- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Koliko je to para? (CAPEX controlling – NPV, IRR, PAYBACK) – Miloš Cvetković (Stariji konsultant), Menadžment Centar Beograd

Miloš Cvetković

CAPEX controlling pomaže menadžeru da odgovori na pitanje: „Da li mi se isplati ulaganje u novi projekat?“ Novi projekat može da bude:

Ulazni podaci su različiti (količine, cene, materijal, ljudi, diskont…) a izlazni rezultat CAPEX analize je NPV, IRR ili payback. Controlleri obično rade ovu analizu u Excelu, međutim postoje i specijalizovani softveri za CAPEX controlling. U ovom tekstu ću vam objasniti „Invest for Excel“, koji služi za CAPEX controlling i računicu NPV, IRR, payback.

Invest for Excel je softver koji koristi preko 1.500 kompanija u preko 50 zemalja. Napravila ga je kompanija DataPartner iz Finske, koja postoji još od 1987. godine. Softver je urađen u Excelu u vidu šablona i možemo da ga nazovemo „Excel na sterodiima“.

Slika 1

Na samom početku unosite osnovne parametre oko CAPEX projekta, kao što su: vremenski period, intervalni period (godina, kvartal, mesec), diskontna stopa, porez na dobit, valuta i slično. Vreme možete i posebno da definišite – period izgradnje, odnosno period rada.

Slika 3

Nakon toga, softver vas vodi kroz ostale „formulare“ koje treba da popunite. Prvo unosite podatak koliko je potrebno da uložite u neki projekat (investicija). U ovom delu se računa i amortizacija (normalna, funkcionalna, degresivna, progresivna). Svaki ulazni parametar je visoko prilagodljiv i fleksibilan.

Slika 4

Sledeći korak je računica Bilans uspeha (prihodi i rashodi). Prihodi mogu da se podele na linije poslovanja (prihod od putnika, prihod od pošte…). Svaki prihod može da se „razbije“ na ulazne pretpostavke (količina x prodajna cena), a svaka ulazna pretpostavka može dalje da se modifikuje (na primer, povećavamo prodajnu cenu za 2% svake godine).

Posle prihoda sledi OPEX (operativni troškovi). Kao i prihode, OPEX možete posebno da definišete na osnovu ulaznih pretpostavki (cena goriva, troškovi radne snage..). Ulazne pretpostavke mogu da budu varijabilne (na primer, % od prodajne cene), fiksne (na primer, 20.000 evra godišnje održavanje) ili bilo koja druga kombinacija. Dozvoljeno vam je da koristite formule, da se pozivate na linkovane ćelije, dodajete podredove i da unosite pretpostavke trendova.

Slika 5

Sledeći korak je računica obrtnih sredstava (working capital). Potrebno je da izračunamo DSO (days sales out), DIO (days inventories out) i DPO (days payables out). Recimo, u ovom primeru je navedno da naplaćujemo od kupaca za 30 dana (DSO), da zalihe stoje 14, odnosno 60 dana (DIO), dok se dobavljači plaćaju na 30 dana (DPO). Obrtna sredstva (working capital) utiču na cash flow projekta, odnosno obično ga smanjuju i time smanjuju NPV i IRR.

Slika 7

Nakon što dobijete finalni cash flow, potrebno je da planirate i finansiranje projekta (otplata kredita). Kod finansiranja imamo veliki broj mogućnosti u okviru softvera – više valuta, promena strukture otplate, promena kamate, više različitih kredita…

Slika 8

Analiza profitabilnosti daje nam odgovor na pitanje: „Koliki je NPV projekta?“ Osim NPV, postoji i veliki broj drugih kriterijuma za ocenu: IRR, MIRR, PI, payback, RONA, EVA…

Slika 9

Na kraju, menadžeri uvek postavljaju pitanja – „Šta ako?“ Ovaj deo se zove Analiza osetljivosti (Sensitivity analysis). Neka tipična pitanja koja menadžeri postavljaju su:

Invest for Excel vam daje mogućnost da promenite ulazne pretpostavke i da odmah vidite uticaj na isplativost investicije. U ovom primeru menja se varijabla „Fuel cost per flight“ u intervalu od -20% do +20% i automatski se dobija nekoliko ključnih parametara, kao što su NPV, EBITDA, EBIT, RONA, EVA.

Slika 10

Osim toga, „Invest for Excel“ omogućava vam da na pregledan način uporedite više različitih scenarija (normalna predikcija i realna predikcija, konsolidacija dva projekta u jedan…). Do kraja 2017. godine ovaj softver će imati i svoju verziju na srpkom, i to latiničinu i ćiriličnu.

Demo verziju ovog sjajnog softvera za CAPEX controlling koja traje 30 dana možete skinuti sa sajta www.datapartner.fi. Menadžment Centar Beograd je zvanični zastupnik za „Invest for Excel“ i daje podršku u vidu obuke i implementacije.