“Controlling je ključna podrška u vođenju kompanije” intervju sa Marijanom Kričkom, Menadžerom finansijske analize Nelt grupa

“Controlling je ključna podrška u vođenju kompanije” intervju sa Marijanom Kričkom, Menadžerom finansijske analize Nelt grupa

MG_6939

 

Marijana Krička, financial analysis manager, Nelt grupa

Marijana Krička, financial analysis manager, Nelt grupa

Prvu poslovnu šansu ukazala joj je domaća kompanija Nelt, u kojoj je, pred kraj svojih studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, počela da radi kao Asistent finansijske analize. Važan trenutak u njenoj šestogodišnjoj poslovnoj karijeri bilo je uvođenje SAP-a u ovu kompaniju, kada je dobila priliku da učestvuje u tom procesu kao član tima za implementaciju. Tokom trajanja projekta Marijana Krička postala je tim lider CO modula.

Nakon uspešne implementacije SAP-a vraća se u finansijski sektor, na poziciju Supervizora finansijske analize, a uskoro će obeležiti godinu dana na poziciji Menadžera finansijske analize Nelt Grupe.

Od kada se Vi lično bavite controllingom?
Praktično od početka svoje karijere, dakle, šest godina.

Kako je organizovan sektor controllinga u Neltu?
Nelt Grupa broji deset kompanija i posluje u sedam zemalja. Controling je skoro u potpunosti centralizovan i Neoplanta AD je jedina kompanija u okviru Grupe, koja zbog specifičnosti posla ima izdvojen controlling. Sve ostale kompanije se prate, izveštavaju i analiziraju iz centrale u Beogradu.

Zašto i kada ste ga formirali?
Sektor postoji dugo. Kreiran je još dok je kompanija bila u ranoj fazi razvoja, 1999. godine. Iako tada controlling kod nas i nije bio preterano razvijen, vodeći ljudi Nelta prepoznali su potrebu za adekvatnom podrškom u donošenju finansijskih odluka, pomoću kojih se kompanija pozicionirala na tržištu.

Koliko ljudi imate u timu?
Zajedno sa mnom, tim trenutno broji srećnih trinaest zaposlenih.

Koji od deset IGC procesa primenjujete u controllingu?
1. Strateško planiranje
2. Operativno planiranje i budžetiranje
3. Obračun troškova
4. Reporting (izveštavanje)
5. Forecasting (prognoza)
6. Controlling projekata i investicija
7. Upravljanje rizicima
8. Controlling funkcija (R&D, HR, prodaja, nabavka…)
9. Podrška menadžmentu
10. Unapređenje organizacije, procesa, instrumenata i sistema

Najveći značaj dajemo reportingu (izveštavanju), forecastingu, obračunu troškova, kao i operativnom planiranju i budžetiranju. Najveći fokus nam je na redovnom i pravovremenom izveštavanju. Naravno, treba izdvojiti i podršku menadžmentu, unapređenje organizacije i procesa, kao i upravljanje rizicima. Imajući u vidu opseg posla i podršku koju dajemo kompaniji kao sektor, mogu da kažem da koristimo sve procese u manjoj ili većoj meri.

Koliko je izazovan posao menadžera controllinga i šta su prednosti a šta mane?
Potrebno je dobro poznavanje svih procesa u kompaniji, ne gubeći iz vida široku sliku našeg ukupnog biznisa, a koji se sastoji iz distribucije robe široke potrošnje i farmaceutskih proizvoda, pružanja logističkih usluga i trade marketinga. Diversifikovanost i raširenost naših biznisa često dovode do situacija da imate manje vremena nego što vam je potrebno, da uglavnom morate brzo da reagujete i da “branite cifre” koje se ne dopadaju svima baš uvek. Ukoliko ovo ne shvatite kao izazov, onda je controlling stresan i naporan posao. Međutim, controlling smatram dinamičnim poslom, sa prilikom za specifičan razvoj karaktera i stručnosti.

Šta je za Vas controlling?
Preuzimajući rizik da možda suviše jednostavno definišem, rekla bih da je controlling ključna podrška pri donošenju najvažnijih odluka u vođenju kompanije.

Šta je po Vama najvažniji zadatak controllera?
Krajnji proizvod koji dajemo, tačnije informacija koju dajemo, jer ona mora da bude precizna, koncizna i sumarna. Sa druge strane, rad na izradi izveštaja mora da bude detaljan i sveobuhvatan.

Kakve kompetencije su potrebne dobrom controlleru?
U pitanju je set kompetenci. Osim tehničkog i teorijskog znanja, izdvojila bih analitičnost, tačnije uočavanje odnosa, uzročno posledičnih veza između finansijskih pokazatelja i njihovo tumačenje. Samostalnost, svest o posledicama rezultata posla koji obavlja, proaktivnost ali i spremnost za prihvatanje novih zadataka, posvećenost poslu, istraživanje mogućih rešenja problema kroz praksu i literaturu.

Kako biste u jednoj reči opisali controllera?
Spreman.

Koliko Vam controlleri pomažu u donošenju odluka?
Kao menadžer controllinga izrazila bih se precizno i koncizno u brojkama – 84,6%.

U kojim situacijama je menadžer ujedno i controller?
Svaka menadžerska pozicija nosi sa sobom odgovornost i rizike. Iz toga proizilazi potreba za većom analitičnošću. Teško mi je da nabrojim situacije kada menadžer nije i controller.

Šta mislite o controlleru kao biznis partneru?
Controller je osoba koja pre svega treba da ima dovoljno teorijskog i praktičnog znanja, ali i volje i energije da fleksibilno prilazi raznim izazovima. Zahtevan je zadatak, u smislu “pokrivanja” svih procesa na konstantnom i, za biznis, zadovoljavajućem nivou. Iz ugla korisnika usluga – a to je menadžment, i u manjoj meri drugi sektori kompanije, jednostavan i dobar koncept.

Kako vidite razvoj controllinga u Srbiji?
Situacija u našoj zemlji nije na zavidnom nivou, zato vidim dosta prostora za razvoj controllinga. Mislim da je prvi korak u tom smislu razmena iskustava, znanja i veština koje kompanije na domaćem tržištu već poseduju. Na primer, ovaj časopis je fantastičan način za upoznavanje i razmenu dobre prakse. Sa druge strane, imamo sve više novih, praktičnih alata i iskustava sa razvijenih tržišta, čija primena može da donese boljitak controllingu u našoj zemlji.

 

Autor teksta je Marijana Krička, Financial Analysis Manager, Nelt Grupa

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 03.

Autor

Marijana  Krička

Financial analysis manager

Nelt grupa


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (355)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje