- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

“Controlling je ključna podrška u vođenju kompanije” intervju sa Marijanom Kričkom, Menadžerom finansijske analize Nelt grupa

 

Marijana Krička, financial analysis manager, Nelt grupa

Marijana Krička, financial analysis manager, Nelt grupa

Prvu poslovnu šansu ukazala joj je domaća kompanija Nelt, u kojoj je, pred kraj svojih studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, počela da radi kao Asistent finansijske analize. Važan trenutak u njenoj šestogodišnjoj poslovnoj karijeri bilo je uvođenje SAP-a u ovu kompaniju, kada je dobila priliku da učestvuje u tom procesu kao član tima za implementaciju. Tokom trajanja projekta Marijana Krička postala je tim lider CO modula.

Nakon uspešne implementacije SAP-a vraća se u finansijski sektor, na poziciju Supervizora finansijske analize, a uskoro će obeležiti godinu dana na poziciji Menadžera finansijske analize Nelt Grupe.

Od kada se Vi lično bavite controllingom?
Praktično od početka svoje karijere, dakle, šest godina.

Kako je organizovan sektor controllinga u Neltu?
Nelt Grupa broji deset kompanija i posluje u sedam zemalja. Controling je skoro u potpunosti centralizovan i Neoplanta AD je jedina kompanija u okviru Grupe, koja zbog specifičnosti posla ima izdvojen controlling. Sve ostale kompanije se prate, izveštavaju i analiziraju iz centrale u Beogradu.

Zašto i kada ste ga formirali?
Sektor postoji dugo. Kreiran je još dok je kompanija bila u ranoj fazi razvoja, 1999. godine. Iako tada controlling kod nas i nije bio preterano razvijen, vodeći ljudi Nelta prepoznali su potrebu za adekvatnom podrškom u donošenju finansijskih odluka, pomoću kojih se kompanija pozicionirala na tržištu.

Koliko ljudi imate u timu?
Zajedno sa mnom, tim trenutno broji srećnih trinaest zaposlenih.

Koji od deset IGC procesa primenjujete u controllingu?
1. Strateško planiranje
2. Operativno planiranje i budžetiranje
3. Obračun troškova
4. Reporting (izveštavanje)
5. Forecasting (prognoza)
6. Controlling projekata i investicija
7. Upravljanje rizicima
8. Controlling funkcija (R&D, HR, prodaja, nabavka…)
9. Podrška menadžmentu
10. Unapređenje organizacije, procesa, instrumenata i sistema

Najveći značaj dajemo reportingu (izveštavanju), forecastingu, obračunu troškova, kao i operativnom planiranju i budžetiranju. Najveći fokus nam je na redovnom i pravovremenom izveštavanju. Naravno, treba izdvojiti i podršku menadžmentu, unapređenje organizacije i procesa, kao i upravljanje rizicima. Imajući u vidu opseg posla i podršku koju dajemo kompaniji kao sektor, mogu da kažem da koristimo sve procese u manjoj ili većoj meri.

Koliko je izazovan posao menadžera controllinga i šta su prednosti a šta mane?
Potrebno je dobro poznavanje svih procesa u kompaniji, ne gubeći iz vida široku sliku našeg ukupnog biznisa, a koji se sastoji iz distribucije robe široke potrošnje i farmaceutskih proizvoda, pružanja logističkih usluga i trade marketinga. Diversifikovanost i raširenost naših biznisa često dovode do situacija da imate manje vremena nego što vam je potrebno, da uglavnom morate brzo da reagujete i da “branite cifre” koje se ne dopadaju svima baš uvek. Ukoliko ovo ne shvatite kao izazov, onda je controlling stresan i naporan posao. Međutim, controlling smatram dinamičnim poslom, sa prilikom za specifičan razvoj karaktera i stručnosti.

Šta je za Vas controlling?
Preuzimajući rizik da možda suviše jednostavno definišem, rekla bih da je controlling ključna podrška pri donošenju najvažnijih odluka u vođenju kompanije.

Šta je po Vama najvažniji zadatak controllera?
Krajnji proizvod koji dajemo, tačnije informacija koju dajemo, jer ona mora da bude precizna, koncizna i sumarna. Sa druge strane, rad na izradi izveštaja mora da bude detaljan i sveobuhvatan.

Kakve kompetencije su potrebne dobrom controlleru?
U pitanju je set kompetenci. Osim tehničkog i teorijskog znanja, izdvojila bih analitičnost, tačnije uočavanje odnosa, uzročno posledičnih veza između finansijskih pokazatelja i njihovo tumačenje. Samostalnost, svest o posledicama rezultata posla koji obavlja, proaktivnost ali i spremnost za prihvatanje novih zadataka, posvećenost poslu, istraživanje mogućih rešenja problema kroz praksu i literaturu.

Kako biste u jednoj reči opisali controllera?
Spreman.

Koliko Vam controlleri pomažu u donošenju odluka?
Kao menadžer controllinga izrazila bih se precizno i koncizno u brojkama – 84,6%.

U kojim situacijama je menadžer ujedno i controller?
Svaka menadžerska pozicija nosi sa sobom odgovornost i rizike. Iz toga proizilazi potreba za većom analitičnošću. Teško mi je da nabrojim situacije kada menadžer nije i controller.

Šta mislite o controlleru kao biznis partneru?
Controller je osoba koja pre svega treba da ima dovoljno teorijskog i praktičnog znanja, ali i volje i energije da fleksibilno prilazi raznim izazovima. Zahtevan je zadatak, u smislu “pokrivanja” svih procesa na konstantnom i, za biznis, zadovoljavajućem nivou. Iz ugla korisnika usluga – a to je menadžment, i u manjoj meri drugi sektori kompanije, jednostavan i dobar koncept.

Kako vidite razvoj controllinga u Srbiji?
Situacija u našoj zemlji nije na zavidnom nivou, zato vidim dosta prostora za razvoj controllinga. Mislim da je prvi korak u tom smislu razmena iskustava, znanja i veština koje kompanije na domaćem tržištu već poseduju. Na primer, ovaj časopis je fantastičan način za upoznavanje i razmenu dobre prakse. Sa druge strane, imamo sve više novih, praktičnih alata i iskustava sa razvijenih tržišta, čija primena može da donese boljitak controllingu u našoj zemlji.

 

Autor teksta je Marijana Krička, Financial Analysis Manager, Nelt Grupa

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 03.