Controlling alati život čine lakšim, Dragan Radosavljević, CFO, Strauss Adriatic

Controlling alati život čine lakšim, Dragan Radosavljević, CFO, Strauss Adriatic

Dragan Radosavljević

Srbi su poznati kao veliki ljubitelji kafe. Koliko prosečan Srbin popije kafa dnevno?

Legenda kaže da je nakon jednog od poraza turske vojske dovitljivi Srbin otkupio celokupne zalihe kafe koje su ostale iza pobeđenih Turaka i otvorio kafanu u elitnom delu Beča. Miris kafe poslužene uz ratluk ili neki kolačić se svidela bečkim damama, a kafa je nakon toga postala najpopularniji napitak u Evropi. Danas, statistika pokazuje da godišnje uvezemo preko 31.000 tona sirove kafe i to najviše iz Brazila, ali i Vijetnama i Indije. Prosečna godišnja potrošnja kafe po stanovniku u Srbiji iznosi 4,5 kilograma, odnosno svaki ljubitelj kafe dnevno popije po 2,7 šoljica. Ovaj interesantan podatak govori da pijemo kafu trinaest puta više od Turaka i još je, po navici, naručujemo kao tursku kafu, misleći na našu tradicionalnu „domaću“ kafu.

Strauss je poznat kao inovativna kompanija. Kako izgleda raditi u tako dinamičnom i inspirativnom okruženju?

Strauss Adriatic je, pre svega, kompanija puna ljudi koji su orijentisani ka inovativnosti i koja svakom zaposlenom pruža idealne uslove i mogućnosti za razvoj u kvalitetnom poslovnom okruženju. U našem dinamičnom timu uvek postoji nastojanje da budemo najbolji i svi sarađujemo kao da smo jedna porodica. Iz tog razloga, odlazak na posao za svakog našeg zaposlenog predstavlja posebno zadovoljstvo.

Vi se nalazite na mestu CFO, a pre toga radili ste kao controller. Koja je sličnost, odnosno razlika, između ova dva radna mesta?

Pozicija controllera omogućava uvid u kompletno finansijsko poslovanje jedne kompanije i traži određeni, specifičan talenat za superviziju kvaliteta računovodstvenih i finansijskih izveštavanja i unapređenje postojećih poslovnih procesa. Poželjno je da CFO takođe ima korene u računovodstvu i finansijskom izveštavanju, a skill set je proširen u smislu razumevanja operacija i međusobnog odnosa finansijskog sistema i operacija. Potom, zahteva poznavanje strukture kapitala, izvora finansiranja i upravljanja tokovima novca i rizika, kao i donošenje adekvatnih odluka koje bi omogućile da pomenuto pretvori u realizaciju i odgovarajuću tržišnu prednost.

Dragan Radosavljević, CFO, Strauss Adriatic

Dragan Radosavljević, CFO, Strauss Adriatic

 

 

CONTROLLING

Strauss je kompanija koja dolazi iz Izraela. Koliko je razvijen controlling u izraelskim kompanijama?

O značaju controlinga u izraelskim kompanijama mogu da sudim samo po Strauss Grupi, jer moja iskustva odatle potiču. Posebna pažnja posvećuje se profesionalnom razvoju controllera, a  praksa je pokazala da se u njima kriju naslednici CFO-a. Naša matična kompanija okuplja sve controllere na godišnjem kongresu u Izraelu u cilju razmene iskustava i stavljanja posebnog akcenta na važnost ove funkcije za kompaniju.

Vi ste nekoliko godina radili kao controller. Kako biste opisali Vašu ulogu kao controllera – inspektor, analitičar, biznis partner ili agent promene?

Značenja svih navedenih termina sadržana su u radnom mestu controllera. Danas je trend da se akcenat stavlja na ulogu biznis partnera, a verujem da će u budućnosti prednjačiti uloga agenta promene. Naravno, pomenute uloge ne mogu dovesti do uspeha bez blagovremene i permanentne provere, analize i poznavanja biznisa u okviru kojeg se vrši controling.

Uloga controllera je, sasvim sigurno, veoma zahtevna i odgovorna, jer se oni nalaze na izvoru svih informacija značajnih za funkcionisanje jedne kompanije. Kompleksnost ove pozicije se posebno ogleda u pravovremenom igranju odgovarajuće uloge.

Controlleri postaju sve više traženo zanimanje. Da li biste preporučili svom detetu da postane controller?

Da, svakako bih preporučio. Ovo zanimanje je moja profesionalna opredeljenost i velika ljubav. Preporuku bih dao iz više razloga, a ne samo zbog trenutne ponude i tražnje na tržištu rada. Naime, na poziciji controllera imate neograničen pristup bazi znanja, otvorene mogućnosti za svakodnevno unapređenje svih znanja i veština a koje se ne tiču samo finansija. Stoga, posao controllera odvija se u jednom interesantnom, dinamičnom i šarolikom okruženju koje je satisfakcija svakom profesionalcu. Dalje zavisi samo od vas, od toga kako ćete upotrebiti ove prednosti i razvijati svoju karijeru.

Strauss je uveo MIS digitalnu platformu. Izuzetno je uzbudljivo gledati kako vaši prodavci trenutno dobijaju podatke na terenu preko tableta. Da li možete da nam opišete MIS platformu?

MIS digitalna poslovna platforma koju smo implementirali u našem poslovnom modelu je složeno i, možemo reći,  kompletno  integrisano informaciono rešenje. Nije ga jednostavno opisati,  ali pokušaću da dam simplificiran i verodostojan opis. Ovu platformu čini nekoliko slojevitih celina, počevši  od postavljanja i optimizacije BPA (Business Process Architecture), drugim rečima od integrisanog procesnog modela, pa preko  MIS ERP (Enterprise Resource Planning) sistema,  kojim su ne samo automatizovani svi transakcioni procesi, nego i više od toga, pa do veoma naprednih korisničkih rešenja sistema poslovne inteligencije. MIS ERP sistem je kičma ove digitalne platforme, produkcioni sistem kojim su uspešno izvršena digitalizacija svih poslovnih procesa naše kompanije, kao što su: nabavka i upravljanje zalihama, upravljanje proizvodnjom, prodaja i ditribucija, zatim upravljanje ljudskim resursima, imovinom, servisima, kao i računovodstvo i finansije.

U našem nastojanju da dosegnemo visok nivo digitalizacije poslovanja koristimo i neka druga izuzetno značajna softverska rešenja, kao što su WMS (Warehouse Management Systems) i SFA (Sales Force Automation), izmeštena rešenja digitalizcije procesa eksterne distribucije i još dosta drugih softvera. U mnoštvu implementiranog softvera valjalo je imati takvu digitalnu platformu koja će oformiti produktivnu i potpuno integrisanu celinu i to smo apsolutno postigli  Enterprise Service Bus slojem, odnosno MIS integracionim rešenjima utemeljenim  na dobro poznatim softverskim platformama i softverima.

MIS digitalna platforma olakšala je donošenje odluka. Šta Vas je podstaklo da je uvedete? Kako je tekao proces implementacije i sa kim ste sarađivali?

Uvođenje MIS digitalne platforme u Strauss Adriatic nastalo je iz potrebe kompanije da ima jasnu i pouzdanu sliku o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Suštinu MIS digitalne platforme predstavlja mnoštvo digitalizovanih kvalitetnih podataka, dobro organizovanih i čuvanih, koji omogućavaju svrsishodne analize na operativnom, taktičkom i strategijskom nivou.

Odgovor na drugi deo Vašeg pitanja  mogao bih da formulišem na sledeći način. Proces izgradnje digitalne poslovne platforme je  tekao fazno.  Prvo je prilagođen i implementiran  MIS ERP sistem,  prema potrebama  Strauss Adriatic.  Potom su implementirana druga specifična softverska rešenja o kojima je bilo reči ranije, a nakon svega toga pažljivo su planirani i izvedeni modeli integracije. U poslednjoj fazi, kada je sve uvedeno “leglo” i stablizovalo se,  došla je na red  implementacija MIS Sistem poslovne inteligencije. Tako smo dobili koherentnu, funkcionalnu  i efikasnu digitalizovanu celinu. Što se tiče saradnje, ona je bila na visokom nivou i odvijala se u plodnom radu zajedničkih timova, koji su rado delili znanje, iskustvo i podjednako težili ka postignuću distalnih ciljeva. Dakle, na implementaciji projekta kontinuirano su sarađivali i danas sarađuju mnogi  eksperti kompanije M&I Systems Co. s jedne strane, i  biznis eksperti naše kompanije, s druge strane.

Promene su najteže za prihvatanje. Kako je Vaš tim prihvatio promenu i uvođenje MIS digitalne platforme?

Prihvatanje promena jeste teško i prirodno je da ljudi pružaju otpor promenama, ali u našem slučaju kod svih zaposlenih je postojala svest da će uvođenje MIS digitalne platforme u Strauss Adriatic doneti komparativnu prednost na tržištu i da će od njenog uvođenja svi imati korist. Osim toga, politika naše kompanje bila je da se svi zaposleni koji su bili aktivno uključeni u implementaciju adekvatno i nagrade za svoje dodatno angažovanje van radnog vremena,  što se pokazalo kao dodatna motivacija za ozbiljan i profesionalan pristup projektu.

Dragan Radosavljević, CFO, Strauss Adriatic

Dragan Radosavljević, CFO, Strauss Adriatic

LIČNO

S obzirom na to da radite u kompaniji Strauss Adriatic, sigurno ste ljubitelj kafe. Koliko kafe dnevno popijete i da li imate neke posebne rituale ispijanja?

Kafu sam zavoleo kad sam počeo da otkrivam sve njene tajne, uzgoj i podneblja iz kojih dolazi,  proizvodnju,  kao i uloženi trud i strast koji su potrebni da bi finalni proizvod pronašao put do pravih potrošača. Za sebe mogu da kažem da sam espresso macchiato tip, te me nekoliko kratkih kafa tokom radnog vremena poprilično okrepi i ulepša mi dan. Za mene su to dragoceni trenuci predaha, dok uživam uz Doncafé Professional espresso. Rituali u pripremi i ispijanju kafe jesu deo njene magije, a moj je da uvek pratim iste korake kada je spremam, sa puno pažnje i ljubavi, jer je samo tada ona prava.

U Strauss Adriatic je priprema i ispijanje kafe sastavni deo korporativne kulture i doprinosi atmosferi u kojoj se svi osećamo kao deo jedne velike porodice. Nema ništa lepšeg nego kad sami u našem kafeu pripremamo ovaj napitak.

Vi ste dugo radili kao controller. Kada pogledate svoj život, da li postoji varijansa između onoga što ste planirali do sada i onoga što ste ostvarili?

Moram priznati da se moji profesionalni planovi trenutno odvijaju upravo u okviru postavljenih ciljeva. Međutim, da ste me pre petnaest godina pitali da li sebe vidim u finansijama, odgovor bi bio negativan. Želim da se vratim na početak rada u Straussu i ponovo skrenem pažnju na svoju kompaniju, koja mi je pružila odličnu platformu za napredovanje i kontinuirano usavršavanje. Zauzvrat, vrednuje se lojalnost, čestitost i želja da zajedno uspemo kao jedinstveni tim.

I na kraju, tradicionalna ili espresso kafa?

Ne postoji tačan odgovor na ovo pitanje. Evo, uzmimo u analizu moj slučaj: kako sam već pomenuo, ja sam opredeljeni espresso tip, međutim, nije mi strano da napravim izlet ka instant ili filter kafi, ili da uživam u šoljici dobre tradicionalne kafe, posebno u kućnoj atmosferi. Na kraju, nije ni važno koja je vrsta kafe u pitanju, važno je samo da svako od nas svim čulima uživa u svakoj šoljici kafe. To je upravo ono što Doncafé donosi brojnim ljubiteljima kafe na našem tržištu.

Autor teksta je Dragan Radosavljević, CFO, Strauss Adriatic.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 06.

Autor

Dragan  Radosavljević


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Najviše komentara Najnoviji komentari
Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (516)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina