ČEK LISTA: KLJUČ USPEHA DOBRE ORGANIZACIONE KULTURE. Marija Tatarević, HR direktor, Victoria Group.

ČEK LISTA: KLJUČ USPEHA DOBRE ORGANIZACIONE KULTURE. Marija Tatarević, HR direktor, Victoria Group.

Marija Tatarević

 

Pojam „organizaciona kultura” se toliko često pominje u poslovnom svetu da je dobila beskonačno mnogo definicija, tumačenja i stigme. Neki je smatraju nepotrebnim poduhvatom (Zar plata nije dovoljna?), drugi su pokušali da kopiraju kulturu druge kompanije, a trećima je ona toliko zagonetna i nejasna da jednostavno ignorišu taj pojam.

 

 

Organizaciona kultura, ako je razbijemo na njene osnovne elemente, odnosi se na opštu unutrašnju atmosferu koja je zastupljena u kompaniji, a često je usmerena na korporativnu misiju i vrednosti. Ona se može ogledati u detaljima kao što su način na koji se tretiraju zaposleni u kompaniji, koliko se napora ulaže u razvoj i slično, a sve je najčešće uobličeno politikama i procedurama. Kako je svaka organizacija drugačija, prihvatajući različite vrednosti i verovanja, vrlo retko će dve kompanije deliti identične kulture. Uzimajući u obzir da svaka kompanija ima drugačiju kulturu, teško je doneti sud o tome da li vaša kompanija ima dobru kulturu ili ne.

 

Ipak, postoje određene smernice koje mogu pomoći u kreiranju kulture koja doprinosi uspehu kompanije. U nastavku teksta je ček lista za proveru koja će vam pomoći da odgovorite na pitanje da li je organizaciona kultura u vašoj kompaniji dobra ili ne:

 

 • Da li osećate da se vaš glas čuje?

 

Generalno, kompanije sa visoko ocenjenim kulturama daju zaposlenima, bez obzira na nivo pozicije, priliku da kažu ono što misle. Nevažno je da li je u pitanju dobijanje povratne informacije o novoj politici od strane zaposlenih ili prilika da zaposleni izraze zabrinutost po određenom pitanju, ovakvi gestovi stvaraju platformu da zaposleni imaju reč koja se vrednuje u kompaniji, pri čemu menadžment ima više uvida i kontrole, i može doprineti efikasnom vođenju politike kompanije.

 

 • Imate li dovoljno autonomije?

 

Nemaju svi poslovi istu dozu nezavisnosti, ali većina pozicija u različitim industrijama dopušta barem određeni nivo autonomnog odlučivanja. Da li uživate dovoljno poverenja da donesete odluku kada iskrsnu određena pitanja ili problemi? Kompanije koje podstiču menadžere da ohrabre svoje zaposlene da samostalno donose odluke u okviru svojih uloga, vide ojačan moral među zaposlenima i veću produktivnost kao nusproizvod njihovog opredeljenja za dobru kulturu.

 

 • Da li je korporativna komunikacija jasna i transparentna?

 

Preduzeća posvećena kreiranju dobre korporativne kulture trude se da obelodane sve odluke tako da one budu transparentne i lako razumljive. Ovakav gest pokazuje da kompanija zaista brine o svojim zaposlenima te da želi da objasni racio donesene odluke, a ne da ih „drži u mraku“ i daje im minimum informacija.

 

Marija Tatarević

 

 • Da li ste vi i vaše kolege adekvatno vrednovani?

 

Neke kompanije idu iznad i ispod linije očekivanja u ophođenju prema svojim zaposlenima (uzmimo za primer politiku besplatne ishrane ili pet friendly okruženja u kompaniji Google), ali organizacija ne mora da doživi bankrot da bi pokazala zaposlenima da joj je stalo do njih. Dodatne beneficije, kao što su fleksibilno radno vreme ili rad od kuće, popust za zaposlene, pa čak i osnovne stvari kao što je posluženje u firmi, mogu doprineti osećanju zaposlenih da se njihovo prisustvo i rad u organizaciji cene adekvatno. Materijalna vrednost nije ključna u onome što kompanija nudi, već i sama činjenica da ona nudi nešto.

 

 • Da li se politike sprovode jednako za sve?

 

Kompanije koje ad hoc donose i sprovode odluke, ili osmisle politiku koju samo selektivno primenjuju, pošalju poruku svojim zaposlenima da nemaju svi jednaka prava i mogućnosti. Kada pojedinac zaposlen na menadžerskoj poziciji ne poštuje pravila, kompanija kojoj je stalo do dobre organizacione kulture treba da interveniše, kako bi pokazala da nikakav poseban tretman nije dozvoljen, odnosno da pravila, politike i procedure važe jednako za sve.

 

 • Da li lideri rade ono što propovedaju?

 

Na sličan način, loše organizacione kulture često budu domaćin licemernom ili neiskrenom rukovodstvu. Ako je pojedinac u poziciji moći i zahteva od svojih zaposlenih da se pridržavaju određenog procesa ili pravila, on postavlja temelje tih pravila u situacijama kada se ponaša kao primer drugima ili ruši te temelje onda kada ne sledi sopstveni savet.

 

 • Da li se u kompaniji podstiče učenje i razvoj?

 

Kompanije sa dobrom kulturom svoje zaposlene smatraju važnim resursom, i kao takve nude prilike za dodatni razvoj. Podsticanje zaposlenih da prošire svoje znanje i veštine u oblastima vezanim za rad, pokazuju posvećenost i poštovanje zaposlenih, odnosno poštovanje doprinosa zaposlenih.

 

 • Da li je organizacija fleksibilna?

 

Ova poslednja stavka može biti najvažnija. Ako kompanija donosi odluku ili testira novu politiku, ona mora biti spremna da se bavi rezultatima te akcije. Niko nije savršen. Ni viši menadžment u organizaciji nije izuzetak, a kada donosioci odluka u kompaniji odbijaju da priznaju vlastite greške i istražuju alternativna rešenja, pucaju sebi u nogu. Ostavljajući mogućnost da i menadžeri greše, pokazujete odmerenost koja vam može pomoći, jer se svaki zaposleni u tome može prepoznati (ko radi, taj i greši). Biti fleksibilan i prilagodljiv promenljivim okolnostima je ono što održava lidere u svojoj industriji u prvom planu, dok su oni koji su kruti i tvrdoglavi predodređeni na gubitak pozicije, vremenom.

 

Ova ček lista sadrži neke od očiglednijih načina da utvrdite da li kompanija za koju radite održava dobru kulturu. Ne uključuje sve potencijalne znakove, a različita shvatanja visokog nivoa organizacione kulture mogu dovesti i do toga da neke od stavki nisu na ovoj listi. Nađite vremena da pogledate sa pažnjom politike i praksu u vašoj firmi, možete primetiti da postoje prilike da unapredite kulturu i učinite svoj posao prijatnijim za sebe i za druge.

 

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #14. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku.

Još zanimljivih tekstova možete pročitati na ovom linku.

Autor

Marija  Tatarević


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina