CILJ JE POVEZATI TAČKICE, MATJAŽ FAJFAR, GENERALNI DIREKTOR, ADACTA

CILJ JE POVEZATI TAČKICE, MATJAŽ FAJFAR, GENERALNI DIREKTOR, ADACTA

Matjaž-Fajfar-Adacta-Struka

Ulećemo u čekaonicu sa bebom u nosiljci. Već kasnimo. Užurbano se osvrćem, na trenutak odlažem nosiljku na stolicu i kačim svoj kaput. Sestra nas već drugi put proziva. Supruga uleće prva. Grabim nosiljku i žurim ka vratima. A zatim, šok: dete ispada iz nosiljke pravo na pod ordinacije!!!

j

Matjaž Fajfar (Adacta) - Struka

k

U želji da budemo što brži, supruga je otkopčala sigurnosni pojas na nosiljci, a zatim pojurila u ordinaciju uverena da sam ispratio njenu aktivnost i da ću nosiljku preneti bez ikakvih naglih pokreta. Nažalost, nije bilo tako.

Nedostatak kontrole i pravila u postupanju sa bebom u ovoj istinitoj priči, samo je pukom srećom prošao bez posledica. Ali, mnogobrojni auditorijum Adacta Qlik Sense 2016 turneje u Beogradu sa lakoćom je upio slikovitu poruku i pouku softverskog arhitekte Qlika, proizvođača jednog od najmodernijih svetskih rešenja za poslovnu analitiku i izveštavanje: nedostatak kontrole može skupo da nas košta!

j

Šta je starije, controlling ili BI?

j

Controlleri najbolje znaju koliki je rizik odsustva kontrole kada je reč o controllingu i podacima. Mnogi čak veruju da su savremena softverska rešenja za poslovnu analitiku i inteligenciju (BI rešenja) razvijani upravo za njihov delokrug rada. Ljudi kao jedinke oduvek imaju potrebu da vizuelizuju pojmove iz prirodnog okruženja kako bi opstali – sticanjem kontrole nad okruženjem i predviđanjem dešavanja. U čovekovoj prirodi je neprestana potreba da razume i procenjuje međuzavisnost odnosa stvari i pojava – da vizuelizuje. Jer, kada na jednoj gomili vidi pet jabuka, a na susednoj tri, prirodno je da će znati koja je gomila veća. A moderni BI alati poput Qlik Sense-a omogućavaju upravo takav, prirodan način rada sa podacima.

h

Šira slika

h

Vladanje i upravljanje podacima je u današnjoj turbulentnoj i konkurentnoj ekonomiji apsolutno neophodno. Pored najpoznatijeg, finansijskog controllinga, mnogo je aktuelnih vidova ove prakse: počev od proizvođača, koji moraju da kontrolišu vreme u radu i zastoje mašina, preko finansijskih direktora kojima je neophodna kontrola efikasnosti goriva u kompanijskim automobilima, do banaka koje regulatornim telima moraju da podnose izveštaje o trenutnom finansijskom stanju i protoku novca. Zajednički imenitelj njihovih potreba jeste dobijanje: najažurnijih trenutnih podataka, zatim, podataka koji su pristupačni, laki za „rukovanje“ i brzi u odgovorima.

Sve to pravi ogromnu razliku u tome da li ih analizirate u jednom statičnom „spred-šitu“, koji zatim šaljete imejlom ljudima unutar ili van firme ili direktno pristupate živim podacima preko intranet-lokacije, uz mnogo više mogućnosti za dalju upotrebu.

Iako se mnogi po navici pridržavaju uobičajenijih načina za rešavanje svakodnevnih zadataka, rizici od curenja, neažurnosti i gubitka podataka demantuju mišljenje da su programi za tabelarna izračunavanja svemogući. Naprotiv, dovoljan je samo jedan trenutak da se slika realnosti promeni.

Za efikasan controlling je zato sagledavanje šire slike ključno. Ipak, ne i dovoljno, napominju stručnjaci kompanije Qlik koja je već šest godina u nizu u vrhu liderskog Gartnerovog kvadranta. Cilj je povezati ključne tačke, što znači i doneti ispravne zaključke.

„Postoji velika razlika između šire slike koju stičete na osnovu ograničenog skupa podataka i kompletnog skupa podataka dostupnog konkretnoj osobi ili poziciji koju ima u kompaniji. To je kao kada vidite samo jedan jezičak Excel fajla u poređenju sa celim fajlom – jedino uvidom u kompletan skup dostupnih podataka neko može da izvede pravilne zaključke. A bez sagledavanja kompletne slike, zaključci mogu takođe da budu ograničeni i da dovedu do grešaka i loših odluka“, upozorava Pjotr Koval, tim lider u kompaniji Qlik.

j

Suštinski zaokret

j

Rešenje Qlik Sense danas omogućava da se svi zaposleni u kompaniji povežu sa svim podacima, uz implementirana bezbednosna i pravila rukovanja, tako da mogu da koriste sopstvene sposobnosti analiziranja i izvode zaključke.

Svako ko je do juče primao selektivne statične izveštaje mogao je samo da nagađa o tome šta leži iza činjenice da je jedna kolona na grafikonu viša od druge. Odnosno, zaposleni su morali da traže od IT osoblja dodatne izveštaje. Tako mnogi nisu ni bili u prilici da dobiju odgovore na sva pitanja koja ih „intrigiraju“, a IT znalci imali su pravo breme hiperprodukcije izveštaja, što je i podizalo ukupne IT troškove.

Iskustvo Adacte iz brojnih implementacija Qlika u praksi potvrdilo nam je da danas svako efikasno može da izvede sopstvene analize. Ljudi koji nisu imali pristup podacima sada ga imaju i to im omogućava donošenje kvalitetnijih odluka svakog dana. Takođe, što više ljudi koristi takvu analitiku, veća je ukupna vrednost i korist za kompaniju.

h

Poruka BI controllerima

j

Sagledajte kompletnu sliku, na osnovu svih dostupnih podataka. Nema više parcijalnih, niti zastarelih podatka. Uz alate za vizuelizaciju koji se lako koriste izveštavanje je danas jednostavno i bezbedno – kako za vas, tako i za druge zainteresovane strane u poslovanju: kreatore regulative, partnere, kompanije sa kojima sarađujete – Qlik Sense omogućava bezbedno deljenje informacija preko šifrovane veze. I to je još jedna dodatna vrednost za sve.

 h

Tajna formula patentiranog algoritma

j

U početku, davne 1993. godine inženjeri Qlika uočili su potrebu da se svi podaci u kompaniji povežu. Sa alatima dostupnim u tom trenutku, to nije bilo izvodljivo. Svi podaci bili su u bazama, što je stvorilo „silose“, a svako je video samo delić dostupnih podataka.

Danas, zahvaljujući Qlik Associative Engine tehnologiji, lakše se nego ikada povezuju svi podaci iz raznorodnih izvora: tabela, lokalnih baza podataka na računarima zaposlenih, baze pojedinih odeljenja (a takođe iz clouda), širih baza podataka i izvora podataka koji dolaze od partnera ili dobavljača informacija. Sve to se, zahvaljujući automatizovanoj analizi izvodi prilikom inicijalnog učitavanja, a prikazuje prilikom analiziranja konkretnog podatka. 

Autor

Matjaž  Fajfar


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (352)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje