Controlleri i IT specijalisti su najbolji prijatelji – Olivera Dostanić (Direktor sektora za Controlling i upravljačko izveštavanje), NIS a.d.

Controlleri i IT specijalisti su najbolji prijatelji – Olivera Dostanić (Direktor sektora za Controlling i upravljačko izveštavanje), NIS a.d.

Untitled-6

NIS temaDSCF3954 (1)

U današnje vreme, kada firme posluju u uslovima ubrzanog tehnološkog razvoja, globalizacije i borbe na visokokonkurentnom tržištu, njihov opstanak  zavisi od efikasnog i mudrog upravljanja poslovanjem u pravcu dostizanja postavljenih ciljeva. Ostvarivanje ciljeva zavisi od kvaliteta poslovnih odluka koje donose menadžeri, a one se oslanjaju na informacije koje im daje upravljačko računovodstvo.

Često može da se čuje da je NIS Grupa jedan od najvećih vertikalno integrisanih sistema u jugoistočnoj Evropi koji se bave istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte i prirodnog gasa, prometom širokog asortimana naftnih i gasnih derivata, kao i realizacijom projekata u oblasti petrohemije i energetike.

To sa aspekta controllinga znači da kompanija ima veliku organizacionu strukturu i da evidencija robno-novčanih tokova nije ni malo jednostavna. Biznis procesi su jasno definisani: proizvode se domaća nafta i prirodni gas koji se otpremaju u rafineriju, gde se zatim mešaju sa uvoznom naftom i drugim sirovinama i prerađuju u cilju dobijanja širokog spektra naftnih derivata. Proizvedeni naftni derivati se zatim preko veleprodajne i maloprodajne mreže plasiraju do krajnjih potrošača kako u zemlji, tako i u državama u regionu: BiH, Bugarskoj i Rumuniji. Teško je pratiti kretanje nafte i naftnih derivata a da ne postoji utvrđena metodologija obračuna cene koštanja. U zavisnosti od potreba izveštavanja i planiranja, razlikujemo sledeće cene koštanja:

 1. Cene koštanja za finansijsko izveštavanje
 2. Cene koštanja za upravljačko izveštavanje
 3. Cene koštanja za planiranje poslovanja

Cene koštanja za finansijsko izveštavanje

Cilj obračuna CK za finansijsko izveštavanje je vrednovanje zaliha iz sopstvene proizvodnje i formiranje konsolidovanih finansijskih izveštaja.

NIS koristi SAP integrisane module: finansije, controlling i logistiku za evidenciju poslovnih transakcija, odnosno praćenje robno-novčanih tokova. Kretanje zaliha bulk materijala u modulu logistika odvija se u realnom vremenu, što znači da je potrebno da svaki poluproizvod i gotov proizvod imaju cenu koštanja po kojoj se knjigovodstveno evidentiraju/vrednuju tokom meseca.

Kada govorimo o procesu obračuna cene koštanja proizvoda i poluproizvoda u NIS-u, važno je spomenuti da se proizvodni procesi prate, kroz controlling, preko proizvodnih mesta troška i proizvodnih naloga. Na proizvodne naloge direktno se unose količine ulaza i izlaza iz proizvodnje, dakle utrošenih sirovina i poluproizvoda i proizvedenih gotovih proizvoda i poluproizvoda. Ostali troškovi koji treba da opterete cenu koštanja proizvoda i koji su definisani „Metodologijom za obračun CK“, knjiže se na proizvodna mesta troška i ciklusima se alociraju na proizvodne naloge. Procenat alokacije pojedinih troškova zavisi od stepena iskorišćenosti kapaciteta.

Proces rafinerijske prerade i proizvodnje veoma je složen, jer se od iste grupe sirovina dobija veoma širok asortiman proizvoda čija cena koštanja treba da bude formirana u skladu sa odgovarajućim troškovima. Poseban izazov za controlling predstavlja pravilno raspoređivanje troškova na jedinicu proizvedenog naftnog derivata. U tu svrhu su definisani pariteti za svaki proizvod, prema kojima se raspoređuju ukupni troškovi.

Ovako izračunata cena koštanja gotovih proizvoda i poluproizvoda predstavlja cenu koštanja (CK_NIS) koja, ponderisana sa cenom proizvoda na početnom stanju zaliha i odmerena sa tržišnom cenom, služi za vrednovanje zaliha i dobijanje konsolidovanog finansijskog rezultata.

Cene koštanja za upravljačko izveštavanje

Potreba menadžmenta je da svaki segment poslovanja ima svoj rezultat koji odražava njegov tržišni položaj, pa zato koristimo intersegmentne ili interne transferne cene.  Po ovim cenama odvija se vrednovanje kretanja zaliha bulk materijala između segmenata poslovanja, odnosno knjiženje internih prihoda/rashoda.

Za vrednovanje zaliha u upravljačkim izveštajima koriste se tzv. cene koštanja sa transfernim dodatkom, koje se izračunavaju tako da obuhvataju, osim troškova za formiranje CK za finansijsko izveštavanje, i ulazne sirovine koje su nabavljene od drugog segmenta NIS-a po transfernoj ceni. Na primer:

 • CK_REF: CK u Rafineriji sa transfernom cenom domaće nafte
 • CK_PRO: CK u Prometu sa transfernom cenom naftnih derivata koji su proizvedeni u Rafineriji
 • CK_PRO_INO: CK u INO zavisnim preduzećima sa transfernom cenom naftnih derivata koji su proizvedeni u Rafineriji i/ili Prometu Srbija.

Metodologija obračuna cene koštanja sa transfernim dodatkom, u smislu obuhvatanja vrsta troškova, u potpunosti odgovara metodologiji obračuna cene koštanja bez transfernog dodatka.

Relativno je jednostavno da se postavi proces kreiranja segmentnih rezultata po transfernim cenama, ali je veoma važno da se kod formiranja upravljačkih izveštaja viših konsolidacionih nivoa isključe interne marže i interkompanijski odnosi. Posebno složen proces predstavlja izbijanje interne marže sadržane u zalihama. Tu internu maržu nazivamo PUP (provision for unrealized profit) i ona predstavlja razliku između kretanja po transfernim cenama i ceni koštanja određenog nivoa konsolidacije.

Kretanja zaliha i njihovo vrednovanje po transfernim cenama veoma su nam važna za kreiranje upravljačkog izveštaja određenog segmenta, ali kada kreiramo upravljački rezultat segmenta višeg nivoa konsolidacije, potrebno je da se izvrši korekcija promene vrednosti zaliha do nivoa cene koštanja.

Cene koštanja za planiranje poslovanja

U uslovima žestoke konkurencije na tržištu naftnih derivata i u Srbiji i u zemljama u regionu, veoma je važno da se urade dobri biznis planovi. Od izbora tipa nafte koja se prerađuje u velikoj meri zavisi i asortiman naftnih derivata. Neophodno je da se dobro izračunaju planske cene koštanja naftnih derivata, kako bismo uporedili bruto i neto marže različitih proizvodnih programa i izabrali najoptimalniju varijantu.

Metodologija obračuna CK u prognoznim i planskim scenarijima usklađena je (u cilju obezbeđivanja uporedivosti podataka) sa metodologijom obračuna CK u scenarijima ostvarenja.

Informacioni sistemi za obračun cene koštanja i formiranje upravljačkih izveštaja

U SAP informacionom sistemu radi se knjiženje svih poslovnih transakcija, obračun CK za finansijsko i upravljačko izveštavanje i formiraju se nekonsolidovani finansijski izveštaji za NIS Grupu.

Dalji proces izrade i konsolidacije upravljačkih izveštaja nastavlja se u Hyperion planning sistemu. U ovom Oracle BI sistemu radimo i planiranje na godišnjem i trogodišnjem nivou.

Privilegija je raditi u kompaniji koja ima najmodernije informacione tehnologije, zahvaljujući kojima na raspolaganju imate veliku bazu podataka za analizu i pripremu raznih vrsta izveštaja. U projektima implementacije novih informacionih sistema controller mora obavezno da učestvuje i mora da ima jednu od ključnih uloga, jer je veoma važno da set-up sistema bude u skladu sa budućim potrebama planiranja, kontrole budžeta i praćenja ostvarenja. U fazi go-live, IT specijalisti, CCC-FI-CO-LOG (Customer Competence Center) postaju najbolji prijatelji controllerima, jer samo  zajedničkim naporima mogu da se reše izazovi koji se pojavljuju u svakodnevnom radu.

kretanje nafte i naftnih derivata

Autor

Olivera  Dostanić


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina