CONTROLLER KAO COACH

CONTROLLER KAO COACH

Cover page YT

Menadžment Centar Beograd održao je 60. sastanak Kluba CFO & Controlling, 23.  aprila 2021. godine, on-line, preko ZOOM aplikacije na temu „CONTROLLER KAO COACH”. Sastanku je prisustvovalo više od 120 ljudi.

Panelisti:

2021-04-23 EPP za moderatore #60 CFO
Moderatori:
Milica Šćepanović, Rukovodilac konsaltinga, MENADŽMENT CENTAR BEOGRAD
Bojan Šćepanović, Direktor, MENADŽMENT CENTAR BEOGRAD

Jelica Čobanović dolazi iz Irske kompanije, APTIV, sa velikim brojem zaposlenih (FTE 6000) čiji je FC za 2021. godinu promet od 21 miliona, a takođe, kompanija planira širenje na druge teritorije u Srbiji.

Lana Vukotić dolazi iz kompanije DXC TECHNOLOGY koja posluje u čak 70 zemalja, a na teritoriji bivše Jugoslavije postoji samo u Srbiji i Hrvatskoj. Promet ove kompanije je 21 bilion dolara. Zanimljivo je da kompanije iz kojih naše panelistkinje dolaze, DXC TECHNOLOGY i APTIV, uspešno sarađuju već godinama

Jedno osveženje na našem sastanku je gospodin koji ne dolazi iz naše CFO & Controlling branše. Andrija Gerić je bivši reprezentativac, koji je branio boje svoje države punih 15 godina, odbojkaš, osvajač zlatne i bronzane olimpijske, kao i zlatne medalje na Evropskom prvenstvu. Andrija je psiholog, mentalni trener, osnivač SPORT MENTAL COACHING centra.

Kako smo povezali controlling i coaching, i zašto je važno biti coach svojim zaposlenima, objasnili su naši panelisti.

Andrija kaže da se često coach ne razume toliko u sam posao, ali je bitno da zna gde klijent treba da stigne, da se razume u strukturu i procese jer su ti elementi isti u svim industrijama. Najveći napredak je kada klijent izađete iz zone komfora, a coach pomaže u tome. U controlingu su integrisani i coaching i mentorstvo.

Kako mnogi mešaju coaching i mentorstvo, Andrija je pokušao da predstavi razlike između ova dva pristupa: Mentor klijentu daje istrukcije da bi postigao cilj, na primer: ako klijent želi da napravi kabl, mentor upućuje kako treba da savijemo žicu, dok pri tom nadgleda rad. Coach ispituje i provocira pitanjima kako bi klijent sam shvatio kako nešto treba da uradi. Coach ne sme da kaže kako se radi, eventualno može da se posluži taktikom davanja ličnog primera („Ja bih to uradio na ovaj način…“).

Jelica smatra da se pristup u controllingu menja u zavisnosti od faze zrelosti zaposlenih, ako se radi sa osobanma koje su na početku svoje karijere ili nove pozicije, onda je contoroller mentor, a ako radi sa kolegama koji su stručnjaci u svojim oblastima, onda je on više coach.

Lana smatra da je suštinska razlika ova dva pristupa u tome što coach ima zadatak, a mentor misiju. U korporacijama je controller coach, on nadgleda problem koji je kraćeg roka i daje smernice. Takođe, naglašava da za uspešno mentorstvo poruka mora da probudi motivaciju u radniku. Samospoznaja, samopouzdanje i asertivna komunikacija su najbitniji karakteristike controllera kao coacha.

Prednosti internog coachinga je u tome što dugoročno razvijamo ljude. Coaching veštine treba da ima mendažer i rukovodilac jer na taj način brže razvija ljude i može bezbrižnije da delegirate. Lana smatra da kod delegiranja, odovornost ostaje na vama, ali se na taj način ljudi razvijaju. Andriji delegiranje pripisuje mentorstvu, jer to podrazumeva zadavanje zadataka i praćenje rada. Lana smatra da mentor treba da razvije poverenje, a osnove za poverenje su njegove kompetencije, sposobnosti, iskustvo, znanje i rezultati koje je ostvarilo.

Andrija i Jelica iz ličnog iskustva prave veliku razliku između coachinga sa timom ili jednom osobom. Coach mora da menja uloge u zavisnosti od toga da li radi  „1 na 1“ ili timski, mora da ima drugačiji pristup – isti pristup u ova dva slučaja donosi loše rezultate.

Andrija je uputio na veoma važne zadatke coacha. Na primer, dešava se da je problem u firmi koja Vas angažuje zapravo u samom CFO-u koji traži pomoć. Coach mora da ima slobodu i integritet da kaže CFO-u da je njemu potreban coach, a ne čitavom timu. Zadatak coacha je da razotkrije slepe mrlje, onda kada klijent ne primećuje kako ga drugi vide i koliko to odstupa od njegove samopercepcije. Lana se slaže da se coach mora prilagoditi drugoj strani, da ne postoji univerzalni model ovog pristupa. Smatra da se najbolje uči i razvija kada saslušamo i uvažimo kritiku koja nam je upućena.

2021-04-23_18-17-19

Jelica smatra da su glavne soft veštine upravo komunikacione, i da jedini način na koji CFO može da dovede do promene u kompaniji upravo uspešna komunikacija. Kaže da treba biti otvoren i transparenat. Važno je i umeće slušanja, smirenost, doslednost i hrabrost. Lana dodaje i time management, jer loše upravljanje vremenom dovodi do visokog nivoa stresa što se izuzetno odražava na atmosferu u kompaniji.

Andrija naglašava da nemju svi mogućnost da vide širu sliku. Kao CFO, treba da budete sposobni da izađete iz svoje uloge kako bi shvatili drugu stranu, mentia. Njegov savet je da promenimo prostor, da se izmestimo iz prostora u kome imamo tu ulogu, jer nam to olakšava da „promenimo“ identitet. Promena može da bude prelazak iz kancelarije u kafić, u park, ili odlazak u prostorije mentia.

Jelica preferira da razgovar vrši „1 na 1“, pola sata, formalno, i to vreme menti ima samo za sebe i svoje izazove koje rešava sa njom, ali neretko pravi izuzetke i sastanke prebacuje na neformalna mesta uz kaficu, kada vidi da je potrebno da otvori vidike drugoj strani.

Lana svedoči o tome koliko velike kompanije ulažu u svoje zaposlene, te govori o brojnim obukama o coachingu i ličnom razvoju koje su joj omogućene. Takođe, naglašava da najveću ulogu u razviju coaching veština, kada nemate obuku u kompaniji, igra lično angažovanje, tj. samostalno istraživanje, čitanje, vežbanje i učenje na sopstvenom iskustvu. Andrija daje savet da krenemo polako, da nam je internet omogućio da lak i brz pristup kursevima i online edukacijama: „Počnite sa onim u šta ste sigurni i radite ono za šta ste sposobni, ostale teme nemojte dirati.“

Veoma težak zadatak je pobediti sujetu. Jelica kaže da je ona najteži problem u praksi, u radu sa mentiima. Prvi postulat je da klijent/menti ima poverenja i vidi integritet. Tada sujeta ne postoji i klijet/menti neće to shvatiti lično.

Lana takođe naglašava besmisao sujete na putu ličnog i profesionalnog razvoja, dodaje da je aktivno slušanje dobar način da kontrolišemo ego. Preporučuje knjigu koju je napisao Ryan Holiday „Ego is the enemy“.

Za eliminisanje sukoba i konflikata između članova tima, bitno je kakvu kulturu gradimo u kompaniji, kooperativnu ili kompetitivnu. Kooperativna kultura je mnogo efikasnija kada se u timu ljudi podržavaju, nego kada im je nametnuto da se takmiče. Bitno je osvestiti timski rad, timsku pobedu. Andrija nalazi korene kompetitivne kulture u najranijem dobu, kada nas u školi ocenjuju kao pojedinca, a ne stvaraju nam svest o uspehu čitavog kolektiva, konretno odeljenja, što bi inače mnogo bolji efekat dalo kasnije, na radnom mestu, jer se u kompanijama gleda šta je uradio tim, a ne pojedinac.

Panelisti sugerišu da ovaj pristup možemo da primenimo i u privatnom životu, na primer u vaspitavanju dece, koja brzo „upijaju“ smernice i treba im uvrstiti igre u nekoj veseloj atmosferi. Iako tema sastanka u fokus stavljala controllere, zaključak sastanka je široka primenljivost coaching pristupa, kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu.

 

Ceo snimak sastanka možete pogledati na našem You Tube kanalu: mcbbeograd.

 

 

 

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (302)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina