavac evidentira svoje aktivnosti u „zajedničkoj  knjižici“. Ako on ode iz firme ostaje trag šta je radio u prethodnom periodu, sa kim je to radio, koliko uspešno… Samim tim, njegov posao može da preuzme i neko drugi i lako nastavi kontinuitet poslovanja.

Bojan Šćepanović, rođen 27.09.1971. godine. Vaga u horoskopu! Znači: voli i ceni lepe predmete, umetnička dela! Znači: možemo da mu prodamo Sezana! A da li je to baš stvarno tako? Nedostatak CRM koncepta je da ume da nas navede da donosimo subjektivne zaključke, a samim tim (često) i pogrešne. Takođe, CRM može i da prikrije neefektivnost pojedinih aktera prodaje. Kao što žena ne može da bude „polu-trudna“ (ili je trudna, ili nije), tako ni prodajna šansa ne može da bude polu-ostvarena. Čak i kada je verovatnoća ostvarenja prodajne šanse veća od 90% mogu da se dese neke nepredviđene okolnosti koje će odložiti ili potpuno onemogućiti prodaju. A visoke verovatnoće su ono što neefektivni prodavci često koriste kao alibi. Samo na određeno vreme (ako koristite CRM).

Priča o CRM-u bi mogla da se nastavi do u nedogled. Za kraj, istakao bih da je za ostvarivanje prodajnih rezultata potreban skup različitih veština; CRM je samo alat koji olakšava poslovanje, ne i nešto što može zameniti dobrog marketara, prodavca, konsultanta…

 

Alan-Ford-i-grupa-TNT-na-okupu

Autor

Slavko  Vujnovic

Head of Marketing

IIB d.o.o.


1 Komentar

 1. Mara :
  23.01.2015 u 12:47|Permalink

  super text

Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (352)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje