CONTROLLER ZA 21. VEK JE BRZ KAO GEPARD! – 4. ICV Kongres controllera Srbije

CONTROLLER ZA 21. VEK JE BRZ KAO GEPARD! – 4. ICV Kongres controllera Srbije

20

U organizaciji ICV Srbija održan je najveći skup iz oblasti controllinga u ovom delu Evrope. 4. ICV Kongres controllera, organizovan pod sloganom Controller za 21. vek okupio je 20. maja, u hotelu Crowne Plaza, u Beogradu, više od pet stotina controllera, CFO i eksperata angažovanih u domaćim i internacionalnim kompanijama, kao i državnim institucijama.

nj

4

m

Bojan Šćepanović, predsednik ICV Srbija,  otvorio je Kongres sa konstatacijom da su od 2011. godine velike kompanije koje posluju u Srbiji uvele sistem controllinga i time uticale da ova struka ima sve više predstavnika. On je istakao neophodnost da se controlleri međusobno povezuju, kao i da masovnost ovog skupa ukazuje na to da je ta potreba već prepoznata među controllerima Srbije. Objašnjavajući srž ove profesije Bojan je istakao: „U pitanju su osobe od čijih procena i analiza često zavisi budućnost čitavih projekata, proizvoda, otvaranje ili zatvaranje radnih mesta.“

n

20

 n

Na ovogodišnjem Kongresu govorili su direktori, finansijski direktori kao i šefovi controllinga iz najboljih kompanija u Srbiji: Hemofarma, Atlantic grupe, Strauss Adriatica, DDOR Novi Sad, Dr. Oetkera, Erste banke, BASF-a, Marbo Producta, Freseniusa, Microsofta, IBM-a, Oracla, HP-a, Sage, Orion Telekoma, Carnexa, Sojaproteina, Leonia, Magne, Dunkermotorena, Phoenix Grupe

O tome šta im se najviše dopalo na Kongresu, koji su njihovi utisci sa skupa, kako vide controllera u 21. veku, šta treba unaprediti u ovoj oblasti i da li je dovoljno da se ovakvo okupljanje organizuje jednom godišnje, govore učesnici 4. ICV Kongresa controllera:

v

Ronald Seeliger

CEO, Hemofarm Stada

v

i_16-05-20_MCB-22

v

Ja sam „rođeni controller“ i upravo iz tog razloga ovaj događaj mi je veoma važan. Znam da je neophodno da ljudi razmenjuju mišljenja i da iskažu različite poglede o ovoj oblasti. Ovakvi skupovi su veoma bitni za razvoj controllinga, jer bez controllinga ne bi postojala mogućnost da se kompanija vodi na pravi način.

Potrebno nam je više ljudi koji bi na sebe preuzeli odgovornost za organizovanje ovakvih skupova. Nije stvar u broju kongresa, već o potrebi da se znanje i iskustva razmenjuju, a to doprinosi stanju uma i fokusu.

Ono što svakako čini controllera za 21. vek je otvoreni um, komunikativnost, urođena radoznalost i dobar timski duh.

Za razvoj controllinga u Srbiji ključan je razvoj ljudi i alata koji oni koriste, a veoma značajnu ulogu igra i formalno obrazovanje, pa je zato neophodno da se ono u mnogo većoj meri pribiži praksi, nego što je to sada slučaj.

d

Zoran Daljević

CFO Srbija i Makedonija, Atlantic Grupa

d

i_16-05-20_MCB-38

d

Zaista je sam događaj pun pogodak! Ovaj Kongres ću pamtiti po dobroj atmosferi i opuštenim razgovorima prisutnih ljudi. Najvažnije je da controlling ide u korak sa vremenom, sa novim trendovima i tehnologijama. Ovakvi skupovi su bitni, jer je ova oblast na našim prostorima, osim u slučajevima stranih kompanija, još uvek nova. Bitno je širiti ideju o controllingu. Možda bi Kongres mogao da se organizuje dva puta godišnje. Jedan ovakvog obima, a drugi da bude malo manji, koji bi služio da se dotaknemo aktuelnih tema. Ovo je skup koji obrađuje pitanja 21. veka i treba videti dokle smo stigli i šta je sledeće što treba učiniti.

Controller za 21. vek, pored znanja, prakse, iskustva i poznavanja čuvenog Excela i drugih alata, treba da bude komunikativan, otvoren i, pre svega, da bude pošten i da ima lični integritet.

Trebalo bi podići svest o važnosti controllinga putem ovakvih kongesa i sastanaka. Takođe, i stvoriti klimu u kojoj bi se pokazalo da controlling nije zapravo kontrolni organ, već služba koja omogućava donošenje boljih i kvalitetnijih poslovnih odluka.

j

Dragan Radosavljević

CFO, Strauss Adriatic

c

i_16-05-20_MCB-147

c

Ovaj Kongres je zanimljiv, jer na drugačiji način pristupa temi, a ljudi koji rade u finansijama se prikazuju u drugačijem svetlu.

Ovaj Kongres ću pamtiti po ključnim rečima kao što su promene, prilagođavanje novim trendovima i to da controlleri moraju biti komunikativniji.

Ovakvi skupovi su jako važni, jer ljudi treba da čuju šta je novo i aktuelno i ka čemu treba ići. Smatram da pored ovako velikog Kongresa treba održavati i neke manjeg obima gde bi ljudi iznosili svoje probleme, ali i predloge rešenja.

Controller za 21. vek treba da bude svestan samog sebe, da zna koje su njegove prednosti, a koje mane.

Od sledećeg kongresa očekujem da se više govori o veštini komuniciranja i međuljudskim odnosima. Bitno je da oni koji su u svetu controllinga budu otvoreni za biznis i da nauče šta su prodaja i marketing, da nauče da biznis nije vakum i da ne važe uvek ista pravila.

d

Dragan Vještica

Head of controlling, purchasing, logistics and IT, Dr. Oetker

d

i_16-05-20_MCB-151

f

Dobro je videti ovoliki broj ljudi na ovakvom mestu, koji su došli sa istim ciljem, a to je da promovišu i podižu na neke nove stupnjeve razvoj controllinga. Dobro je što su svi govornici ljudi iz prakse i to da mogu bar delom da prenesu šta se i kako radi u procesima controllinga. Dovoljno je organizovati ovakav skup jednom godišnje, s obzirom na veliki broj sastanaka koje organizuje MCB.

Controller za 21. vek je „sakupljač“ svih potrebnih informacija u kompaniji, mora imati dobru analitiku i sposobnost da predvidi događaje. Zatim, neophodne su dobre komunikacione veštine kako bi mogao da bude dobar sparing partner menadžerima, kao i da bude spreman da mukotrpno radi i da uvek govori pravu istinu i na taj način doprinosi poslovanju.

Od sledećeg Kongresa očekujem da se proširi tema odnosa menadžera i controllera.

Mislim da je najbolji deo Kongresa kada ljudi postavljaju pitanja, pa bi možda trebalo da se organizuje više panela ili da se smanji vreme prezentovanja, a produži vreme interakcije među ljudima.

Trebalo bi edukovati i druge, odnosno govoriti prepoznatljivim jezikom, bez velikog korišćenja stručnih izraza, uz korišćenje što više primera iz prakse.

d

Nikola Uzelac

pomoćnik generalnog direktora za strateško planiranje i menadžment kontrolu, DDOR Novi Sad

 d

i_16-05-20_MCB-137

 v

Od narednog kongresa očekujem samo napredak, a ako bi on bio organizovan na nivou kao što je to slučaj ove godine – i to bi bilo zaista izvanredno! Naglasak je stavljen na neformalnu atmosferu, što je dobro, a ključan je veliki broj ljudi koji se odazvao skupu. Malo šire postavljen kongres je dovoljno organizovati jednom godišnje, dok uže oblasti mogu da se održavaju više puta godišnje. Mislim da su ključne poruke oko tehnike i tehnologije predstavljene i da treba gledati malo širu sliku. Život nosi neke teme i događaje, a na nama je da to sagledamo i primenimo na ovakvim skupovima.

x

Stevan Čomić

direktor Sektora računovodstva i controllinga, Erste Bank

x

i_16-05-20_MCB-235

c

Kongres je dobro mesto gde se razmenjuju iskustva i viđenja o samom controllingu. Mislim da je jednom godišnje sasvim dovoljno organizovati ovakvo okupljanje, s obzirom na obim događaja, ali operativniji sastanci kojih ima u toku godine su takođe značajni za razvoj controllinga.

Controller za 21. vek mora biti analitičan, to je osnova controllinga.  Mora uvek da sagleda širu sliku i da razmišlja, odnosno da ima taj pogled unapred „šta bi bilo kad bi bilo“.

Od sledećeg kongresa očekujem da se prezentuje mnogo više primera iz prakse, da konkretno prikažemo neki proces, problem ili aktivnost, inovacije koje je uvela neka kompanija. I naravno više panela.

Mislim da je moguće doprineti razvoju controllinga međusobnom saradnjom i organizovanjem stručnih grupa, koje bi se detaljnije mogle baviti problematikom.

g

Mari Glavonjić

Controlling and Logistic Manager, BASF

h

i_16-05-20_MCB-150

j

Ovaj Kongres karakteriše vrlo interesantna razmena iskustava i vrlo interesantni govornici. Mogli smo da čujemo generalne direktore, direktore finansija i same controllere i da saznamo šta je to što možemo očekivati od controllinga i controllera.

Najbolje na ovogodišnjem Kongresu je to što ga je MCB organizovao tako da su gosti bili i korisnici controlling izveštaja i što se poklapaju mišljenja većine učesnika i panelista i prezentera.

Ovakvi događaji su jako važni. Mislim da je ovo jedini Controlling sastanak kod nas i MCB to zaista radi na vrlo visokom nivou. I zaista, svi koji su ovde su high class u finansijama i controllingu u našoj zemlji.

Organizovanje ovakvog događaja jednom godišnje je sasvim dovoljno, naravno uz redovne sastanke, koje MCB organizuje.

Controller za 21. vek mora biti neko ko ima razvijene controlling veštine, neko ko ima komercijalni način posmatranja posla.

Meni je uvek interesantno da čujem generalne direktore i direktore finansija kako vide controlling i naravno, uvek je dobro čuti i primere iz prakse.

Razvoju controllinga u Srbiji definitivno doprinosi održavanje ovakvih i sličnih Kongresa i organizovanje nekih vrsta događaja gde će controlleri iz multinacionalnih kompanija prezentovati način rada nekom užem krugu ljudi.

j

Željko Ciganović

Chief controlling officer, UNISOL Grupa

 j

i_16-05-20_MCB-192

m

Kongres je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Zapamtio sam izlaganje prvog prezentera, gospodina iz Hemofarma, koji je dao pravu sliku šta jedan controller treba da predstavlja u budućnosti i da je to osoba koja treba da nudi rešenja, a ne objašnjenja.

Kompanija iz koje ja dolazim je tek na početku razvoja controllinga i ovakva okupljanja su posebno za nas značajna jer pružaju mogućnost da sakupimo iskustva kolega koji se controllingom duže bave.

Jedan kongres godišnje je dovoljan jer se pored njega organizuju i drugi nivoi obuke.

Ono što čini controllera za 21. vek je preciznost, transparentnost, poznavanje poslovnih procesa.

Od sledećeg Kongresa očekujem da se malo više govori o komunikacionim veštinama jer mi se čini kao da se funkcija menadžera i controllera polako spaja. Controlling treba pustiti da se razvija svojim tokom i na prirodan način, bez preskakanja faza razvoja.

Ovakvi skupovi i akademije su pravi načini da se razvoj controllinga dobro odvija.

h

Ivana Dagović

finansijski controller za Zapadni Balkan, Pepsico

j

i_16-05-20_MCB-143

j

Prvi put sam na skupu, ali kolege koje su ranije dolazile kažu da je ovogodišnji Kongres impozantniji, a teme su zanimljivije. Meni su najzanimljiviji bili paneli.

Tema o controllerima za 21. vek treba da se provlači još nekoliko kongresa, jer mislim da nisu sve kompanije na istom nivou razvoja i da je zato potrebno da im se kroz prezentacije i predavanja pruži podrška da to postignu.

Možda bi kongres trebalo da traje dva dana kako bi ljudi na panelima imali priliku da postavljaju pitanja direktnije.

Uvek je bolje kada se ovakvi događaji održavaju više puta godišnje, ali i ovaj jednom godišnje mislim da je veliki pomak s obzirom na to da je controlling pionirska delatnost u Srbiji.

Osoba koja se bavi controllingom mora da bude posvećena svom poslu, da gradi poverenje i da postupa odgovorno, ali i da ima široko znanje ne samo iz oblasti finansija već i iz ekonomije i prava. Treba ustanoviti i specijalizovane kurseve iz ove oblasti.

x

Milan Vujinović

Head of controlling, Fresenius Medical Care

x

i_16-05-20_MCB-131

x

Tema je aktuelna, jer je pitanje šta možemo da očekujemo u budućnosti i kako će controlling izgledati za pet, deset ili dvadeset godina.

Za bavljenje controllingom u 21. veku neophodna je IT osnova, a osoba koja to radi mora da bude sposobna i da zna da sagleda globalnu sliku. Controlling treba da pruži kvalitetne informacije i pomogne biznisu u donošenju odluka. S jedne strane, controller mora da poznaje procese u kompaniji u kojoj radi, da bude znatiželjan, da istražuje i da prepoznaje nelogičnosti i šansu u brojevima koji se interpretiraju, a zatim da signalizira menadžmentu na eventualni problem ili šansu koja postoji u preduzeću.

Ne znam šta bi mogla da bude tema za naredni Kongres, ali je činjenica da smo sada otvorili teme koje će biti relevantne u narednih pedeset godina. Volim kada se na ovakvim skupovima unese jedna doza ljudskosti gde je čovek u prvom planu što je meni veoma bitno jer smatram da nismo roboti i da to nikada nećemo postati.

Controller u 21. veku može da bude vredan i prepametan, ali ukoliko proizvodi izveštaje od kojih nema nikakve koristi, tu nastaje problem i nezadovljstvo koje će se akumulirati. Controlling nije izolovano ostrvo i controlleri nisu samo po sebi dovoljni i njih drugi moraju da zovu kako bi sarađivali. Kada se sve kompanije tržišno otvore i kada svaki menadžer bude 100 odsto odgovoran za rezultate koje isporučuje, controlling će dobiti punu svrhu.

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


1 Komentar

 1. Branko :
  09.12.2016 u 12:34|Permalink

  Kada nameravate da se ozbiljno pozabavite III. Milenijumom

Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (344)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje