Zaljubljeni smo u njeno veličanstvo – cenu koštanja! – Dragana Lukić (Controlling menadžer), Knjaz Miloš

Zaljubljeni smo u njeno veličanstvo – cenu koštanja! – Dragana Lukić (Controlling menadžer), Knjaz Miloš

1

dragana

„Krajevi se potroše, počeci uvek traju. Početak – eto šta je na kraju!“

 Duško Radović

Kraj ere društvene svojine u kompaniji Knjaz Miloš, kao i novi početak u privatnom vlasništvu zahtevao je i novi opis posla, kao i organizaciju dotadašnje Službe plana i analize. Osnovali smo Odeljenje controllinga, u kome je uspostavljen novi koncept izveštavanja, obračuna i planiranja. Prvi izazov bio je da postojeće podatke „upakujemo“ u novi ERP (Oracle), u situaciji kada nismo imali cost centre, niti izveštaje u sistemu. Na tom novom početku svi smo znali teoriju, ali sada je bilo potrebno da je sprovedemo u praksi.

Kada želite da svaki trošak postavite na svoje mesto, to zahteva odlično poznavanje cele kompanije i svih procesa koji se u njoj odvijaju. Morali smo da znamo svaki detalj u vezi sa procesom proizvodnje, a neki od njih su:

 • koje su specifičnosti rada proizvodnih linija,
 • kakvi se potrošni materijali koriste za njihovo pranje i održavanje,
 • koji su rezervni delovi potrebni za mašine,
 • koliko ljudi na njima radi.

Naš zadatak bio je da pronađemo način da sa planske cene koštanja pređemo na stvarnu. Nakon što smo sklopili sliku o našoj proizvodnji, započeli smo sa izradom koncepta novog obračuna. Cena koštanja podeljena je na 5 komponenti:

 • raw material,
 • overheads line,
 • overheds other,
 • depreciations line,
 • depreciations other.

Prva komponenta cene koštanja, raw material, obuhvata sam repromaterijal koji je iskorišćen za proizvodnju svakog pojedinačnog SKU (stock keeping unit). Zato smo odmah uveli radne naloge proizvodnje za koje se vezuju svi utrošci. Obračun cene koštanja specifičan je zadatak u svakom biznisu i kompaniji. U našoj kompaniji, koja se bavi proizvodnjom vode, sokova i energetskih napitaka, za sve proizvodne procese potrebna je voda, koju nemate na zalihama, ne može se istrebovati ili vratiti u magacin. Umesto toga, postoje izvori sa kojih se crpi i naknada koja se plaća državi, a i gradu. Trebalo je da svedemo cenu vode po litru i uključimo je u direktni materijal. Takođe, sekundarni repromaterijal, kao što je ugljendioksid, nije moguće meriti za svaki radni nalog, već je potrebno da se pronađe poseban način vezivanja za nosioce troška. Tek kada sve te uslove uspešno ispunimo, možemo da izračunamo cenu repromaterijala po jedinici konkretnog proizvedenog proizvoda u bilo kom periodu. Svi ovi troškovi inače su varijabilni i direktno alocirani.

Sledeće četiri komponente – overheads line, overheds other, depreciations line, depreciations other – ne možemo da dobijemo nijednom direktnom metodom. To znači da su nam potrebni ključevi za njihovo alociranje po nosiocima troška, tj. SKU. Mi smo isprobali dvadesetak raznih ključeva dok nismo pronašli odgovarajući. Uzgred, to je isti ključ koji se koristio i prilikom obračuna cene koštanja u prethodnoj eri.

U početku, naš obračun cene koštanja bio je više ručni rad u Excelu, nego sistematski obračun. To je izgledalo ovako: kada eksportujemo podatke iz radnih naloga i sa glavne knjige, sledio je obračun prema nosiocima u Excelu, kao i uprosečavanje, kako bismo došli do Cost Of Goods Sold (COGS). Evo jedne anegdote iz tog perioda: u poseti nam je bio kolega iz Crafta, koji nam je objasnio njihov proces rada. On je uveče pripremao podatke u Oracle i do ujutru je imao obrađene i konsolidovane podatke za sve članice grupacije. Tada smo se našalili da mi imamo isto to: uveče sednemo za računar i do ujutru imamo u Excelu sve što i on, samo na malo teži način.

Možete da pretpostavite koliko nam je bilo lakše da kasnije ostatak kompanije podelimo prema cost centrima i da sve to konsolidujemo sa zavisnim preduzećima u jedan jednostavni P&L. Nikakav problem!

Sada smo znatno napredovali, imamo obračun cene koštanja u ERP-u, a uprosečavanje COGS-a radi se nakon svake proizvodnje, što nikako nije bilo izvodljivo ručno. Ipak, iz vremena kada se sve radilo ručno, u Excelu, uz pomoć štapa i kanapa, veći deo mog tima, a ja posebno, zaljubili smo se u cenu koštanja. Knjaz Miloš i dalje ima stvarnu uprosečenu cenu koštanja proizašlu iz tih mukotrpnih preračuna iz ranijeg vremena. To znači da dobri rezultati ne zavise toliko od tehnologija, koliko od strasti i stručnosti ljudi.

Knjaz Miloš je jedna od retkih kompanija koja ima sva knjiženja na kontima devetke. Obračun cene koštanja radi se jednom mesečno, zato što se obračun radi prema stvarnoj ceni koštanja, a većina operativnih troškova ne može da se knjiži svakodnevno. Zahvaljujući preciznom obračunu, imamo mogućnost izrade brojnih analiza koje umnogome pomažu prilikom donošenja važnih biznis odluka. Evo primera:

 • Marketing planira uvođenje novog proizvoda. Da bi se započelo sa realizacijom projekta, potrebno je da se najpre preračuna njegova isplativost. Za tu analizu koriste se varijabilni troškovi kao deo cene koštanja, čime se dolazi do marginal contributiona. Tek nakon preračunavanja marže kontribucije, preduzimaju se dalji koraci.
 • Knjaz ima veliki broj kupaca, što u key account što u traditional trade kanalu. Precizna cena koštanja omogućuje nam da za svakog kupca izračunamo profitabilnost, što znatno pomaže u određivanju uslova i sklapanju ugovora sa svakim od njih.

Ako imate precizan obračun cene koštanja, uvek možete tačno da identifikujete svako odstupanje od planirane (tj. budžetirane), odnosno od cene koštanja iz prethodnog perioda. Controlling, osim obračuna mesečnog P&L-a, Balance sheet-a, Cash flow-a, CAPEX-a i slično, ima obavezu izveštavanja i budžetiranja istih. Sastavni deo oba procesa jeste, naravno, i cena koštanja. Kada u izveštaju dobijemo sledeći prikaz, uvek moramo da imamo i objašnjenje za sva bitna odstupanja u procentima i procentnim poenima.

ebdita bridge

Untitled-4

Izveštaji nam omogućuvaju da svim stejkholderima za svaki SKU u svakom trenutku možemo da predočimo odstupanja od budžeta i prethodnog perioda, kao i da predložimo način da se ta odstupanja koriguju i vrate u planirane okvire. Njeno veličanstvo – cena koštanja! Zato i ne čudi kada naš tim u neobaveznom ćaskanju u lokalnom kafeu ili kantini za zaposlene počne da preračunava cenu koštanja šoljice kafe, milk-šejka ili štiklica u obližnjem izlogu. Bez cene koštanja ne započinjemo nove projekte, niti radimo ozbiljne biznis analize.

Autor

Dragana  Lukić


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (463)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina